CÁC BÀI BÁO       Ngày 23/08/2015


Trao đổi kỹ năng thông tin, tuyên truyền

về công tác cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp

 Thông tin, tuyên truyền về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp là thông tin về lẽ phải, công lý, cần phải thông tin trung thực, chính xác. Đó là nội dung trọng tâm xuyên suốt được nêu tại Hội thảo “Trao đổi kỹ năng thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp” do Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Sáng ngày 20/8/2015 tại Hà Nội, Đồng chí Lê Thị Thu Ba, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; đồng chí Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì Hội thảo. Đến dự Hội thảo còn có các đồng chí đại diện Lãnh đạo các cơ quan tư pháp Trung ương: Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC; Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công An; đại diện Lãnh đạo cấp Vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, VKSNDTC, Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương; các đồng chí cộng tác viên, phóng viên báo đài ở Trung ương, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí báo cáo viên tuyên giáo, báo cáo viên pháp luật ở Trung ương cùng các đồng chí Chuyên viên các cơ quan phối hợp và Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

 

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Lê Thị Thu Ba, Ủy viên BCHTW Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhấn mạnh: Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/CCTP ngày 15/8/2014 của Ban chỉ đạo CCTP Trung ương về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp (CCTP) và hoạt động tư pháp (HĐTP), đến nay, công tác thông tin, tuyên truyền đã có những bước chuyển biến căn bản, nhiều khởi sắc, những chuỗi hoạt động của Ban chỉ đạo CCTP và những HĐTP của các cơ quan tư pháp ở Trung ương và địa phương đã được các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện tốt. Công tác thông tin, tuyên truyền về CCTP và HĐTP trong thời gian qua cũng đã được các cấp, các ngành, các cơ quan thông tin, tuyên truyền quan tâm, coi đây là một trong những những nhiệm vụ trọng tâm cần thông tin, tuyên truyền thường xuyên, liên tục. Trong tuyên truyền về CCTP và HĐTP, các cơ quan báo chí đóng vai trò là lực lượng nòng cốt. Nhiều cơ quan báo chí đã mở các chuyên trang, chuyên mục với những nội dung phong phú, đưa các chủ trương, nhiệm vụ CCTP cùng những hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương nhanh chóng đi vào cuộc sống, đến với mọi tầng lớp nhân dân. Thời gian qua, các cơ quan tư pháp đã đẩy mạnh, có định hướng cụ thể về nội dung, hình thức tuyên truyền về CCTP và HĐTP rất phong phú, đa dạng được thể hiện như: Thông qua việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục tới công chúng thông qua các phiên tòa xét xử lưu động… Việc thông tin, tuyên truyền không chỉ dừng lại ở việc đưa tin, tuyên truyền, với chức năng giám sát, phản biện xã hội, báo chí có những phóng sự, điều tra góp phần làm sáng tỏ nhiều vụ, việc sai phạm, thiếu sót trong hoạt động tư pháp… góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành vi pháp luật của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác CCTP và HĐTP. Chất lượng HĐTP đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thông tin, tuyên truyền về CCTP và HĐTP thời gian qua còn một số hạn chế, tồn tại. Kết quả công tác thông tin, tuyên truyền chưa tương xứng với những kết quả của công tác CCTP và kết quả của HĐTP, chưa đủ mạnh để tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động về CCTP và HĐTP trong toàn xã hội. Tài liệu tuyên truyền ít, thông tin khô cứng, chưa gắn liền với thực tiễn cuộc sống. Nội dung thông tin, tuyên truyền chưa bám sát với các đối tượng phù hợp…

Đồng chí Lê Thị Thu Ba cũng khẳng định: Hoạt động thông tin, tuyên truyền là một hoạt động rất đa dạng và khó, song thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực hoạt động tư pháp còn khó hơn nên phải hiểu về CCTP và HĐTP, từ đó có biện pháp thông tin, tuyên truyền như thế nào đó mà không làm ảnh hưởng đến tính độc lập của HĐTP, thông tin phải sinh động, thu hút sự quan tâm của độc giả nhưng phải đảm bảo tính trung thực, chính xác. Tuy nhiên, để đáp ứng được yêu cầu này trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền về CCTP và HĐTP cần có kỹ năng, phương pháp tuyên truyền riêng…

 

Đ/c Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC, phát biểu tại Hội thảo

Tham luận làm rõ những nội dung cần thông tin, tuyên truyền về công tác CCTP và HĐTPtại Hội thảo, về phía các cơ quan tư pháp, các đại biểu đại diện Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao đã nêu rõ những vấn đề cần thông tin, tuyên truyền về hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và bổ trợ tư pháp; đồng thời, quá trình phản ánh phải đi đến cùng của sự thật, phải thông tin chính xác, trung thực, bởi lẽ thông tin, tuyên truyền về CCTP và HĐTP là thông tin về lẽ phải, về công lý. Để giúp các cơ quan báo chí làm tốt điều này, về phía các cơ quan tư pháp trong thời gian tới sẽ chủ động hơn, cởi mở hơn trong việc thông tin kết quả thực hiện chủ trương CCTP và HĐTP đến các cơ quan báo chí thông qua các cuộc họp báo định kỳ hoặc đột xuất…

Tại hội thảo, các đại biểu đại diện các cơ quan báo chí lớn ở Trung ương, Hà Nội đã tập trung trao đổi về kỹ năng, phương pháp thông tin, tuyên truyền để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về CCTP và HĐTP, nhất là kỹ năng thông tin tuyên truyền phù hợp với hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và bổ trợ tư pháp giúp các biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí, báo cáo viên tuyên giáo, báo cáo viên pháp luật có kỹ năng thông tin tuyên truyền về CCTP và HĐTP. Các ý kiến cho rằng, cần phân biệt thông tin, tuyên truyền về cải cách tư pháp khác với thông tin, tuyên truyền về hoạt động tư pháp nhưng tuyên truyền về CCTP phải trên nền của HĐTP. Vì vậy, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về CCTP và HĐTP thì nội dung thông tin, tuyên truyền phải phù hợp, thiết thực với từng đối tượng, trong đó tập trung thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp, những quy định mới của Hiến pháp, của pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ quan tư pháp. Mặt khác, cầnphát huy hơn nữa vai trò của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng như Ban Tuyên giáo các cấp trong việc chỉ đạo thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội về CCTP và HĐTP.

Các ý kiến cũng cho rằng, thông tin càng đầy đủ, minh bạch thì chức năng thông tin của báo chí mới được phát huy. Vì vậy, trong CCTP và HĐTP cần được thông qua người phát ngôn và việc thực hiện quy chế người phát ngôn về đối thoại cởi mở với báo chí là điều cần phải thực hiện. Nếu làm tốt điều này sẽ giúp cơ quan báo chí phát huy được tính chủ động của mình trong việc khai thác và truyền tải thông tin một cách chính xác, đầy đủ, trung thực tới công chúng. Đây cũng chính là điều kiện để báo chí phản ánh những chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần định hướng dư luận ngay trong quá trình tiến hành tố tụng đối với các vụ việc, sự kiện cụ thể…

Bên cạnh đó, bản thân các cơ quan báo chí, cần chủ động, tích cực tìm hiểu thông tin, nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của chiến lược CCTP, đưa ra các hình thức tuyên truyền sinh động, hiệu quả, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của ấn phẩm và đối tượng bạn đọc để đưa các thông tin về CCTP và HĐTP đến được gần gũi hơn với người dân, tổ chức, góp phần thúc đẩy hiệu quả, nâng cao và thống nhất nhận thức về CCTP và HĐTP trong toàn hệ thống chính trị và xã hội. Đồng thời, các cơ quan thông tấn, báo chí cần quan tâm đến chất lượng, trình độ của nhà báo, biên tập viên, phóng viên trong việc xử lý thông tin về CCTP và HĐTP để đảm bảo đưa đến bạn đọc những tin hấp dẫn nhưng đảm bảo tính khách quan và tính chính xác của các thông tin về CCTP và HĐTP./.

Bảo Châu

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Quốc hội thông qua Nghị quyết về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai

Đoàn kết thống nhất trong Đảng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua các Tờ trình, Đề án của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Khai mạc Phiên họp thứ 38 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Tấm gương Hồ Chí Minh - rèn luyện đạo đức cách mạng Và thực hiện tập trung dân chủ

Người cựu chiến binh - Cán bộ kiểm sát gương mẫu !

Ban Chấp hành Trung ương cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Bầu cử tại Đại hội Đảng - Một yếu tố quyết định chất lượng cấp ủy các cấp

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng họp phiên Thứ bảy

Số lần truy nhập 31634463
Số người đang xem: 1887