Sắp xếp theo ngày
Công văn về việc sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trong ngành Kiểm sát nhân dân 21/05/2019
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự 21/05/2019
Quyết định Ban hành biểu mẫu thống kê về phòng, chống ma tuý 21/05/2019
Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân 20/05/2019
Thông tư Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân 16/05/2019
Công văn về việc cử cán bộ tham gia khóa học Chiến lược quản lý án 16/05/2019
Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương 16/05/2019
Công văn về việc gửi văn bản qua hệ thống thư điện tử của Ngành 15/05/2019
Cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Đề án tăng cường năng lực điều tra của Kiểm sát viên 13/05/2019
Góp ý Dự thảo Quy chế kiểm sát viên giải quyết phá sản 09/05/2019
Công văn về việc báo cáo các chuyên đề 08/05/2019
Công văn về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài năm 2020 07/05/2019
Chỉ thị nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ 06/05/2019
Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề "Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả bản yêu cầu điều tra khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự" 04/05/2019
Xây dựng báo cáo theo Kế hoạch số 74/KH-VKSTC ngày 24/4/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao 25/04/2019
Thông báo về việc đăng ký danh sách công chức, viên chức làm giảng viên thỉnh giảng 25/04/2019
Thông báo kết luận của lãnh đạo VKSND tối cao tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 03, 04, 06 trong ngành KSND 25/04/2019
Thông báo về việc đăng ký cử bổ sung cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh 24/04/2019
Thông báo về việc đăng ký cử cán bộ tham gia xét tuyển các lớp Cao cấp lý luận chính trị 24/04/2019
Tài liệu Hội nghị giới thiệu về công tác quản lý, thực hiện chứng thư số, chữ ký số trong ngành Kiểm sát nhân dân 23/04/2019
Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Luật tổ chức VKSND năm 2014 về quyền kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 22/04/2019
Thông báo về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ công tác khi Viện trưởng VKSND tối cao đi công tác nước ngoài 22/04/2019
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác quản lý, thực hiện chứng thư số, chữ ký số trong ngành KSND 22/04/2019
Kế hoạch tổ chức Hội nghị giới thiệu về công tác quản lý, thực hiện chứng thư số, chữ ký số trong ngành KSND 19/04/2019
Góp ý kiến dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật tương trợ tư pháp về hình sự 18/04/2019
Báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề nghiệp vụ năm 2019 16/04/2019
Công văn về việc thực hiện Hướng dẫn số 33/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của VKSND tối cao liên quan đến lĩnh vực giải quyết án ma túy 16/04/2019
Tài liệu Hội nghị tập huấn 03 Thông tư liên tịch 12/04/2019
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến 12/04/2019
Thông báo về Học bổng Chính phủ Australia năm 2019 09/04/2019
12345678910...
Số lần truy nhập 38139897
Số người đang xem: 3068