VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2146/TB-VKS

Nghệ An, ngày 28 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng công chức  làm nghiệp vụ kiểm sát bằng hình thức thi tuyển để phân bổ cho các đơn vị Viện KSND cấp huyện theo Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2018, cụ thể  như sau:

1. Số lượng, vị trí cần tuyển dụng:

03 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

*Tiêu chuẩn chung:

- Là công dân Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Độ tuổi: Từ đủ 18 đến 35 tuổi đối với nam và từ đủ 18 đến 30 tuổi đối với nữ;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Yêu cầu về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình: có lý lịch rõ ràng, lịch sử gia đình và bản thân phù hợp với quy định về bảo vệ chính trị nội bộ ngành KSND;

- Yêu cầu về sức khỏe: Có đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật; nam cao từ 1,60 m, nặng từ 50 kg trở lên; nữ cao từ 1,55 m, nặng từ 45 kg trở lên.

*Tiêu chuẩn cụ thể:

- Có trình độ cử nhân luật Trường Đại học kiểm sát Hà Nội và cử nhân luật hệ chính quy trở lên các trường đại học khác.  

- Yêu cầu về ngoại ngữ, tin học: Có trình độ Tiếng Anh tương đương bậc 2 khun g năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Tương đương trình độ A2 hoặc B trở lên); có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (Tương đương trình độ B trở lên).

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Mỗi thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu;

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) do cơ quan tuyển dụng cung cấp có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (bằng PTTH, bằng đại học, bảng kết quả học tập, chứng chỉ Tiếng Anh, tin học);

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Bản sao sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân;

- 03 phong bì có dán tem sẵn, ghi địa chỉ người nhận và 02 ảnh cỡ 4 x 6;

4.  Các môn thi, hình thức thi: Thi 04 môn:

- Môn kiến thức chung: Thi viết 01 bài 180 phút về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.

- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết 01 bài 180 phút và 01 bài thi trắc nghiệm 45 phút về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Môn ngoại ngữ: Thi viết thời gian 90 phút hoặc thi vấn đáp thời gian từ 15 đến 30 phút;

- Môn tin học văn phòng: Thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm, thời gian 45 phút.

5. Ưu tiên trong tuyển dụng:

a. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm xét tuyển;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm xét tuyển; 

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân; đội viên thanh niên xung phong; đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; cán bộ Đoàn, Hội có thời gian công tác Đoàn, Hội từ 03 năm liên tục trở lên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Người có Bố đẻ, Mẹ đẻ (kể cả Bố nuôi, Mẹ nuôi được pháp luật công nhận) là công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân (kể cả những người đã nghỉ việc hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội hoặc đã chết): được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

b. Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm thuộc diện ưu tiên cao nhất vào tổng số điểm xét tuyển.

6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian bán và nhận hồ sơ kể từ 07 giờ 30 phút ngày 30/11/2018 đến 17 giờ ngày 30/12/2018 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An - Đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Hồ sơ đã nộp không trả lại.

7. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/người (Căn cứ quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BCT ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

8. Thời gian sơ tuyển và thi tuyển:

- Thời gian sơ tuyển: Dự kiến từ ngày 02/01/2019 đến 04/01/2019.

- Thời gian thi: Do số lượng tuyển dụng dưới 05 chỉ tiêu, không đủ để đơn vị tổ chức thi tuyển theo quy định, nên Viện KSND tỉnh Nghệ An sẽ liên hệ với Viện KSND các tỉnh trong Khu vực III (Theo Công văn số 5016/VKSTC-V15 ngày 16/11/2018 của Viện KSND tối cao) để phối hợp thi tuyển. Do vậy, lịch thi cụ thể sẽ thông báo sau.

Để biết thêm chi tiết, liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An để được hướng dẫn, điện thoại: 02383.521.226.

 

Nơi nhận:

 

VIỆN TRƯỞNG

- Báo Nghệ An (để đăng tin);

 

 

- Trang thông tin điện tử VKSNDTC, VKS Tỉnh;

 

- Vụ 15 VKSTC (để b/c);

 

- Các VKSND cấp huyện;

 

(Đã ký)

- Các phòng trực thuộc VKS Tỉnh;

 

 

- Lưu P15, VT.

 

 

 

 

Tôn Thiện Phương

 

 

 

 

 

Số lần truy nhập 39429682
Số người đang xem: 2205