thong bao
Trang chủ
English

DIỄN ĐÀN TRAO ĐỔIĐóp góp hệ thống biểu mẫu thống kê ngành KS

Thực hiện Công văn số 3953/VKSTC-TKTP ngày 07/11/2012 của Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin về việc góp ý dự thảo Hệ thống biểu mẫu thông kê ngành KSND. Phòng TKTP-CNTT Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lấy ý kiến dóng góp của các Phòng nghiệp vụ Viện tỉnh. Tổng hợp kết quả đóng góp như sau: 1. Về sự cần thiết, quan điểm, nội dung sửa đổi bổ sung của hệ thống biểu mẫu thống kê ngành KSND. - Thống nhất cao với quan điểm, nội dung sửa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu thống kê mà dự thảo nêu. - Tuy nhiên, nên đưa vào dự thảo một quan điểm nhất quán đó là: Lấy báo cáo thống kê tháng làm trọng tâm, vậy nên sửa đổi, bổ sung biểu mẫu thống kê tháng, từ biểu mẫu thống kê tháng tổng hợp được chính xác các chỉ tiêu số liệu cần thống kê, bảo đảm được số liệu thống kê phục vụ việc xây dựng báo cáo Sơ kết, Tổng kết và báo cáo đột xuất, báo cáo các chuyên đề nghiệp vụ…được đầy đủ, kịp thời, tính chính xác cao, phản ánh được hoạt động của các khâu công tác kiểm sát. Đây cũng là lý do mà hướng tới theo dự thảo bỏ biểu thống kê 6 tháng và 12 tháng (ở mục 3, điểm 3.2 của dự thảo). Từ vấn đề nêu trên cũng để xác định việc xây dựng phần mềm thống kê tháng, đáp ứng được yếu tố tin học hóa công tác thống kê, đó là từ phần mềm có thể tổng hợp báo cáo, phân tích, đánh giá các tiêu chí cần thiết phục vụ việc xây dựng các loại báo cáo từng thời điểm. Khắc phục việc tổng hợp số liệu thủ công của phần mềm tháng hiện nay. Việc triển khai các phần mềm phải tính đến và gắn với việc trang bị, nâng cấp các trang thiết bị công nghệ thông tin, nhằm bảo đảm tính khả thi và triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm. Về ứng dụng công nghệ thông tin trước hết phải nhận thức đầy đủ là phải nâng cao trình độ “Quản lý dữ liệu bằng CNTT”; Hai là phải có hệ thống phần mềm ứng dụng “Quản lý dữ liệu và thống kê” từng bước tin học hóa công tác thống kê. Làm tốt công tác quản lý dữ liệu thì mới làm tốt công tác thống kê. Đề nghị: Vẫn giữ nguyên biểu mẫu thống kê tháng và các cột chia theo nhóm tội như thống kê tháng hiện tại (ở mục 3, điểm 3.5 của dự thảo). Vì lý do: Từ phân tích theo nhóm tội mới làm cơ sở đánh giá tăng, giảm của từng nhóm tội ( an ninh, ma túy, kinh tế, tham nhũng…), nhìn vào biểu thống kê có tính logic và khoa học hơn, không phải cộng từng điều luật, gây khó khăn cho cán bộ khai thác số liệu xây dựng báo cáo tổng hợp. Mặt khác nêu như dự thảo đã thể hiện ở biểu thống kê theo điều luật (biểu những người mới khởi tố, truy tố, XXST) thì còn những chỉ tiêu như: đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra, truy tố, XX, trả hồ sơ điều tra bổ sung…không tách được các nhóm tội, nên không đánh giá được kết quả của từng bộ phận nghiệp vụ hình sự. Phòng TKTP-CNTT Viện tỉnh không có số liệu và không thể cung cấp số liệu của cấp huyện đối với các chỉ tiêu nêu trên cho từng Phòng nghiệp vụ hình sự Viện tỉnh để xây dựng báo cáo, nhất là báo cáo chuyên đề … Không nên bỏ các phụ lục ban hành kèm theo thống kê hiện nay. Vì nếu bỏ tức là chấp nhận một thực tế chất lượng số liệu báo cáo thống kê, thống kê số liệu sao cũng được, không cần so sánh, không nắm và không quản lý các chỉ tiêu. Các chỉ tiêu như: VKS hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; không khởi tố vụ án hình sự; không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp, lệnh tạm giam; các trường hợp trả hồ sơ điều tra bổ sung…là những chỉ tiêu có tính nhạy cảm, lãnh đạo các ngành CA+VKS+ TA rất chú ý đến vấn đề này, mặt khác nếu bỏ các phụ lục thì dẫn đến việc đối chiếu số liệu thống kê giữa các ngành không có cơ sở đối chiếu và gặp khó khăn trong việc trình lãnh đạo liên ngành ký tiếp số liệu thống kê. Số liệu thống kê phải là số liệu “biết nói”, do vậy nếu bỏ các phụ lục cần thiết kèm theo thống kê, thì số liệu thống kê chỉ là con số, không chứng minh, diễn giải được hoạt động công tác của ngành. 2. Một số ý kiến đóng góp cụ thể vào từng biểu mẫu thống kê 1- Thống kê CTKSĐT, thực hành quyền công tố và KSXXST án hình sự: - Nội dung thống nhất như dự thảo. - Về cột, mục: Vẫn giữ nguyên như thống kê hiện tại. 2- Thống kê CT thực hành quyền công tố và KSXXPT án hình sự: - Nội dung thống nhất như dự thảo. - Về cột, mục: Vẫn giữ nguyên như thống kê hiện tại. 3- Thống kê CT xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật: - Nội dung thống nhất như dự thảo. - Về cột, mục: Vẫn giữ nguyên như thống kê hiện tại. 4- Thống kê Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự: Thống nhất như dự thảo. 5- Những tội phạm mới khởi tố, truy tố, xét xử sơ thẩm trong kỳ: Bổ sung thêm cột : CQĐT đề nghị truy tố (số vụ, bị can). 6- Thống kê những tội phạm mới khởi tố: Thống nhất như dự thảo. 7- Thống kê những tội phạm mới truy tố: Thống nhất như dự thảo. 8- Thống kê Kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm hình sự: Biểu này áp dụng cho kỳ thống kê 12 tháng, từ số liệu thống kê của biểu để đáng giá quá trình hoạt động 12 tháng của công tác KSĐT phục vụ xây dựng báo cáo tổng kết..( biểu này có tính chất niên giám thông kê), nhưng theo dự thảo thì qu

Trả lời bài

THÔNG BÁO
Liên kết

Số lần truy nhập 30935830

Trang chủ Liên hệ Góp ý Về đầu trang

Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Trụ sở : số 44 - Lý Thường Kiệt - Hà Nội; Điện thoại : 04.8255058-332; Fax : 04.8255400

Giấy phép số 294/GP-BC ngày 09/07/2007 của Cục Báo chí Bộ Văn hoá thông tin

Người chịu trách nhiệm : Nguyễn Hải Trâm, Chánh Văn phòng VKSNDTC

© Viện kiểm sát nhân dân tối cao thiết kế và giữ bản quyền.

Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Thư điện tử liên hệ: