TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         -*-

     ----------------------------------

    Số: 02/2005/CT-VKSTC

         Hà Nội, ngày 12  tháng 1 năm 2005

 

 

 

Chỉ thị

Về công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2005

-----

 

Quán triệt Nghị quyết số 08 ngày 2/1/2002 của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ năm 2005 và về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2005; tiếp tục thi hành Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 (BLTTHS), triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 (BLTTDS), để thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Hiến pháp và pháp luật quy định, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định công tác trọng tâm của toàn ngành năm 2005 là: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát các cấp theo quy định của BLTTHS. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tập trung giải quyết các vụ án lớn, trọng điểm về an ninh quốc gia, tham nhũng, ma tuý đã được phát hiện. Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và việc điều tra, truy tố, xét xử theo đúng quy định của BLTTHS, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội. Triển khai thực hiện BLTTDS, chú trọng những quy định mới về thẩm quyền và trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Tăng cường hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù và công tác kiểm sát thi hành án. Quản lý chặt chẽ và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát; nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về  hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp. Nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao theo yêu cầu của cải cách tư pháp.

I- Các nhiệm vụ về thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt ®ộng tư pháp

1- Về thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự

* Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự:

Viện kiểm sát các cấp cần chủ động theo dõi và quản lý chặt chẽ các tin báo, tố giác về tội phạm được gửi đến Viện kiểm sát và những thông tin về tội phạm được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; quan hệ chặt chẽ với Cơ quan điều tra, quản lý việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan điều tra do cá nhân, cơ quan, tổ chức chuyển đến; chấp hành nghiêm chỉnh chế độ trực nghiệp vụ; kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhằm bảo đảm việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can có căn cứ và đúng pháp luật.

Lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp phải quản lý và phân công Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra ngay từ khi khởi tố vụ án để chủ động đề ra yêu cầu điều tra, kịp thời bổ sung chứng cứ hoặc các tài liệu liên quan đến vụ án. Khắc phục tình trạng khởi tố điều tra, sau đó phải đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội, đình chỉ điều tra để lọt tội phạm.

Đối với các vụ án trọng điểm phức tạp, Lãnh đạo Viện phải trực tiếp chỉ đạo thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra ngay từ đầu và trong suốt quá trình giải quyết vụ án. Đối với những vụ trọng án không quả tang, những vụ án vi phạm các quy định về an toàn giao thông gây hậu quả chết người thì Lãnh đạo Viện phải tự mình hoặc cử Kiểm sát viên có năng lực trực tiếp kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Phải theo dõi chặt chẽ tiến độ giải quyết từng vụ án để kịp thời có những biện pháp và yêu cầu Cơ quan điều tra thực hiện bảo đảm hoạt động điều tra, truy tố đúng thời hạn luật định.

Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp trong việc quyết định và phê chuẩn các quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn, nhất là các biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam, bảo đảm việc áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ các biện pháp ngăn chặn có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp phức tạp, khó khăn trong việc xác định căn cứ để quyết định hoặc phê chuẩn quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn thì phải trực tiếp gặp hỏi người bị bắt giữ theo đúng quy định của BLTTHS và Lãnh đạo các Viện kiểm sát phải trực tiếp xem xét, quyết định. Khắc phục các trường hợp bắt, tạm giữ, tạm giam oan, sai.

Viện kiểm sát các cấp chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra và Toà án đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án hình sự, nhất là đối với những vụ án lớn, trọng điểm về an ninh quốc gia, tham nhũng, ma tuý và các loại tội phạm có tổ chức. Phối hợp với Bộ Công an, Toà án nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan có giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống các tội phạm về tham nhũng. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, bảo đảm việc truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Phấn đấu không để xảy ra các trường hợp Viện kiểm sát truy tố oan người vô tội. Khi quyết định truy tố đối với các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng hoặc các vụ án phức tạp về chứng cứ, quan điểm giữa các cơ quan tiến hành tố tụng khác nhau thì tập thể lãnh đạo Viện hoặc Uỷ ban kiểm sát cần thảo luận kỹ trước khi quyết định.

Viện kiểm sát các cấp phải quản lý chặt chẽ các trường hợp đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, nhất là các trường hợp đình chỉ do bị can không phạm tội. Khi có quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án do bị can không phạm tội, các Viện kiểm sát nơi có quyết định đình chỉ (kể cả quyết định đình chỉ điều tra của Cơ quan điều tra và quyết định đình chỉ vụ án của Viện kiểm sát) phải gửi ngay bản sao quyết định đình chỉ kèm theo báo cáo về trường hợp đình chỉ lên Viện kiểm sát cấp trên (Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh gửi lên Viện kiểm sát nhân dân tối cao qua Vụ 1, Vụ 2 và Văn phòng). Báo cáo về các trường hợp đình chỉ do bị can không phạm tội cần nêu cụ thể lý do đình chỉ: Do bị can không có hành vi vi phạm pháp luật; do bị can có hành vi vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức bị coi là tội phạm; do bị can thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự; do bị can chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự…Đồng thời phải nêu rõ các biện pháp xử lý đối với các trường hợp này. Viện kiểm sát các cấp cần thường xuyên theo dõi, quản lý, kiểm tra các trường hợp đình chỉ điều tra do miễn trách nhiệm hình sự để kịp thời phát hiện, khắc phục những sai sót trong việc đình chỉ không đúng quy định của pháp luật.

Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự (Vụ 1) có trách nhiệm hướng dẫn các Viện kiểm sát địa phương về các biện pháp quản lý các trường hợp đình chỉ và tổng hợp các trường hợp đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội trong toàn quốc để định kỳ báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đối với các trường hợp đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án do bị can không phạm tội thuộc trường hợp phải bồi thường theo Nghị quyết 388 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thì phải tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của những cá nhân, đơn vị gây ra việc oan để xử lý.

 Cùng với việc quản lý chặt chẽ các trường hợp đình chỉ điều tra, Viện kiểm sát các cấp cần tăng cường theo dõi, quản lý chặt chẽ các trường hợp tạm đình chỉ điều tra, nhất là đối với các vụ trọng án để phục hồi điều tra khi không còn điều kiện tạm đình chỉ điều tra.

Phải theo dõi, nắm vững số bị can, bị cáo và người bị kết án bỏ trốn trong từng giai đoạn tố tụng để kịp thời yêu cầu cơ quan Công an ra lệnh truy nã, không để xảy ra tình trạng bị can, bị cáo, người bị kết án bỏ trốn mà không có lệnh truy nã.

Viện kiểm sát các cấp chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra và Toà án trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, thực hiện các giải pháp hạn chế việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Phải quản lý chặt chẽ các trường hợp này để bảo đảm thời hạn điều tra bổ sung đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, Viện kiểm sát các cấp cần chú ý tập hợp vi phạm của Cơ quan điều tra để kiến nghị yêu cầu khắc phục.

* Công tác điều tra của cơ quan điều tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao:

Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải quản lý chặt chẽ các tin báo, tố giác về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền điều tra của mình. Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố, các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi hoạt động của mình phải kịp thời thông báo cho Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao những thông tin tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan này. Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải tiếp nhận đầy đủ các tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố chuyển đến. Những tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố không thuộc thẩm quyền điều tra của mình thì Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải chuyển ngay cho cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết. Những tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì phải kiểm tra, xác minh nguồn tin và quyết định khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Kết quả giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước phải được thông báo cho các cơ quan, tổ chức đã báo tin hoặc người tố giác tội phạm biết.

 Nâng cao hơn nữa chất lượng khởi tố, điều tra các vụ án thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bảo đảm các trường hợp đã khởi tố bị can để điều tra đều được đưa ra truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

* Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự:

Viện kiểm sát các cấp phải có các biện pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử của Kiểm sát viên tại phiên toà. Kiểm sát viên được phân công kiểm sát điều tra và thực hành quyền công tố tại phiên toà phải kiểm sát chặt chẽ quá trình điều tra, nắm chắc hồ sơ vụ án, chuẩn bị trước đề cương thẩm vấn, tranh luận, dự thảo luận tội hoặc kết luận. Tại phiên toà Kiểm sát viên phải chủ động tham gia thẩm vấn, tranh luận để làm sáng tỏ bản chất của vụ án. Trên cơ sở đó đề xuất mức hình phạt đúng đắn, theo đúng hành vi phạm tội của bị cáo và các quy định của pháp luật. Chú trọng phát hiện để kháng nghị đối với những bản án, quyết định của Toà án có vi phạm pháp luật.

Viện kiểm sát các cấp quản lý chặt chẽ các trường hợp Toà án tuyên không phạm tội. Viện kiểm sát các nơi có Toà án tuyên bị cáo không phạm tội  phải báo cáo bằng văn bản lên Viện kiểm sát nhân dân cấp trên ngay sau khi Toà án tuyên không phạm tội. Viện trưởng các Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về những trường hợp Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tuyên không phạm tội ngay sau khi vụ án được xét xử xong. Trong trường hợp xác định Toà án tuyên không phạm tội không đúng thì Viện kiểm sát phải kịp thời kháng nghị hoặc đề xuất kháng nghị và gửi lên Viện kiểm sát cấp trên theo quy định. Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 3) có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ các trường hợp Toà án tuyên không phạm tội ở các giai đoạn xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, trong đó phân tích rõ các trường hợp Viện kiểm sát đã kháng nghị, không kháng nghị, các trường hợp Toà án chấp nhận kháng nghị, không chấp nhận kháng nghị để định kỳ báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Qua việc phối hợp với Toà án tổ chức các phiên toà xét xử các vụ án hình sự theo quy định của BLTTHS và tinh thần Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị, Viện kiểm sát các cấp phải tổ chức rút kinh nghiệm công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự. Viện kiểm sát cấp trên phải tăng cường chỉ đạo và kiểm tra về nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự của Viện kiểm sát cấp dưới.

Thông qua việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, Viện kiểm sát các cấp cần nghiên cứu, kiến nghị với các cơ quan nhà nước, tổ chức yêu cầu khắc phục kịp thời những vi phạm, sơ hở trong công tác quản lý. Tăng cường cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm cho bộ phận tham mưu giúp Lãnh đạo Viện xem xét kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hình sự.

Trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, Viện kiểm sát các cấp cần chú ý tập hợp vi phạm của Toà án để kiến nghị yêu cầu khắc phục.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 388 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra và Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị quyết trên, Viện kiểm sát các cấp phải phối hợp với các cơ quan tư pháp khác rà soát  các trường hợp để xảy ra oan theo Nghị quyết 388 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ở địa phương mình để chủ động xem xét, giải quyết việc bồi thường khi có đơn yêu cầu bồi thường. Viện kiểm sát các cấp phải mở sổ theo dõi, nắm chắc từng trường hợp bị oan thuộc trách nhiệm bồi thường của đơn vị mình, trong đó thể hiện số người bị oan đã có đơn yêu cầu bồi thường, số người đã giải quyết bồi thường, số người thương lượng thành, số người thương lượng không thành, số người còn đang phải tiếp tục giải quyết. Phải xem xét kỹ các trường hợp để bồi thường đúng theo quy định của pháp luật có lý, có tình, hạn chế các trường hợp công dân phải đưa vụ việc ra toà. Đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân liên quan đến việc làm oan người vô tội để xử lý theo quy định của pháp luật và của ngành.

 Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự phối hợp với các đơn vị hữu quan tham mưu cho Lãnh đạo Viện đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền có biện pháp tháo gỡ những vướng mắc nảy sinh trong quá trình giải quyết việc bồi thường cho người bị oan. Đồng thời, có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và định kỳ báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện Nghị quyết 388 của Viện kiểm sát nhân dân các cấp.

* Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù:

Viện kiểm sát các cấp phải thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy định của ngành về kiểm sát tại nhà tạm giữ, trại tạm giam và trại giam nhằm bảo đảm việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù theo đúng quy định của pháp luật. Viện kiểm sát cấp huyện hàng ngày kiểm sát nhà tạm giữ, báo cáo Viện kiểm sát cấp tỉnh về số người bị bắt, tạm giữ, tạm giam và kết quả xử lý. Viện kiểm sát cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hàng tuần kiểm sát trại tạm giam; quản lý, theo dõi và báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tình hình bắt giữ, xử lý trong tuần. Phải phối hợp với Cơ quan điều tra và Toà án khắc phục các trường hợp để quá hạn tạm giữ, tạm giam, trước hết là các trường hợp thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát. Kịp thời kháng nghị, kiến nghị đối với các vi phạm trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù.

2- Về kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật

Viện kiểm sát nhân dân các cấp cần quán triệt tinh thần và nội dung BLTTDS, nhất là những quy định mới liên quan đến việc thực hiện chức năng kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật.

 Phải quản lý chặt chẽ và xem xét, giải quyết kịp thời các khiếu nại của đương sự đối với việc thu thập chứng cứ của Toà án. Quản lý chặt chẽ các quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự, tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án và bản án của Toà án nhằm bảo đảm các bản án, quyết định của Toà án tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đối với những bản án, quyết định của Toà án có vi phạm pháp luật thì phải kháng nghị hoặc đề xuất kháng nghị kịp thời. Nâng cao chất lượng kháng nghị, hạn chế các trường hợp kháng nghị sai. Phải quản lý chặt chẽ số vụ án Toà án cấp trên huỷ, sửa bản án, quyết định của Toà án cấp dưới mà Kiểm sát viên có tham gia phiên toà để kịp thời rút kinh nghiệm hoặc xem xét, quyết định việc kháng nghị hay đề xuất kháng nghị.

Phải tăng cường cán bộ có năng lực và kinh nghiệm cho bộ phận giúp Lãnh đạo Viện xem xét việc kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự phải tập trung giải quyết các vụ án do các cơ quan của Đảng, của Nhà nước, Đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu xem xét kháng nghị, những việc mà dư luận báo chí quan tâm, đề nghị Viện kiểm sát xem xét kháng nghị, những vụ việc do Viện kiểm sát các địa phương phát hiện vi phạm đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Không để các bản án, quyết định về dân sự và hành chính của Toà án có vi phạm pháp luật nghiêm trọng không được kháng nghị trong thời hạn pháp luật quy định.

Cùng với việc kháng nghị các bản án, quyết định của Toà án, Viện kiểm sát các cấp cần chú ý phát hiện, tổng hợp vi phạm của Toà án trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật để kiến nghị yêu cầu Toà án khắc phục vi phạm.

Tăng cường công tác tổng kết rút kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

3- Về kiểm sát thi hành án

- Trong lĩnh vực thi hành án hình sự:

Viện kiểm sát các cấp phải thường xuyên theo dõi, nắm chắc các trường hợp người bị kết án phạt tù có hiệu lực pháp luật và có quyết định thi hành án nhưng chưa thi hành án để phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thi hành theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ những trường hợp tạm đình chỉ thi hành án và hoãn thi hành án phạt tù để yêu cầu cơ quan có trách nhiệm đưa ra thi hành án đối với những trường hợp không còn điều kiện để tạm đình chỉ hoặc hoãn thi hành. Tăng cường kiểm sát việc thi hành án đối với các trường hợp người bị kết án được hưởng án treo, bị phạt cải tạo không giam giữ, kịp thời phát hiện và kiến nghị khắc phục những vi phạm trong công tác thi hành án, bảo đảm việc thi hành án theo đúng quy định của pháp luật.

Cần tăng cường vai trò của Viện kiểm sát các cấp trong kiểm sát việc xét miễn, giảm thời hạn chấp hành hình phạt và xoá án tích của Toà án,

Vụ kiểm sát thi hành án phối hợp với Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù có trách nhiệm hướng dẫn Viện kiểm sát các địa phương thực hiện các hoạt động kiểm sát thi hành án theo đúng Chỉ thị số 03/2004/CT-VKSTC-V.10 ngày 15/4/2004 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Bộ Công an và các ngành hữu quan tổ chức tổng kết 10 năm công tác thi hành án hình sự; thực hiện tốt công tác đặc xá năm 2005. Phối hợp các ngành nghiên cứu, đề xuất thay đổi hình thức thi hành án tử hình.

Vụ 3 chủ trì phối hợp với Vụ 1, Vụ 2, Vụ 4, Vụ 10, các Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cục thống kê tội phạm thường xuyên theo dõi, quản lý các trường hợp bị kết án tử hình qua từng giai đoạn tố tụng để định kỳ báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Trong lĩnh vực thi hành án dân sự:

Tiếp tục triển khai thực hiện Pháp lệnh Thi hành án dân sự (sửa đổi) trong ngành Kiểm sát nhân dân. Viện kiểm sát các cấp phối hợp với các ngành hữu quan tổ chức rà soát, phân loại và có biện pháp tổ chức thi hành các bản án, quyết định về dân sự có hiệu lực pháp luật và có điều kiện thi hành nhưng chưa được thi hành. Kiểm sát chặt chẽ các trường hợp không có điều kiện thi hành án để bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Qua công tác kiểm sát thi hành án, Viện kiểm sát các cấp cần  chú ý phát hiện vi phạm của cơ quan thi hành án, Chấp hành viên, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan đến việc thi hành án để kháng nghị hoặc kiến nghị yêu cầu sửa chữa, khắc phục.

4- Về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các địa phương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải quản lý chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của đơn vị mình, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, nhất là các đơn do các cơ quan của Đảng, của Nhà nước, Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuyển đến.

Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo. Tất cả các trường hợp khiếu nại, tố cáo đã giải quyết đều phải có kết luận bằng văn bản để trả lời người khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết dứt điểm các khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát. Tăng cường kiểm sát việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo về các hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp.

Viện kiểm sát nhân dân các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan thực hiện nghiêm túc và tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 09/CT-TW ngày 6/3/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về một số vấn đề cấp bách trong giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay.

Vụ khiếu tố có trách nhiệm giúp Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao quản lý, kiểm tra các đơn vị trong ngành về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của ngành Kiểm sát nhân dân và hướng dẫn các Viện kiểm sát địa phương thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp, định kỳ báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về lĩnh vực này.

II- Công tác xây dựng ngành kiểm sát nhân dân

1- Công tác tổ chức, cán bộ

Tiếp tục kiện toàn bộ máy các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát các địa phương nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và của cả ngành. Điều chỉnh một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở biên chế hiện có và số lượng án xảy ra ở địa phương. Đề xuất Uỷ ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh bổ sung về tổ chức bộ máy cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tiếp tục tổ chức việc tuyển dụng cán bộ theo đúng quy định của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, chú trọng tăng cường cho các tỉnh phía Nam và vùng sâu, vùng xa. Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức cho phù hợp với sự điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của ngành trong từng lĩnh vực công tác. Tiến hành việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại Kiểm sát viên các cấp theo quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện việc quy hoạch, bổ sung quy hoạch trong toàn ngành. Đẩy mạnh hơn nữa công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý nhằm tạo điều kiện để những cán bộ trẻ, trong quy hoạch, có triển vọng phát triển được thử thách, rèn luyện trong thực tế, giúp họ trưởng thành, phát triển toàn diện hơn.

Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục phối hợp với các cơ quan Toà án, Công an, Tư pháp ở địa phương rà soát, xác định các đơn vị cấp huyện đủ điều kiện thực hiện việc tăng thẩm quyền trong năm 2005 theo quy định của BLTTHS và BLTTDS để đề xuất các ngành tư pháp ở Trung ương trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Đối với các địa phương mà Toà án cấp huyện được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao thẩm quyền xét xử trong năm 2005 theo quy định của BLTTHS và BLTTDS, thì Viện kiểm sát cấp tỉnh nơi có Viện kiểm sát cấp huyện được tăng thẩm quyền phải bố trí, sắp xếp đủ cán bộ, Kiểm sát viên có năng lực để bảo đảm Viện kiểm sát thực hiện thẩm quyền một cách đồng bộ với Toà án cùng cấp.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để chuẩn hoá trình độ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân. Sắp xếp lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Đa dạng hoá các hình thức đào tạo trên cơ sở triển khai nghiên cứu và xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng các chức danh cán bộ trong ngành Kiểm sát nhân dân, từng bước gắn kết quả học tập, giá trị văn bằng chứng chỉ với việc thực hiện chính sách về cán bộ; Tăng cường hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đồng thời phát huy vai trò chủ động của nhà trường và của Viện kiểm sát nhân dân các địa phương trong việc bồi dưỡng, đào tạo cán bộ. Có chíến lược xây dựng đội ngũ giáo viên tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của ngành, từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng cán bộ trong tình hình mới.

Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh người cán bộ kiểm sát cho đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật và pháp luật.

Thường xuyên thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện công khai về kế hoạch chương trình công tác, về tổ chức cán bộ.

2- Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành

Trong tháng 1/2005, các Viện kiểm sát phải tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2004 và bàn kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2005 theo nhiệm vụ kinh tế – xã hội của Quốc hội và những nhiệm vụ được xác định trong quyết định của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và trong Chỉ thị này. Các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục rà soát, sửa đổi, ban hành mới Quy chế tổ chức, hoạt động của đơn vị và các Quy chế nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, BLTTHS, BLTTDS và Pháp lệnh điều tra hình sự. Toàn ngành tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 khoá IX về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; thực hiện nghiêm chỉnh Pháp lệnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Pháp lệnh chống tham nhũng và Pháp lệnh về cán bộ công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Viện kiểm sát các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Tây Nam Bộ cần tăng cường chỉ đạo việc phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý đúng đắn các vụ việc xảy ra tại địa phương, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị tại các khu vực này theo Chỉ thị số 10/2002/CT-VKSTC ngày 7/10/2002 và Chỉ thị số 04/2003-VKSTC ngày 26/5/2003 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Viện kiểm sát nhân dân tối cao nghiên cứu, xây dựng Chỉ thị về công tác kiểm sát phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị tại khu vực Tây Bắc.

Cùng với việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Viện kiểm sát các cấp phải thực hiện nghiêm túc Quy chế về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân, Quy chế kiểm tra, Quy chế phối hợp giữa các đơn vị, bảo đảm chế độ tập trung thống nhất, kỷ luật nghiệp vụ trong ngành. Hoàn thành và triển khai ứng dụng Đề án thống kê hình sự - thống kê tội phạm liên ngành, Đề án tin học hoá quản lý Nhà nước trong ngành Kiểm sát.

Viện kiểm sát cấp trên cần tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp dưới. Viện kiểm sát cấp dưới có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, kịp thời về hoạt động của mình cho Viện kiểm sát cấp trên theo quy định của ngành.

Các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục chủ trì, phối hợp quản lý, theo dõi các chuyên đề nghiệp vụ đã được phân công. Cụ thể là: Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự (Vụ 1) quản lý, theo dõi vấn đề đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ điều tra; đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng và theo dõi việc thực hiện Nghị quyết 388 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong toàn ngành; Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 2) quản lý, theo dõi các trường hợp trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 3) quản lý, theo dõi các trường hợp Viện kiểm sát truy tố mà Toà án tuyên không phạm tội. Viện kiểm sát các địa phương phải theo dõi, nắm chắc từng trường hợp cụ thể thuộc các chuyên đề để tổng hợp, báo cáo đầy đủ, kịp thời về Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện kiểm sát các cấp theo dõi chặt chẽ các thông tin liên quan đến trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong ngành do báo chí nêu ra. Các nội dung mà báo chí nêu ra liên quan đến trách nhiệm của đơn vị nào thì Thủ trưởng đơn vị đó phải trực tiếp xem xét, trả lời và báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo dõi, tổng hợp thông tin liên quan đến trách nhiệm của ngành Kiểm sát mà báo chí nêu ra, đôn đốc việc trả lời của các đơn vị trong ngành Kiểm sát và định kỳ báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Trong quá trình thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát các cấp cần chú ý tập hợp những thiếu sót, sơ hở trong công tác quản lý nhà nước để kiến nghị các cấp, các ngành, các cơ quan quản lý nhà nước có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục nhằm ngăn ngừa có hiệu quả tội phạm và vi phạm pháp luật xảy ra, nhất là đối với các vụ án về tham nhũng.

 Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành. Ban chỉ đạo kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát Việt Nam và Đại hội thi đua ngành Kiểm sát nhân dân năm 2005 phải bám chắc kế hoạch tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày thành lập ngành và Đại hội thi đua ngành Kiểm sát nhân dân, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện đúng nội dung, theo đúng tiến độ đã đề ra, bảo đảm Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập ngành và Đại hội thi đua ngành Kiểm sát nhân dân diễn ra đúng kế hoạch, trang trọng, thiết thực, tiết kiệm.

Viện kiểm sát nhân dân các địa phương và các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm thực hiện các công việc chuẩn bị cho buổi Lễ kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát Việt Nam và Đại hội thi đua ngành Kiểm sát nhân dân năm 2005 theo kế hoạch, nhiệm vụ đã được phân công, tích cực tuyên truyền về quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành Kiểm sát nhân dân trong 45 năm qua.

Tạp chí Kiểm sát và Báo Bảo vệ pháp luật phối hợp với Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có biện pháp thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyên truyền, phục vụ Lễ kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát Việt Nam và Đại hội thi đua ngành Kiểm sát nhân dân năm 2005.

3- Công tác hướng dẫn thi hành pháp luật, nghiên cứu khoa học, xây dựng, tuyên truyền pháp luật và công tác đối ngoại

Viện khoa học kiểm sát tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan xây dựng để trình Lãnh đạo Viện và các ngành hữu quan ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Bộ luật hình sự năm 1999, BLTTHS năm 2003; nắm lại tất cả các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Bộ luật hình sự, BLTTHS và các văn bản quy phạm pháp luật do ngành Kiểm sát và các ngành tư pháp ban hành để báo cáo Lãnh đạo Viện sửa đổi, ban hành mới hoặc đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, ban hành mới cho phù hợp với các Bộ luật, luật và pháp lệnh mới được ban hành; xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTDS về mối quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân để trình Lãnh đạo Viện và Lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao xem xét, ban hành

Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự (Vụ 1) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch về quan hệ phối hợp trong việc phát hiện tội phạm và xử lý các vụ phạm tội mà cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố để trình Lãnh đạo Viện và các ngành hữu quan xem xét, ban hành

Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 2) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch về quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung để trình Lãnh đạo Viện và các ngành hữu quan xem xét, ban hành

Vụ 5, Vụ 12, Viện khoa học kiểm sát có trách nhiệm phối hợp xây dựng dự thảo quy chế thống nhất về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật theo tinh thần BLTTDS để trình Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, ban hành.

Vụ khiếu tố (Vụ 7) tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số điều của Chương XXXV BLTTHS về khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự để trình Lãnh đạo Viện và các ngành hữu quan xem xét, ban hành; tham mưu giúp Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan xây dựng, ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại về tư pháp trong tố tụng dân sự, hành chính, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật trình Lãnh đạo liên ngành xem xét ban hành.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong ngành Kiểm sát. Kịp thời triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Các đơn vị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, theo sự phân công của lãnh đạo Viện, tham gia cùng các đơn vị, cơ quan hữu quan xây dựng các Luật, Pháp lệnh theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội (Bộ luật dân sự (sửa đổi), Luật chống tham nhũng, Bộ luật thi hành án...). Tiếp tục nghiên cứu, đóng góp vào Chiến lược cải cách tư pháp giai đoạn 2006-2020 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp, trước mắt tập trung vào những vấn đề đã được Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị đề ra.

Nâng cao chất lượng của Tạp chí Kiểm sát và Báo bảo vệ pháp luật phục vụ công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành. Tập trung vào việc phổ biến, tuyên truyền những nội dung của BLTTHS và BLTTDS, về quá trình phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân nhằm kỷ niệm 45 năm ngày thành lập ngành 26/7/1960 – 26/7/2005. Kịp thời đăng tải những văn bản hướng dẫn thi hành và những bài viết giải đáp các vướng mắc trong quá trình thi hành BLTTHS và BLTTDS, nhất là những nội dung liên quan đến việc thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Phản ánh kịp thời, chính xác hoạt động của các đơn vị trong toàn ngành; phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

Tiếp tục tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại với Viện kiểm sát và Viện công tố các nước, thực hiện các dự án đã ký kết với nước ngoài và các tổ chức quốc tế, bảo đảm tính hiệu quả và thiết thực.

4- Công tác hậu cần

Toàn ngành thực hiện việc công khai phân bổ và quyết toán kinh phí ở tất cả các đơn vị, các cấp kiểm sát, tiếp tục thực hiện đề án xây dựng trụ sở và cung cấp trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Viện kiểm sát nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị đã được Chính phủ phê duyệt. ưu tiên kinh phí cho các đơn vị mới chia tách, các đơn vị cấp huyện mới được tăng thẩm theo quy định của BLTTHS và BLTTDS.

Thực hiện tốt chế độ lương mới trong ngành. Thực hiện quy định của Chính phủ về việc nâng lương trước thời hạn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ nghiên cứu và có hướng dẫn thống nhất trong toàn ngành về tiêu chuẩn bình xét nâng lương trước thời hạn cho cán bộ trong ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành Kiểm sát. Tăng cường công tác quản lý kinh phí, tài sản, bảo đảm việc quản lý, thu, chi, sử dụng kinh phí, tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

 Vụ Kế hoạch - Tài chính tham mưu giúp Lãnh đạo Viện theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra công tác tài chính - kế toán, việc chi tiêu, sử dụng kinh phí được cấp của các Viện kiểm sát nhân dân địa phương, các đơn vị dự toán thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhằm khắc phục các thiếu sót trong việc tổ chức công tác kế toán, hạch toán, quản lý, chi tiêu ngân sách và định kỳ tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Xử lý nghiêm minh các trường hợp sử dụng kinh phí không đúng quy định.

III- Tổ chức thực hiện

Chỉ thị này được quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân. Các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao căn cứ vào Chỉ thị này để xây dựng Chương trình công tác và hướng dẫn nghiệp vụ cho các Viện kiểm sát địa phương. Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện kiểm sát quân sự Trung ương sớm xây dựng kế hoạch công tác, tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2005. Chương trình, kế hoạch, hướng dẫn công tác năm 2005 của các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của các Viện kiểm sát tỉnh, thành phố gửi về Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trước ngày 15/2/2005.

Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm giúp lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao nắm tình hình và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này đạt kết quả tốt./.

 

 

                                                     Viện trưuởng
                                             Viện kiểm sát nhân dân tối cao
                                                 Đã ký: Hà Mạnh Trí

Số lần truy nhập 32517977
Số người đang xem: 875