TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 16/02/2017


 Chủ tịch nước làm việc với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo

các cơ quan có hoạt động tư pháp và Ban Nội chính Trung ương

 
Ngày 15/02/2017, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan có hoạt động tư pháp và Ban Nội chính Trung ương. Tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự buổi làm việc.
Đ/c Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương phát biểu chỉ đạo buổi làm việc
Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện công tác phối hợp giữa các cơ quan có hoạt động tư pháp và Ban Nội chính Trung ương năm 2016 do đồng chí Nguyễn Sơn, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày tại buổi làm việc đánh giá: Năm 2016, là năm đầu các cơ quan có hoạt động tư pháp và Ban Nội chính Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng và triển khai thi hành các đạo luật mới về tư pháp. Cùng với việc chủ động đề ra các chương trình, kế hoạch công tác, giải pháp đột phá và tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, các cơ quan có hoạt động tư pháp và Ban Nội chính Trung ương luôn quan tâm, thực hiện tốt các Quy chế phối hợp, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác; chỉ dạo các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương ký kết, thực hiện tốt các quy chế phối hợp. Kết quả phối hợp liên cơ quan trong năm 2016 góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp - nội chính nói chung và của từng cơ quan nói riêng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự phát triển chung của đất nước. Dự thảo báo cáo đề cập kết quả nổi bật trong công tác phối hợp liên ngành ở một số lĩnh vực như: Hoàn thiện thể chế; điều tra, truy tố, xét xử và đấu tranh phòng, chống tham nhũng; giải quyết đơn kêu oan, đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp.
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan có hoạt động tư pháp, nội chính Trung ương xác định nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phối hợp là: Tập trung làm tốt công tác phối hợp trong tất cả các lĩnh vực, trước mắt nghiên cứu, góp ý kiến hoàn thiện Bộ luật hình sự, Luật trách nhiệm bồi dường của Nhà nước và các đạo luật mới về tư pháp. Nghiên cứu, đổi mới công tác phối hợp trên cơ sở các Quy chế phối hợp đã được ký kết; từng cơ quan chủ động tiến hành rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các Quy chế, tạo cơ  sở để các cơ quan tham gia phối hợp thực hiện đúng và hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao.
Đại biểu tham dự buổi làm việc
Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan có hoạt động tư pháp và Ban Nội chính Trung ương phát biểu ý kiến tham luận nhằm đánh giá kết quả đạt được năm 2016, đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp liên ngành năm 2017 và những năm tiếp theo.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: Việc tổ chức buổi làm việc bàn về công tác phối hợp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2017 thể hiện quyết tâm và trách nhiệm cao của Ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan tư pháp - nội chính Trung ương trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình. Thực hiện tốt công tác phối hợp không chỉ giúp cho các cơ quan tư pháp - nội chính Trung ương hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mỗi cơ quan mà còn có ý nghĩa quan trọng, mang tính định hướng cho công tác phối hợp giữa hệ thống các cơ quan tư pháp - nội chính từ Trung ương đến địa phương. Chủ tịch nước đánh giá cao các cơ quan tư pháp - nội chính Trung ương, trong năm 2016 đã chú trọng làm tốt công tác phối hợp trong việc tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng liên quan tới công tác tư pháp, cải cách tư pháp và công tác nội chính, cũng như xử lý các vụ việc cụ thể. Tích cực phối hợp trong quá trình xây dựng nhiều đạo luật, nhất là các đạo luật liên quan tới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, trong đó đã thể chế hóa đầy đủ các quy định mới của Hiến pháp năm 2013 cũng như các quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp.
Nhất trí với phương hướng công tác phối hợp được nêu trong Báo cáo và các ý kiến phát biểu của một số đại biểu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các cơ quan có hoạt động tư pháp và Ban Nội chính Trung ương năm 2017 tập trung thực hiện tốt một số nội dung công tác phối hợp sau: Làm tốt công tác phối hợp trong xây dựng pháp luật, trước hết là tham gia ý kiến hoàn thiện Bộ luật Hình sự vì các cơ quan tư pháp Trung ương là những cơ quan có thể tham mưu tốt nhất với Quốc hội về Bộ luật quan trọng này. Chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương tăng cường phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án trên cơ sở các quy định của pháp luật nhằm xác định đúng bản chất của vụ việc, áp dụng pháp luật một cách khách quan, chính xác, bảo đảm không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm. Tiếp tục tham mưu với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương chỉ đạo thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và công tác cải cách tư pháp, nhất là tham mưu chỉ đạo xử lý nghiêm minh các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng, xử lý trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân có liên quan. Tăng cường trao đổi thông tin; định kỳ tổ chức rà soát, đối chiếu để bảo đảm tính chính xác, thống nhất của các thông tin, số liệu báo cáo, làm cơ sở cho việc đánh giá đúng tình hình và xây dựng các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội nói chung và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói riêng. Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tư pháp Trung ương trong công tác đào tạo cán bộ có chức danh tư pháp, bảo đảm cán bộ có chức danh tư pháp tinh thông về nghiệp vụ, vững về chính trị, giỏi về pháp luật, đáp ứng tốt yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.
Chủ tịch nước tin tưởng, với sự quyết tâm, nỗ lực cao của các cơ quan tư pháp - nội chính Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành, năm 2017, các cơ quan tư pháp - nội chính Trung ương sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Trường Giang

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai công tác năm 2017

Lễ công bố quyết định Trưởng phòng, Thư ký Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật, chế độ bảo mật thông tin

Chúc mừng 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1970 - 03/2/2017)

Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao gặp mặt cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhân dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017

Thư chúc Tết của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao...

Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai công tác năm 2017

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng một số đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp xã giao Đại sứ nước Cộng hòa Pháp tại Việt Nam

Số lần truy nhập 31627930
Số người đang xem: 2134