LỜI CHÀO MỪNG CỦA VIỆN TRƯỞNG
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
 

Chào mừng quý vị đến với Trang tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đưa Trang tin điện tử vào hoạt động với hy vọng cung cấp nhanh nhất, đầy đủ nhất cho quý vị về quá trình xây dựng và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân. Quý vị truy cập Trang tin điện tử của chúng tôi sẽ nắm được về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trang tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tối cao giúp quý vị tra cứu, tìm kiếm văn bản của Đảng và Nhà nước ta từ 1945 đến nay; nhất là những văn bản có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân; văn bản quy phạm pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành nhanh chóng và tiện lợi. Khi truy cập, quý vị cập nhật được thông tin mới nhất về kết quả hoạt động của Viện kiểm sát các cấp, về thực hiện chức năng công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ngoài các nội dung trên, trang Website sẽ mở chuyên mục “Diễn đàn khoa học pháp lý” để giới Luật gia, Luật sư và cán bộ ngành tư pháp và các bạn quan tâm đến khoa học pháp lý trao đổi kinh nghiệm, bổ sung lý luận gắn với thực tiễn về công tác kiểm sát nói riêng và công tác tư pháp nói chung.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trương mở hộp thư “Tố giác tin báo  tội phạm” trên Trang tin điện tử này, để nhân dân cung cấp tin báo tội phạm cho Viện kiểm sát, nhất là tin báo tội phạm về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp; trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình Viện kiểm sát sẽ phối hợp với cơ quan chức năng có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn tội phạm kịp thời, giữ vững an ninh quốc gia.

Để Trang tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày càng hoàn thiện, mong quý vị trong và ngoài ngành Kiểm sát nhân dân góp ý kiến về nội dung, hình thức gửi về Ban biên tập.

Cảm ơn quý vị truy cập Trang tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.

 VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Số lần truy nhập 30922603
Số người đang xem: 1658