Sắp xếp theo ngày
Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua trong ngành KSND 12/09/2019
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 21/08/2019
Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 23/07/2019
Hướng dẫn sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị 16/07/2019
Khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng 09/07/2019
Quyết định tặng thưởng do được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 28/06/2019
Góp ý danh sách khen thưởng 28/06/2019
Triển khai thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" 19/06/2019
Hướng dẫn về việc khen thưởng đột xuất trong ngành Kiểm sát nhân dân 19/06/2019
Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2020 03/06/2019
Thông tư Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân 16/05/2019
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng của ngành KSND năm 2019 14/03/2019
Hướng dẫn công tác thi đua và đề nghị khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2019 22/01/2019
Danh sách khen thưởng Huân chương Lao động, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Cờ thi đua Chính phủ năm 2018 21/01/2019
Danh sách khen thưởng năm 2018 09/01/2019
Danh sách khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018 ngành Kiểm sát nhân dân 20/12/2018
Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và xét đề nghị khen thưởng năm 2018 15/11/2018
Kế hoạch tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý xây dựng Bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua 26/10/2018
Lấy ý kiến về danh sách tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động và danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc" năm 2018 ngành Kiểm sát nhân dân 02/07/2018
Thông báo kết quả và rút kinh nghiệm trong bình xét, đề nghị khen thưởng năm 2017 06/02/2018
Quy chế Hội đồng thi đua - khen thưởng cơ quan VKSND tối cao và ngành Kiểm sát nhân dân 25/01/2018
Chỉ thị, Hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng ngành KSND năm 2018 10/01/2018
Các quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân năm 2017 03/01/2018
Quyết định, danh sách tặng thưởng Kỷ niệm chương "Bảo vệ pháp chế" và Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua theo đợt (theo chuyên đề) năm 2017 08/12/2017
Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và xét đề nghị khen thưởng năm 2017 14/11/2017
Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017 – 2020 03/05/2017
Hướng dẫn Công tác thi đua và đề nghị khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2017 08/02/2017
Kết quả thi đua khen thưởng tập thể, cá nhân năm 2016 06/01/2017
Thông báo số 410/TB-VKSTC Kinh nghiệm hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" của VKSND tỉnh Lào cai 11/11/2016
Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và xét đề nghị khen thưởng năm 2016 (HD số 24/HD-VKSTC ngày 08/11/2016) 10/11/2016
12
Số lần truy nhập 40402503
Số người đang xem: 5346