VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
Phụ lục số 01
TỐI CAO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN KSV
 
 
DANH SÁCH ĐIỂM THI KIỂM SÁT VIÊN CAO CẤP CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ PHÍA BẮC NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37 /QĐ-HĐTTKSV ngày 27/3/2017 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên)

 

Số TT
Họ và tên
Năm sinh
Chức danh-Chức vụ
Đơn vị công tác
Đơn vị           cử dự thi
Điểm thi
Ghi chú
Nam
Nữ
Thi viết
Thi trắc nghiệm
Tổng điểm
 
I
Dự thi KSV cao cấp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
Lê Minh
Cường
1973
 
KTVC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 1
72
92
164
 
2
2
Lê Thị Thu
 
1971
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 1
80
78
158
 
3
3
Trần Thị
Ngọc
 
1975
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 1
70
78
148
 
4
4
Vũ Đức
Minh
1969
 
KSVTC
Phòng 3-Hà Nội
Cấp cao 1
64
82
146
 
5
5
Đinh Văn
Sơn
1971
 
KTVC-TP
Vụ 12-VKSTC
Cấp cao 1
62
84
146
 
6
6
Lê Đỗ
Quyên
1968
 
KSVTC-CVP
VPTH-Phú Thọ
Cấp cao 1
57
86
143
 
7
7
Vũ Thị
Thúy
 
1973
KTVC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 1
58
82
140
 
8
8
Bùi Ngọc
Tân
1971
 
KTVC-PP
Vụ 4-VKSTC
Cấp cao 1
56
82
138
 
9
9
Trần Thị Minh
Ngọc
 
1975
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 1
65
72
137
 
10
10
Nguyễn Quang
Hưng
1974
 
KSVTC
Vụ 6-VKSTC
Cấp cao 1
60
76
136
 
11
11
Phạm Quốc
Huy
1975
 
KTVC-TP
Vụ 12-VKSTC
Cấp cao 1
53
82
135
 
12
12
Lã Thị Tú
Anh
 
1975
KTVC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 1
59
74
133
 
13
13
Trần Văn
Nhiễm
1963
 
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 1
50
78
128
 
14
14
Đinh Trung
Quy
1961
 
KSVTC
Vụ 3-VKSTC
Cấp cao 1
53
68
121
 
15
15
Nguyễn Thị Thanh
Phương
 
1976
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 1
55
64
119
 
16
16
Nguyễn Thị Thu
Hằng
 
1974
KSVTC
Phòng 2-Hà Nội
Cấp cao 1
52
66
118
 
17
17
Hoàng Vĩnh
Thảo
 
1968
KSVTC
Phòng 9-Hà Nội
Cấp cao 1
35
80
115
 
18
18
Trần Trọng
Phú
1968
 
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 1
45
68
113
 
19
19
Đào Trọng
Thuyết
1964
 
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 1
40
72
112
 
20
1
Nguyễn Thị
Thủy
 
1973
KTVC-PP
Vụ 6
VKSNDTC
75
96
171
 
21
2
Phùng Đức
Khiêm
1972
 
KSVTC
Vụ 2
VKSNDTC
72
94
166
 
22
3
Phạm Văn
Dũng
1972
 
KTVC-PP
Vụ 3
VKSNDTC
77
84
161
 
23
4
Trần Thị Hương
Giang
 
1970
KTVC-PP
Vụ 10
VKSNDTC
78
78
156
 
24
5
Nguyễn Thị Kiều
Diễm
 
1974
KTVC-TP
Văn phòng
VKSNDTC
74
80
154
 
25
6
Nguyễn Văn
Thuận
1964
 
KTVC
Vụ 4
VKSNDTC
66
88
154
 
26
7
Phan Hải
Đăng
1973
 
KTVC-PP
Vụ 7
VKSNDTC
73
80
153
 
27
8
Hoàng Thị 
Thắm
 
1971
KSVTC-TP
Vụ 5
VKSNDTC
70
82
152
 
28
9
Nguyễn Phúc
Long
1969
 
KTVC-TP
Văn phòng
VKSNDTC
75
76
151
 
29
10
Cao Thị Tân
Anh
 
1975
KSVTC
Vụ 2
VKSNDTC
70
80
150
 
30
11
Trần Thị Lan
Hương
 
1975
KTVC-TP
Vụ 1
VKSNDTC
73
76
149
 
31
12
Trương Thị Hương
Mai
 
1974
KTVC-PP
Vụ 2
VKSNDTC
60
88
148
 
32
13
Hoàng Thị 
Hiền
 
1975
KTVC
Vụ 1
VKSNDTC
70
76
146
 
33
14
Hoàng Chí
Kiên
1972
 
KTVC-TP
Vụ 13
VKSNDTC
70
76
146
 
34
15
Văn Thị Bích
Huệ
 
1974
KSTVC-PP
Vụ 2
VKSNDTC
59
84
143
 
35
16
Đặng Thị Mai
Hương
 
1964
KTVCC-TP
Vụ 8
VKSNDTC
67
76
143
 
36
17
Nguyễn Minh 
Đồng
1963
 
KSVTC-PP
Vụ 5
VKSNDTC
56
86
142
 
37
18
Đặng Việt 
1972
 
KTVC
Vụ 2
VKSNDTC
60
82
142
 
38
19
Phạm Văn
An
1966
 
KTVC-TP
Vụ 3
VKSNDTC
53
88
141
 
39
20
Nguyễn Văn
Thảo
1968
 
KTVC-PP
Vụ 3
VKSNDTC
71
70
141
 
40
21
Lê Hữu
Ngọc
1974
 
KSVTC-PP
Vụ 5
VKSNDTC
62
78
140
 
41
22
Đoàn Thị
Thu
 
1971
KSVTC-PP
Vụ 9
VKSNDTC
67
72
139
 
42
23
Lê Thị Ngọc
Dung
 
1969
KSVTC-PP
Vụ 2
VKSNDTC
64
74
138
 
43
24
Nguyễn Đức
Giang
1975
 
KSVTC
Vụ 4
VKSNDTC
65
72
137
 
44
25
Trần Mai
Lâm
1974
 
KSVTC-PP
Vụ 2
VKSNDTC
54
82
136
 
45
26
Phạm Duy
Hải
1962
 
KTVC-PCTT
Thanh tra
VKSNDTC
71
64
135
 
46
27
Hoàng Anh
Phương
 
1972
KTVCC-TP
Vụ 4
VKSNDTC
57
78
135
 
47
28
Nguyễn Văn
Trường
1972
 
KTVC-PP
Vụ 9
VKSNDTC
61
74
135
 
48
29
Nguyễn Đức
Hoàng
1966
 
KTVC-TP
Vụ 2
VKSNDTC
60
74
134
 
49
30
Trương Văn
Hùng
1969
 
KTVC
Vụ 8
VKSNDTC
52
82
134
 
50
31
Đinh Thị Thanh
Tâm
 
1974
KTVC-PP
Văn phòng
VKSNDTC
68
66
134
 
51
32
Trần Thị Bích
Thủy
 
1969
KSVTC-TP
Vụ 8
VKSNDTC
60
72
132
 
52
33
Vũ Thị Thu
Hằng
 
1970
KTVC-TP
Vụ 12
VKSNDTC
51
80
131
 
53
34
Vương Hồng
Quảng
1966
 
KSVTC
Vụ 9
VKSNDTC
53
78
131
 
54
35
Phạm Kim
Thêm
1965
 
KTVC-PP
Vụ 9
VKSNDTC
65
66
131
 
55
36
Nghiêm Trọng
Tân
1968
 
KSVTC-TP
Thanh tra
VKSNDTC
53
76
129
 
56
37
Hoàng Văn
Sơn
1971
 
KSVTC-PVT
Vụ 16
VKSNDTC
66
62
128
 
57
38
Nguyễn Thị Hồng
Yến
 
1974
KTVC
Vụ 9
VKSNDTC
58
70
128
 
58
39
Nguyễn Thị Thu
Huyền
 
1973
KSVTC
Vụ 4
VKSNDTC
51
74
125
 
59
40
Trần Minh
Sơn
1971
 
KTVC
Vụ 9
VKSNDTC
63
62
125
 
60
41
Lại Ngọc
Văn
1968
 
KSVTC-TP
Thanh tra
VKSNDTC
53
72
125
 
61
42
Khuất Hữu
Ánh
1972
 
KTVC-TP
Vụ 1
VKSNDTC
60
58
118
 
62
43
Phạm Thị
Thìn
 
1966
KSVTC-PP
Vụ 12
VKSNDTC
50
68
118
 
63
44
Nguyễn Như
Niên
1969
 
KTVC
Vụ 1
VKSNDTC
52
64
116
 
64
45
Bùi Quý
Sửu
1973
 
KTVC
Vụ 9
VKSNDTC
37
74
111
 
65
46
Vũ Quang
Thắng
1964
 
KTVC-PP
Vụ 8
VKSNDTC
31
80
111
 
66
47
Phạm Đức
Long
1972
 
KSVTC-PP
Vụ 3
VKSNDTC
50
58
108
 
67
48
Quàng Thị
Tuyết
 
1968
KSVTC-PP
Vụ 8
VKSNDTC
50
56
106
 
68
49
Phạm Huy
Cường
1974
 
KSVTC-PP
Vụ 6
VKSNDTC
56
48
104
 
69
50
Bùi Minh
Học
1972
 
KTVC
Vụ 11
VKSNDTC
25
74
99
 
70
1
Giáp Văn
Liên
1967
 
KSVTC
VKSQS TW
VKSQS TW
73
84
157
 
71
2
Nguyễn Hồng
Tuấn
1969
 
KSVTC-PVT
 TĐ Hà Nội
VKSQS TW
60
80
140
 
72
3
Trần Đức
Thuận
1968
 
KSVTC-VT
 QK4
VKSQS TW
60
78
138
 
73
4
Hoàng Đăng
Tuyên
1967
 
KSVTC-PVT
QC Hải quân
VKSQS TW
60
78
138
 
74
5
Nguyễn Văn
Học
1963
 
KSVTC-PVT
 QK3
VKSQS TW
63
74
137
 
75
6
Vũ Công
Hoành
1965
 
KSVTC-PVT
 QK3
VKSQS TW
62
74
136
 
76
7
Trần Đức
Trường
1968
 
KSVTC-PVT
 QK1
VKSQS TW
50
84
134
 
77
8
Văn Thanh
Hòa
1968
 
KSVTC-VT
 KV23 QK2
VKSQS TW
56
72
128
 
78
9
Nguyễn Anh
Hùng
1972
 
KSVTC-VT
 KV21 QK2
VKSQS TW
52
76
128
 
79
10
Nguyễn Tiến
Đông
1970
 
KSVTC
VKSQS TW
VKSQS TW
53
72
125
 
80
11
Nguyễn Xuân
Thanh
1963
 
KSVTC-VT
 QC Hải quân
VKSQS TW
53
72
125
 
81
12
Nguyễn Văn
Hải
1963
 
KSVTC-PP
VKSQS TW
VKSQS TW
56
60
116
 
82
13
Bùi Văn
Xuê
1966
 
KSVTC-VT
 QK3
VKSQS TW
42
48
90
 
Số lần truy nhập 31627945
Số người đang xem: 1966