Góp ý Dự thảo Hệ thống chỉ tiêu, Chế độ báo cáo thống kê ngành KSND

Văn bản góp ý gửi về Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin trước ngày 04/4/2016.
Địa chỉ email nhận góp ý tk_vkstc@vks.gov.vn
 
Đề nghị các đơn vị download những tài liệu dự thảo dưới đây:
 
Số lần truy nhập 40555188
Số người đang xem: 4504