VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
Phụ lục số 01
TỐI CAO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN KSV
 
 
DANH SÁCH ĐIỂM THI KIỂM SÁT VIÊN CAO CẤP CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ KHU VỰC PHÍA NAM NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/QĐ-HĐTTKSV ngày 27/3/2017 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên)
 
 
Số TT
Họ và tên
Năm sinh
Chức danh-Chức vụ
Đơn vị công tác
Đơn vị
cử dự thi
Điểm thi
Ghi chú
Nam
Nữ
Thi viết
Thi trắc nghiệm
Tổng điểm
 
I
Dự thi KSV cao cấp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
Nguyễn Xuân
Thanh
1969
 
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 2
80
82
162
 
2
2
Ra
1966
 
KSVTC-TP
Phòng 10-Đà Nẵng
Cấp cao 2
73
78
151
 
3
3
Nguyễn Văn
Chiến
1969
 
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 2
64
80
144
 
4
4
Lê Phước
Thạnh
1968
 
KSVTC-TP
Phòng 12-Đà Nẵng
Cấp cao 2
54
90
144
 
5
5
Nguyễn Thế
Vinh
1968
 
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 2
58
86
144
 
6
6
Quách Đức
Dũng
1973
 
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 2
60
80
140
 
7
7
Đặng Thọ
Định
1965
 
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 2
63
76
139
 
8
8
Đoàn Ngọc
Thanh
1972
 
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 2
60
78
138
 
9
9
Đinh Văn
Chánh
1967
 
KSVTC-PP
Phòng 10-Kon Tum
Cấp cao 2
50
86
136
 
10
10
Đỗ Xuân
Ân
1972
 
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 2
51
82
133
 
11
11
Bùi Thị
Dung
 
1974
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 2
62
70
132
 
12
12
Nguyễn Hải
Tuấn
1965
 
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 2
55
74
129
 
13
1
Huỳnh Thị Ngọc
Hoa
 
1971
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 3
80
86
166
 
14
2
Phạm Công
Minh
1968
 
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 3
69
90
159
 
15
3
Nguyễn Văn
Đức
1970
 
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 3
75
80
155
 
16
4
Nguyễn Minh
Sơn
1967
 
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 3
57
94
151
 
17
5
Nguyễn Khánh
Toàn
1972
 
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 3
73
78
151
 
18
6
Đặng Như
Vĩnh
1970
 
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 3
65
86
151
 
19
7
Nguyễn Thị
Mai
 
1965
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 3
60
90
150
 
20
8
Hà Văn
Hừng
1966
 
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 3
60
86
146
 
21
9
Võ Phong
Lưu
1964
 
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 3
62
84
146
 
22
10
Nguyễn Thị
Thanh
 
1964
KTVC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 3
55
88
143
 
23
11
Huỳnh Đông
Bắc
1967
 
KSVTC-CVP
Văn phòng-Kiên Giang
Cấp cao 3
60
80
140
 
24
12
Lê Văn
Hồng
1959
 
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 3
63
76
139
 
25
13
Nguyễn Mậu
Hưng
1968
 
KSVTC-PP
Phòng 11-Bình Phước
Cấp cao 3
56
80
136
 
26
14
Phạm Văn
Thọ
1960
 
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 3
58
78
136
 
27
15
Trần Ngọc
Đảm
1963
 
ĐTVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 3
61
72
133
 
28
16
Nguyễn Thị Tiểu
Hồng
 
1965
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 3
53
80
133
 
29
17
Nguyễn Kim
Đoạn
1963
 
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 3
70
62
132
 
30
18
Nguyễn Văn
Phượng
1964
 
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 3
58
74
132
 
31
19
Nguyễn Hữu
Hậu
1962
 
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 3
51
80
131
 
32
20
Phạm Thị Thanh
Tuyết
 
1976
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 3
57
74
131
 
33
21
Bùi Văn
Thành
1974
 
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 3
40
90
130
 
34
22
Phạm Văn
Thân
1964
 
KSVTC-TP
Phòng 9- Bạc Liêu
Cấp cao 3
53
76
129
 
35
23
Phạm Văn
Nhàn
1973
 
KSV TC
Phòng 11- TP HCM
Cấp cao 3
59
68
127
 
36
24
Vũ Hồng
Cường
1970
 
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 3
52
74
126
 
37
25
Trần Anh
Dũng
1965
 
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 3
54
72
126
 
38
26
Phạm Thị
Út
 
1968
KSV TC
Phòng 9- TP HCM
Cấp cao 3
50
76
126
 
39
27
Nguyễn Tấn
Thông
1970
 
KSVTC-PTP
Phòng 3-Vĩnh Long
Cấp cao 3
50
72
122
 
40
28
Nguyễn Vi
Dũng
1972
 
KSV TC
Phòng 10- TP HCM
Cấp cao 3
55
66
121
 
41
29
Nguyễn Trí
Dũng
1977
 
KSVTC-PP
Phòng 1-Trà Vinh
Cấp cao 3
52
68
120
 
42
30
Vũ Thanh
Sơn
1964
 
KSVTC-PP
Phòng 12-Bình Phước
Cấp cao 3
52
66
118
 
43
31
Đoàn Văn
Vâng
1964
 
KSVTC
Viện nghiệp vụ
Cấp cao 3
50
68
118
 
44
1
Huỳnh Văn
Lưu
1961
 
KSVTC-VT
VKSND tỉnh
Đồng Nai
58
80
138
 
45
2
Nguyễn Đình
Quang
1963
 
KSVTC-VT
VKSND tỉnh
Gia Lai
72
68
140
 
46
3
Trần Quang
Khải
1962
 
KSVTC-VT
VKSND tỉnh
Hậu Giang
56
66
122
 
47
4
Đinh Gia
Hưng
1963
 
KSVTC-VT
VKSND tỉnh
Sóc Trăng
61
74
135
 
48
5
Nguyễn Nhật
Nam
1962
 
KSVTC-PVT
VKSND TP
TP. HCM
60
76
136
 
49
1
Nguyễn Thanh
Phong
1971
 
KSVTC-PVT
QK9
VKSQSTW
63
88
151
 
50
2
Nguyễn Việt
Hùng
1965
 
KSVTC-PVT
QK7
VKSQSTW
72
78
150
 
Số lần truy nhập 30919032
Số người đang xem: 680