THÔNG BÁO NHU CẦU TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC
 
Ngày 23/6/2014, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành công văn số 1934/VKSTC-V9 về việc thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức. Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao đăng toàn văn nội dung văn bản trên để các đơn vị trong Ngành tham khảo:
 
 
Số lần truy nhập 30935871
Số người đang xem: 754