Sắp xếp theo ngày
Quyết định Ban hành biểu mẫu thống kê về phòng, chống ma tuý 21/05/2019
Góp ý Dự thảo Biểu mẫu thống kê ngành Kiểm sát nhân dân 05/04/2019
Hướng dẫn thực hiện biểu mẫu thống kê hình sự liên ngành 11/03/2019
Hướng dẫn số hóa hồ sơ 26/02/2019
Hướng dẫn công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2019 23/01/2019
Xếp hạng ứng dụng CNTT của các VKS địa phương năm 2018 21/01/2019
Quy định Quản lý và sử dụng mạng Internet trong ngành Kiểm sát nhân dân 10/01/2018
Dự thảo Qui chế quản lý và sử dụng internet trong ngành Kiểm sát nhân dân xin ý kiến các đơn vị 07/09/2017
Dự thảo Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2017-2021, định hướng đến năm 2025" 20/04/2017
Tài liệu Hội nghị triển khai công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2017 30/03/2017
Công văn 390/VKSTC-C2 ngày 13/02/2017 V/v Báo cáo thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin (kèm theo Mẫu khảo sát) 15/02/2017
Hướng dẫn công tác Thống kê và Công nghệ thông tin năm 2017 18/01/2017
Thông báo rút kinh nghiệm việc tự chấm điểm Bộ chỉ số ứng dụng CNTT năm 2016 của các địa phương 12/12/2016
Xếp hạng ứng dụng CNTT của các VKS địa phương năm 2016 30/11/2016
CV 3574/VKSTC-C2 ngày 05/9/2016 V/v thực hiện bảo trì phần mềm quản lý và thống kê án hình sự và quản lý thống kê án dân sự 06/09/2016
Công văn 3487/VKSTC-C2 V/v Dự thảo mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành 30/08/2016
CV 3017/VKSTC-VP V/v tạo điều kiện thi công đường họp trực tuyến và bố trí cán bộ tiếp nhận 26/08/2016
CÁC BƯỚC SETUP IP TRÊN POLYCOM HDX 24/08/2016
Slide tập huấn công tác Thống kê và CNTT năm 2016 25/07/2016
Tài liệu hội nghị tập huấn công tác Thống kê và Công nghệ thông tin năm 2016 12/07/2016
Báo cáo hạ tầng hệ thống công nghệ thông tin ngành Kiểm sát nhân dân 11/07/2016
Hướng dẫn tố chức cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên năm 2016” qua Hệ thống truyền hình hội nghị Vmeet 23/06/2016
Bổ sung, sửa đổi Dự thảo Hệ thống chỉ tiêu, Chế độ báo cáo thống kê ngành KSND xin ý kiến các đơn vị 21/03/2016
Góp ý Dự thảo Hệ thống chỉ tiêu, Chế độ báo cáo thống kê ngành KSND 19/03/2016
Hệ thống chỉ tiêu thống kê, hệ thống biểu mẫu thống kê ngành Kiểm sát nhân dân 12/02/2015
Hướng dẫn công tác Thống kê và Công nghệ thông tin năm 2015 30/01/2015
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống truyền hình Hội nghị bằng giải pháp mềm (Vmeet) 19/01/2015
Hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số ứng dụng CNTT trong ngành KSND 28/11/2014
Hướng dẫn thực hiện phần mềm Quản lý và Thống kê án hình sự 28/11/2014
Quyết định Ban hành Bộ chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân 26/11/2014
12
Số lần truy nhập 38920933
Số người đang xem: 1379