thong bao
Trang chủ
English

DIỄN ĐÀN TRAO ĐỔITrao đổi về nghiệp vụ thống kê, lổi phần mềm thống kê

Ngày 28/5/2013, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang nhận được Công văn số 1604/VKSTC-TKTP và CNTT ngày 20/5/2013 của Cục TKTP và CNTT Viện tối cao về việc thông báo tình hình thực hiện kỳ thống kê tháng 4/2013 và một số vấn đề cần lưu ý về công tác thống kê. Theo công văn này nêu: Một số đơn vị chưa kiểm tra lỗi trước khi truyền số liệu: trong đó có Kiên Giang (biểu hình sự cấp tỉnh và hình sự cấp huyện) và việc truyền số liệu biểu thống kê ma túy, tham nhũng và những người mới truy tố. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang có ý kiến về vấn đề nêu trên như sau: 1. Về số liệu biểu hình sự (cấp tỉnh và hình sự cấp huyện) Cục TKTP-CNTT thông báo chưa kiểm tra lỗi trước khi truyền số liệu, là không đúng Phòng Thống kê tỉnh Kiên Giang đã tiến hành kiểm tra lại số liệu báo cáo thống kê tháng 4/2013 và đề nghị Cục thống kê nêu rỏ lỗi cụ thể và được Cục thống kê Viện tối cao nêu lỗi ở dòng 261, dòng 262, dòng 263. Công thức lỗi: Dòng 263 [ C1<>C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10 ] Nếu áp dụng công thức này để kiểm tra lỗi các dòng 261, dòng 262, dòng 263 thì máy báo là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, phải khẳng định số liệu các dòng 261, dòng 262, dòng 263 là không có lỗi và không thể áp dụng công thức trên để kiểm tra số liệu của các dòng này. Lý do là các dòng này chỉ có 1 cột duy nhất là cột “Tổng số” và hệ thống báo cáo thống kê không yêu cầu phân tích ra từng cột và không được áp dụng công thức trên để kiểm tra số liệu các dòng này. Vì vậy lổi này là lổi do phần mềm thiết lập công thức kiểm tra không đúng. Qua trao đổi trực tiếp với Cục thống kê. Cục thống kê nhận thấy việc thông báo này là sai Cục thống kê sẽ đính chính lại. 2. Về số liệu 3 biểu báo cáo thống kê án ma túy, tham nhũng và những người mới truy tố Đối với 3 biểu báo cáo thống kê ma túy, tham nhũng và những người mới truy tố. Viện Kiểm sát tỉnh Kiên Giang đã thực hiện đồng thời với kỳ báo cáo thống kê 12 tháng năm 2012 (về văn bản xin gởi bổ sung lần 2 kèm theo) về việc truyền số liệu sau khi hoàn tất việc cập nhật số liệu và 3 biểu này. Ba biểu thống kê trên cũng đã ký và gửi về Viện tối cao đúng thời gian quy định. Việc truyền số liệu thực hiện ngày 17/12/2012 và truyền lại lần thứ 2 theo yêu cầu, gồm các fil dữ liệu: HMT11212 – H91-1.463 01/21/2013 10:17 TMT11212 – T91- 998 01/21/2013 10:17… Như vậy việc thực hiện truyền dữ liệu cũng như báo cáo bằng văn bản Kiên Giang đều thực hiện đúng yêu cầu. Việc thông báo đơn vị Kiên Giang chưa thực hiện báo cáo là hoàn toàn chưa chính xác. 3. Riêng về số liệu bổ sung theo yêu cầu công văn số 286/VKSTC-TKTP về án tham nhũng Viện kiểm sát tỉnh Kiên Giang đã bổ sung và đã truyền dữ liệu theo yêu cầu. 4. Đề xuất - Từ những nội dung nêu trên Viện Kiểm sát tỉnh Kiên Giang đề nghị Cục thống kê tội phạm trước khi ban hành Thông báo phải xem xét kỹ lưỡng đúng sai, lỗi do ai để bảo đảm nội dung thông báo được chính xác. Qua đó đơn vị cơ sở vừa học tập vừa sửa lỗi nhằm nâng cao nghiệp vụ thống kê. - Về vấn đề tiếp nhận dữ liệu từ đường truyền đề nghị Cục cần xem xét lại hệ thống máy chủ và xác định lỗi do cơ sở hay từ máy chủ Viện tối cao. Tránh việc cơ sở đã thấy số liệu tại máy chủ Viện tối cao nhưng phòng Thống kê của Cục lại không nhận được số liệu. - Về công thức lỗi: Dòng 261, dòng 262, dòng 263 [ C1<>C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10 ] Đề nghị không áp dụng công thức này để kiểm tra số liệu các dòng 261,262 và 263 và xóa khỏi hệ thống quy tắc.

Trả lời bài

THÔNG BÁO
Liên kết

Số lần truy nhập 30935803

Trang chủ Liên hệ Góp ý Về đầu trang

Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Trụ sở : số 44 - Lý Thường Kiệt - Hà Nội; Điện thoại : 04.8255058-332; Fax : 04.8255400

Giấy phép số 294/GP-BC ngày 09/07/2007 của Cục Báo chí Bộ Văn hoá thông tin

Người chịu trách nhiệm : Nguyễn Hải Trâm, Chánh Văn phòng VKSNDTC

© Viện kiểm sát nhân dân tối cao thiết kế và giữ bản quyền.

Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Thư điện tử liên hệ: