Sắp xếp theo ngày
Thực hiện mua sắm vải may trang phục năm 2019 12/09/2019
Quy định tạm thời về kiểu dáng, màu sắc, chất liệu của giày da, dép quai hậu, áo mưa, bít tất và cặp đựng tài liệu trong ngành KSND 03/09/2019
Quyết định về việc duyệt giá trang phục là giày da, dép quai hậu, thắt lưng, bít tất, áo mưa và cặp đựng tài liệu 03/07/2019
Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Mua sắm trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2019" 23/05/2019
Thông báo về việc sử dụng kinh phí mua sắm tải sản cấp bách 21/03/2019
Chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Kiểm sát viên, Điều tra viên và Kiểm tra viên trong thời gian nghỉ thai sản 15/03/2019
Công bố công khai phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 06/03/2019
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng VKSND tối cao tại Hà Nội 06/03/2019
Hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 06/03/2019
Công bố công khai Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 16/01/2019
Hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP 16/11/2018
Hướng dẫn một số thủ tục hành chính trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công của ngành KSND 16/11/2018
Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 02/05/2018
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 17/04/2018
Quyết định ban hành danh mục mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trong ngành Kiểm sát nhân dân 06/03/2018
Triển khai thực chiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ 06/03/2018
Công văn về việc quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng ngành KSND năm 2017 02/02/2018
Công bố công khai dự toán ngân sách 2018 19/01/2018
Số lần truy nhập 40402492
Số người đang xem: 5352