TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 20/01/2017


 Vụ 1, Vụ 7, Vụ 11 Viện kiểm sát nhân dân tối cao

triển khai công tác năm 2017
 
Đ/c Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện KSND tối cao
phát biểu chỉ đạo hội nghị triển khai công tác năm 2017 của Vụ 7
 
          Ngày 19/01/2017, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1); Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự (Vụ 7) và Vụ kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11) Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị của Vụ 7; đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị của Vụ 11; đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị của Vụ 1. Tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 7, Vụ 11 tham dự hội nghị.
 
Đ/c Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện KSND tối cao
trao danh hiệu thi đua tại nghị triển khai công tác của Vụ 7
 
          Tại hội nghị của Vụ 1, đồng chí Đặng Văn Chung, Phó Vụ trưởng trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2016. Theo báo cáo, năm 2016, đơn vị chú trọng khâu công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác và kiến nghị khởi tố đạt 75,7%. Kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bảo đảm việc phê chuẩn, ban hành các quyết định tố tụng có căn cứ, kịp thời, đúng pháp luật. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam bảo đảm đúng quy định của pháp luật; không có trường hợp tạm giữ, tạm giam quá hạn; không có trường hợp đình chỉ điều tra do không phạm tội. Công tác quản lý tình hình vi phạm, tội phạm được tăng cường; công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát địa phương bảo đảm chính xác, kịp thời. Công tác xây dựng Ngành, xây dựng thể chế, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền đều được đơn vị thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao.
 
 
Đ/c Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao
phát biểu chỉ đạo hội nghị triển khai công tác năm 2017 của Vụ 7
 
          Theo báo cáo kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự năm 2016 do đồng chí Nguyễn Thị Yến, Vụ trưởng Vụ 7 Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tại hội nghị, năm 2016, ngoài nhiệm vụ giải quyết án giám đốc thẩm, tái thẩm, án tử hình, đơn vị còn giải quyết án bồi thường cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự. Số lượng án giám đốc thẩm, tái thẩm, tử hình và án bồi thường đã giải quyết đạt 86%; đặc biệt, án tử hình và án bồi thường được đơn vị giải quyết 100%, không có án quá hạn. Tỷ lệ chấp nhận kháng nghị đạt 91%, vượt 6% so với yêu cầu của hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong Ngành. Trả lời kịp thời 100% thỉnh thị của Viện kiểm sát địa phương đúng thời hạn. Tham mưu giúp lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành 02 Chỉ thị về tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị án hình sự và tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Tham mưu giúp lãnh đạo liên ngành ban hành Thông tư liên tịch về hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự.
 
Đ/c Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao
trao danh hiệu thi đua tại nghị triển khai công tác của Vụ 7
 
          Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2016 do đồng chí Đặng Ngọc Dư, Phó Vụ trưởng Vụ 11 trình bày đánh giá: Năm 2016, tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự của các cơ quan, tổ chức bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Nâng cao chất lượng kiểm sát trực tiếp, tập trung kiểm sát việc quản lý, thanh toán tiền thi hành án; áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với quyền sử dụng đất và tài sản có tranh chấp hoặc đã đươc dùng bảo đảm trong quan hệ dân sự, kinh tế. Chất lượng công tác ban hành thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ được nâng cao. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn Viện kiểm sát địa phương cũng được đơn vị tập trung thực hiện thông qua công tác nghiên cứu hồ sơ, tài liệu kết luận trực tiếp kiểm sát và các kiến nghị, kháng nghị.
 
Đ/c Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao
phát biểu chỉ đạo hội nghị triển khai công tác năm 2017 của Vụ 1
 
          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Trần Công Phàn đánh giá cao kết quả công tác của các đơn vị đạt được năm 2016. Tại hội nghị của Vụ 7, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực chỉ đạo đơn vị tăng cường công tác chỉ đạo, rút kinh nghiệm, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử, đặc biệt về công tác quản lý, chỉ đạo về giải quyết bồi thường cho người bị oan. Nâng cao chất lượng kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; phối hợp với Tòa án đẩy nhanh tốc độ giải quyết án, tập trung giải quyết các vụ án từ năm 2015 chuyển sang. Tập trung giải quyết dứt điểm một số vụ án, nhất là những vụ án có mức án cao, có đơn kêu oan do các cơ quan Đảng, Nhà nước và Quốc hội chuyển đến. Tăng cường kiểm tra bản án và các quyết định đã có hiệu lực pháp luật để phát hiện vi phạm, ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ. Tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm tại Viện kiểm sát địa phương; chỉ đạo tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến toàn Ngành, tổng hợp kết quả gửi Viện kiểm sát các cấp nghiên cứu, học tập.
 
Đ/c Nguyễn Tố Toàn, Vụ trưởng Vụ 1 Viện KSND tối cao phát biểu tại hội nghị
 
 
Đ/c Nguyễn Thị Yến, Vụ trưởng Vụ 7 Viện KSND tối cao phát biểu tại hội nghị
 
Đ/c Nguyễn Văn Nông, Vụ trưởng Vụ 11 Viện KSND tối cao phát biểu tại hội nghị
 
          Đối với Vụ 11, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Thị Thủy Khiêm chỉ đạo đơn vị đổi mới công tác quản lý địa bàn; quan tâm, chú trọng nhiệm vụ thu dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra Viện kiểm sát địa phương về nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; nâng cao chất lượng công tác thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ và trả lời thỉnh thị của Viện kiểm sát địa phương. Đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc trực tiếp kiểm sát; đặc biệt chú trọng kiểm sát việc thi hành án phức tạp, có khiếu kiện kéo dài. Tăng cường công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, hành chính; kiểm sát giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo tồn từ năm 2016. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê của Ngành. Quản lý chặt chẽ Viện kiểm sát các cấp trong việc thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, nhất là các số liệu về vi phạm, kiến nghị, kháng nghị. Kiểm tra, đôn đốc Viện kiểm sát địa phương trong việc thực hiện công tác thống kê liên ngành về thi hành án dân sự.
 
 
Toàn cảnh hội nghị
 
          Chỉ đạo về nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Vụ 1, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn đề nghị đơn vị cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị, Kế hoạch của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017 nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện trong tất cả các lĩnh vực công tác của đơn vị. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và các đơn vị liên quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, không để xảy ra tình trạng giải quyết không đúng thẩm quyền; tránh oan, sai, bỏ lọt tội phạm; hạn chế thấp nhất việc quá hạn giải quyết tin báo, tố giác tội phạm. Tăng cường quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn Viện kiểm sát địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, nắm chắc diễn biến tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn, kịp thời báo cáo đề xuất xử lý các vụ việc xâm phạm an ninh quốc gia, các vụ việc tiềm ẩn gây bất ổn về an ninh, trật tự, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao.
Trường Giang - Tiến Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Vụ 3, Vụ 9, Vụ 16 Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai công tác năm 2017

Vụ 6 Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai công tác năm 2017

Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đón nhận Cờ thi đua Chính phủ và ký Giao ước thi đua năm 2017

Vụ 2, Vụ 12 Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai công tác năm 2017

Họp mặt cán bộ hưu trí Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội nhân dịp Tết Đinh Dậu

Cục Thống kê tội phạm và Công nghê thông tin triển khai công tác năm 2017

Vụ 10 Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai công tác năm 2017

Vụ Tổ chức cán bộ và Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai công tác năm 2017

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước triển khai công tác kiểm sát năm 2017

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Bắc Ninh Tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2017

Số lần truy nhập 36202764
Số người đang xem: 3263