TIN HOẠT ĐỘNG VKSND ĐỊA PHƯƠNG       Ngày 24/02/2017


Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định  đoàn kết, đổi mới,
quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2017
 
Năm 2016, hòa chung trong không khí chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tiến hành triển khai sâu rộng Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và các Nghị quyết của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên tất cả các lĩnh vực công tác. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Bình Định đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đạt được nhiều kết quả trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm quy định tại các Nghị quyết của Quốc hội.  
Mặc dù nhiều quy định về trách nhiệm của ngành Kiểm sát nhân dân trong công cuộc cải cách tư pháp đặt ra những khó khăn, thách thức đối với cán bộ, Kiểm sát viên nhưng với sự đổi mới, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp tỉnh Bình Định, sự nỗ lực, phấn đấu của mỗi cán bộ, Kiểm sát viên nên công tác kiểm sát năm 2016 có những chuyển biến tích cực về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Công tác thực hành quyền công tố, trách nhiệm công tố của VKSND trong hoạt động điều tra được nâng cao, tỷ lệ giải quyết án của VKSND đạt 98%; tỷ lệ kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 93% (Nghị quyết Quốc hội yêu cầuđạt trên 90%); tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung được hạn chế (chiếm 2,4%); không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Vai trò của VKSND trong đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm được tăng cường; công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp có nhiều đổi mới, đã phát hiện và ban hành nhiều kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm;phối hợp với các ngành chức năng xét chọn và đưa ra xét xử 53 vụ án trọng điểm; 01 vụ án theo thủ tục rút gọn, 98 vụ xét xử lưu động; 65 vụ án xét xử theo yêu cầu cải cách tư pháp để rút kinh nghiệm và nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên (có 01 phiên tòa truyền hình trực tuyến đến VKSND 02 cấp); công tác kháng nghị luôn được chú trọng về chất lượng (Kháng nghị về hình sự được Tòa án chấp nhận 100%, kháng nghị về dân sự, hành chính đạt 90%); tổng kết thực tiễn hoàn thành 14 chuyên đề tập huấn trong toàn Ngành; trả lời 43 thỉnh thị và ban hành 32 thông báo rút kinh nghiệm về nghiệp vụ. Không có án VKSND đình chỉ điều tra do không phạm tội, bị can bị VKSND truy tố Tòa tuyên không phạm tội; triển khai thực hiện có hiệu quả Văn phòng điện tử trong toàn Ngành; thành lập Đoàn kiểm tra, thanh tra theo chuyên đề, thường kỳ, đột xuất đối với VKSND cấp huyện và các đơn vị trực thuộc, qua đó nâng cao chất lượng công tác và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong Ngành; chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được tăng cường, qua công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp, VKSND 2 cấp đã ban hành 06 kháng nghị, 203 kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng chấn chỉnh, khắc phục vi phạm, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.
Tổ chức ký kết Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết án dân sự, hành chính giữa Tòa án tỉnh và VKSND tỉnh; tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 19/4/2016 về việc triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp và đã tổ chức tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, Kiểm sát viên trong toàn Ngành 07 đạo luật mới về tư pháp, công tác kiểm sát trực tiếp giải quyết đơn, tin báo tố giác tội phạm được tăng cường. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định tổ chức thành công Cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên”; cử đội dự thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” (Đạt giải Nhất các tỉnh, thành phía Nam và giải Ba toàn quốc) nhằm tìm hiểu, tuyên truyền Bộ Luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Tổ chức Hội thảo với chủ đề: Cán bộ, kiểm sát thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.
Tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động của Khối thi đua Nội chính tỉnh như: Công tác đền ơn, đáp nghĩa, ủng hộ, chung sức xây dựng nông thôn mới (Bằng nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ trong Ngành và cùng Khối thi đua Nội chính tỉnh đã xây dựng 02 ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn Hoài Nhơn và Phù Cát). Chi đoàn VKSND tỉnh tổ chức phiên tòa giả định và tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó trong học tập tại xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát; xã Hoài Xuân, Hoài Nhơn và thành phố Quy Nhơn.
Để đạt được những thành tích trên, có thể nói tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó góp phần vào sự thành công lớn nhất có công tác “Đổi mới, chất lượng, kỷ cương, hướng về cơ sở”. Thấu hiểu khối lượng công việc nhiều, đầy áp lực ở cấp cơ sở, hơn nữa nhiều cán bộ, Kiểm sát viên mới “vào nghề” lại luân phiên đi học. Tập thể lãnh đạo Viện đã quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra theo chuyên đề trên tất cả các lĩnh vực; kiểm tra, thanh tra về công vụ, trật tự nội vụ; thanh tra nghiệp vụ... với những Kiểm sát viên giàu kinh nghiệm theo từng khâu công tác đã trực tiếp về các đơn vị cấp huyện kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ, kịp thời tháo gỡ nhiều vướng mắc về nghiệp vụ, về các thao tác sử dụng văn phòng điện tử. Nhờ vậy, các đơn vị cấp huyện đã khắc phục những khó khăn, hiểu, thông suốt và thống nhất trong việc áp dụng pháp luật vào thực tiễn, góp phần hạn chế oan, sai, bỏ lọt tội phạm; án hủy, sửa, án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành cũng từ đó được chấn chỉnh, đi vào nền nếp góp phần thực hiện thành công khâu công tác đột phá năm 2016.
Năm 2017,Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Bình Định tiếp tục triển khai thi hành sâu rộng các đạo luật mới về tư pháp, theo đó nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm sẽ đặt ra nhiều thách thức mới đối với cán bộ, Kiểm sát viên. Trong lúc việc bảo đảm biên chế, số lượng chức danh tư pháp theo yêu cầu lại gặp nhiều khó khăn khi thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về việc tinh giản biên chế. Với phương châm “Đoàn kết, đổi mới- Trách nhiệm, kỷ cương- Chất lượng, hiệu quả” theo Chỉ thị công tác năm 2017 của Viện trưởng VKSND tối cao, ngành KSND tỉnh Bình Định quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, với việc đưa ra và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, biện pháp, trong đó có các giải pháp trọng tâm sau:
1. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, xây dựng và sửa đổi các quy chế làm việc, quy chế phối hợp nội bộ ngành và liên ngành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của cán bộ, Kiểm sát viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); tiếp tục thực hiện chủ trương “Hướng về cơ sở”, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thường xuyên và đột xuất nhằm duy trì và giữ vững nề nếp hoạt động của các đơn vị.
Viện trưởng VKSND cấp huyện, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phải đổi mới tư duy, phong cách làm việc, phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành và giải quyết án các loại; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương, giữ mối quan hệ tốt với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính quyền địa phương và các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp; luôn rèn luyện và khẳng định phẩm chất, bản lĩnh nghề nghiệp của người đứng đầu trong quan hệ phối hợp với các cơ quan có liên quan; người đứng đầu phải gương mẫu trong công việc, đạo đức, lối sống và thực hiện chuẩn mực đạo đức của người cán bộ kiểm sát; tổ chức thi tuyển công chức, trọng dụng nhân tài, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nhất là đào tạo sau đại học; thực hiện việc tự đào tạo trong đơn vị thông qua việc phân công người có năng lực, trình độ, giàu kinh nghiệm kèm cặp công chức mới. Quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng thường xuyên và đột xuất để kịp thời động viên cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
2. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các đạo luật mới về tư pháp và các Luật sửa đổi, bổ sung khi có hiệu lực pháp luật; tổ chức tập huấn chuyên sâu theo từng chuyên đề về các đạo luật mới, kết hợp với việc thảo luận và rút kinh nghiệm những sai sót trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính bị hủy, cải, sửa… có liên quan đến trách nhiệm của VKSND theo các thông báo của VKSND tối cao, VKSND cấp cao bằng hình thức truyền hình trực tuyến đến VKSND 2 cấp để cán bộ, Kiểm sát viên  2 cấp VKSND tỉnh Bình Định tham gia và theo dõi; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn về nghiệp vụ đối với VKSND cấp huyện, chú trọng các nội dung mới, thường áp dụng trong thực tiễn công tác; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về các đạo luật mới về tư pháp, kỹ năng soạn thảo cáo trạng, luận tội… tạo khí thế thi đua học tập trong toàn Ngành.
3. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự, tăng cường phối, kết hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; hạn chế án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và đây cũng là khâu công tác đột phá năm 2017; do đó, trước khi kết thúc điều tra khoảng 10 đến 15 ngày, Kiểm sát viên và điều tra viên có trách nhiệm rà soát lại hồ sơ vụ án, đánh giá chứng cứ một cách toàn diện, nếu đủ điều kiện truy tố thì mới kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND đề nghị truy tố, nếu chưa đầy đủ chứng cứ thì yêu cầu Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra; Kiểm sát viên phải thực hiện việc hỏi cung, phúc cung bị can trong từng giai đoạn tố tụng; tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm bằng hình thức truyền hình trực tuyến để Kiểm sát viên, cán bộ theo dõi, học tập, nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. 
4. Chú trọng công tác kiểm sát hồ sơ, đánh giá chứng cứ, nâng cao chất lượng các bài phát biểu của Kiểm sát viên trong các vụ, việc dân sự, hành chính….bằng việc thường xuyên tổ chức cho cán bộ, Kiểm sát viên thi viết bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong các lĩnh vực dân sự, hành chính, thi hành án, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án, kịp thời kháng nghị, kiến nghị và không ngừng nâng cao chất lượng, tỷ lệ kháng nghị, kiến nghị được Tòa án chấp nhận cao.
5. Trên cơ sở nguồn kinh phí được phân bổ, với tinh thần tiết kiệm,tiếp tục đầu tư, mua sắm trang- thiết bị, phương tiện làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ Hội nghị trực tuyến của VKSND 2 cấp, nâng cao bộ chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin; chú trọng công tác tuyên truyền bảo đảm phục vụ hiệu quả, thiết thực công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo VKSND 2 cấp; thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, chung sức xây dựng nông thôn mới.
Năm 2017, với khí thế mới, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của lãnh đạo VKSND tối cao, cấp ủy địa phương, sự phối, kết hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, sự đoàn kết, trách nhiệm trong tập thể lãnh đạo và cán bộ, Kiểm sát viên, ngành KSND tỉnh Bình Định phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần khẳng định vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân và phục vụ tốt, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương./.
Trần Văn Sang, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Xét xử lưu động các vụ án đốt pháo gây rối trật tự công cộng tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

VKSND TỈNH THANH HÓA TẬP TRUNG ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017

Xét xử các vụ án buôn bán, vận chuyển pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán

Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự năm 2016

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình thăm, chúc tết và tặng quà người nghèo xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh họp rút kinh nghiệm qua kiểm tra toàn diện công tác năm 2016 của các phòng nghiệp vụ

Hội nghị triển khai công tác năm 2017 ngành Kiểm sát Hải Phòng

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2017

Số lần truy nhập 31657776
Số người đang xem: 1472