TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 19/01/2017


Vụ 3, Vụ 9, Vụ 16 Viện kiểm sát nhân dân tối cao

triển khai công tác năm 2017

 

Đ/c Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện KSND tối cao

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác năm 2017 của Vụ 16 

          Ngày 18/01/2017, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3); Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9) và Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16) Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị của Vụ 16; đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị của Vụ 9; đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị của Vụ 3. Đại diện lãnh đạo Văn phòng và tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 3, Vụ 9, Vụ 16 Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự hội nghị.

 

 

Đ/c Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện KSND tối cao

trao danh hiệu thi đua tại hội nghị triển khai công tác của Vụ 16

 

          Theo Báo cáo kết quả công tác năm của Vụ 16 do đồng chí Nguyễn Nho Chất, Phó Vụ trưởng trình bày tại hội nghị, năm 2016, đơn vị tích cực tham mưu giúp lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân ban hành các chỉ thị, kế hoạch về công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Ngành; về tiếp tục hưởng ứng, phát động các phong trào thi đua theo chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, gắn với hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Ban hành hướng dẫn về tổ chức thực hiện phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016 - 2020); phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; phong trào thi đua làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốc”. Phối hợp với các đơn vị liên quan sửa đổi các quy định phối hợp với Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhằm bảo đảm công tác thẩm định hồ sơ khen thưởng  được chính ác, giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao và ngành Kiểm sát nhân dân quyết định khen thưởng đúng thành tích và phục vụ công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến. Năm qua, Vụ 16 đã hướng dẫn các đơn vị trong toàn Ngành tiếp nhận, rà soát, thẩm định, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, cấp Ngành theo quy định của Luật đối với nhiều tập thể, cá nhân trong Ngành như: Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015; khen thưởng bậc cao theo tiêu chuẩn thường xuyên, cống hiến, đốt xuất cho các tập thể, cá nhân trong toàn Ngành; đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua; đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ pháp chế” cho các cá nhân trong toàn Ngành, cá nhân người nước ngoài có đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Kiểm sát nhân dân.

 

 

Đ/c Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác năm 2017 của Vụ 9

         

          Tại hội nghị của Vụ 9, đồng chí Nguyễn Văn Nhưng, Phó Vụ trưởng trình bày báo cáo kết quả công tác của đơn vị. Theo đó, đơn vị tổ chức tốt công tác thụ lý đơn, công tác nghiên cứu giải quyết án và tham gia xét xử án giám đốc thẩm. Kháng nghị được chấp nhận đạt tỷ lệ 87,5% trên số án Tòa án đã xét xử. Công tác xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự và các đạo luật khác được triển khai tới đoàn đơn vị. Triển khai rà soát án, đơn giải quyết kịp thời đúng quy định của luật. Chủ trì đoàn kiểm tra và phân công lãnh đạo Vụ tham gia đoàn kiểm tra đạt kết quả tốt. Qua kiểm tra, có kết luận và hướng dẫn đơn vị được kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm sát, giúp địa phương tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

 

Đ/c Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao

trao danh hiệu thi đua tại hội nghị triển khai công tác của Vụ 9

 

          Theo Báo cáo kết quả công tác năm 2016 của Vụ 3 do đồng chí Đỗ Mạnh Bổng, Phó Vụ trưởng trình bày tại hội nghị, năm 2016, tình hình tội phạm về kinh tế tiếp tục diễn biến phức tạp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, tập trung ở các lĩnh vực như: Ngân hàng và các tổ chức tín dụng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và vi phạm, tội phạm về môi trường. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan dự thảo các Thông tư liên tịch về quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát và các đơn vị liên ngành trong hoạt động điều tra. Tổ chức nghiên cứu lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo sửa đổi các Quy chế công tác nghiệp vụ trong Ngành. Tham mưu giúp lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành công văn kiến nghị Ủy ban Tư pháp của Quốc hội báo cáo các biện pháp tháo gỡ khó khăn và đề nghị sửa đổi Luật thương mại theo hướng quy định kèm theo Luật danh mục hàng cấm phù hợp, thống nhất với quy định của Bộ luật hình sự năm 2015.

 

Đ/c Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác năm 2017 của Vụ 3

 

          Phát biểu chỉ đạo tại các hội nghị, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hải Phong và các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Bùi Mạnh Cường đánh giá cao thành tích các đơn vị đạt được trong năm 2016; đồng thời nhất trí cao với chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm các đơn vị đề ra năm 2017.

Đối với Vụ 16, Phó Viện trưởng Thường trực Nguyễn Hải Phong chỉ đạo đơn vị cần thực hiện tốt những nội dung công tác sau: Tích cực đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tham mưu hiệu quả giúp lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua. Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, phát hiện, xây dựng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Tổ chức tập huấn về Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản có liên quan hướng dẫn về thi đua, khen thưởng; phần mềm quản lý công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Ngành; hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá, chấm đểm và xếp loại thi đua.

          Chỉ đạo về công tác năm 2017 của Vụ 9, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị đơn vị tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản của Ngành quy định. Thực hiện tốt công tác thụ lý, giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng đơn bị quá hạn theo luật định do lỗi chủ quan. Hoàn thành và triển khai thực hiện Quy chế công tác kiểm sát việ giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình trong toàn Ngành.

 

 

Đ/c Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ 16 Viện KSND tối cao Phát biểu tại hội nghị triển khai công tác năm 2017

 

 

Đ/c Lê Thành Dương, Vụ trưởng Vụ 9 Viện KSND tối cao Phát biểu tại hội nghị triển khai công tác năm 2017

 

 

Đ/c Nguyễn Duy Giảng, Vụ trưởng Vụ 3 Viện KSND tối cao Phát biểu tại hội nghị triển khai công tác năm 2017

 

          Tại hội nghị của Vụ 3, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Bùi Mạnh Cường chỉ đạo tập thể lãnh đạo, công chức đơn vị đề cao tinh thần đoàn kết trong đơn vị, nhất là trong tập thể lãnh đạo đơn vị. Tăng cường xiết chặt kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ; quản lý chặt chẽ các hoạt động nghiệp vụ để tránh xảy ra sai sót, đề phòng tiêu cực. Tăng cường xây dựng mối quan hệ phối hợp thực chất, chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc, hiệu quả với Cơ quan điều tra, các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Đặc biệt, quán triệt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả” để thực hiện đầy đủ, kịp thời các đạo luật mới về tư pháp; tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Trường Giang - Quốc Hưng - Tiến Anh


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đón nhận Cờ thi đua Chính phủ và ký Giao ước thi đua năm 2017

Vụ 2, Vụ 12 Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai công tác năm 2017

Họp mặt cán bộ hưu trí Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội nhân dịp Tết Đinh Dậu

Cục Thống kê tội phạm và Công nghê thông tin triển khai công tác năm 2017

Vụ 10 Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai công tác năm 2017

Vụ Tổ chức cán bộ và Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai công tác năm 2017

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước triển khai công tác kiểm sát năm 2017

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Bắc Ninh Tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2017

Vụ 8, Vụ 14 Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai công tác năm 2017

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất và triển khai công tác kiểm sát năm 2017

Số lần truy nhập 36202389
Số người đang xem: 3133