VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỐI CAO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TẠP CHÍ KIỂM SÁT
Số: 28 /TB-T4
Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017
 
 
THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức năm 2017 của Tạp chí Kiểm sát
 
Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-T4 ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Tạp chí Kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tuyển dụng viên chức năm 2017.
Tạp chí Kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:
I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ CẦN TUYỂN:
Tuyển dụng 06 chỉ tiêu vào các vị trí sau:
- 05 biên tập viên gồm: 02 Biên tập viên truyền hình (01 làm việc tại Trụ sở Tạp chí kiểm sát và 01 làm việc tại Cơ quan đại diện phía Nam); 02 Biên tập viên Tạp chí điện tử làm việc tại trụ sở Tạp chí kiểm sát; 01 Biên tập viên Tạp chí in làm việc tại trụ sở Tạp chí kiểm sát.
- 01 Quản trị mạng, làm việc tại trụ sở Tạp chí kiểm sát.
II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC:
1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:
- Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống tại Việt Nam.
- Độ tuổi: Từ đủ 18 tuổi trở lên. Trường hợp là nữ trên 30 tuổi, nam trên 35 tuổi thì phải đảm bảo điều kiện: Đã có thời gian công tác, tham gia đóng bảo hiểm xã hội trước khi được tuyển dụng; đảm bảo đến tuổi nghỉ hưu có đủ thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội để được tính hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật.
- Có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình: không vi phạm quy định của ngành về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian: bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không phải là người đã bị cơ quan khác xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật.
- Có đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật; nam cao từ 1,60 m, nặng từ 50kg trở lên; nữ cao từ 1,55 m, nặng từ 45 kg trở lên, không nói lắp, nói ngọng;
- Có đơn đăng ký dự tuyển và cam kết làm việc tại Tạp chí Kiểm sát theo sự phân công của Tổng Biên tập Tạp chí kiểm sát tối thiểu là 05 năm kể từ ngày được tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc.
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu vị trí tuyển dụng:
+ Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;
+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B hoặc trình độ A2 trở lên);
+ Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên).
2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:
- Đối với vị trí Biên tập viên: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, xuất bản trở lên hoặc đại học chuyên ngành khoa học xã hội, chuyên ngành luật trở lên nhưng phải có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần trở lên; có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực dự tuyển.
- Đối với vị trí Quản trị mạng: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên; có ít nhất là 02 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực dự tuyển.
III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển.
IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:
- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ).
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở tư pháp nơi thường trú cấp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển.
- Bản sao hộ khẩu thường trú (có chứng thực).
- Bản sao giấy khai sinh (có chứng thực).
- Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội hoặc giấy xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của Cơ quan Bảo hiểm xã hội có thẩm quyền.
- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận.
- Bản sao bằng tốt nghiệp phổ thông trung học (có chứng thực).
- Bản sao bằng đại học và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (trường hợp có văn bằng đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt Nam và được Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục đào tạo công nhận).
- Bản sao chứng chỉ tin học, ngoại ngữ (có chứng thực).
- Bản xác nhận thời gian công tác thực tế thuộc lĩnh vực đăng ký dự tuyển.
- Bản cam kết làm việc tại Tạp chí kiểm sát ít nhất là 05 năm kể từ ngày được tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc.
- 02 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm.
Hồ sơ được đựng trong túi hồ sơ cỡ 22cm x 32cm, mặt ngoài ghi rõ: Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức Tạp chí kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao; vị trí đăng ký dự tuyển và thống kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ.
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ TỔ CHỨC XÉT TUYỂN:
- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 20/11/2017 đến hết ngày 20/12/2017 (trong giờ hành chính).
- Địa điểmnhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Tạp chí Kiểm sát, Tầng 7 tòa nhà Thủ đô, số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Phòng Trị sự Tạp chí Kiểm sát, số điện thoại: 024.39361633). Hồ sơ đã nộp không trả lại.
- Thời gian xét tuyển: Dự kiến trong tháng 01/2018.
- Địa điểm xét tuyển: Thông báo sau.
 
Nơi nhận:
TỔNG BIÊN TẬP
- Lãnh đạo VKSTC;
 
- Vụ Tổ chức cán bộ VKSTC;
 
- Lãnh đạo TCKS;
(Đã Ký)
- Các Phòng, CQ Đại diện của TCKS;
 
- Báo PVPL, trang web VKSTC để đăng tin;
 
- Lưu VT,TS.
Nguyễn Như Hùng
 
 
 
Số lần truy nhập 32745252
Số người đang xem: 448