TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 06/03/2017


Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2017
 
Ngày 06/3/2017, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Bùi Mạnh Cường, Chủ tịch Công đoàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Dự hội nghị có đồng chí Đào Văn Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Nguyễn Khắc Tiến, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Có 266 đại biểu đại diện cho gần 800 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự hội nghị.
 
Đ/c Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
phát biểu chỉ đạo hội nghị
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2016. Theo báo cáo, năm 2016, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục được tăng cường và có nhiều đổi mới. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành 10 chỉ thị, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, hoàn thành tốt các mặt công tác của Ngành, trong đó, tập trung thi hành 07 đạo luật mới về tư pháp; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; xây dựng Đảng, xây dựng Ngành vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Công tác phối hợp với các bộ, ngành nội chính Trung ương cũng được tăng cường; đã chủ trì nhiều hội nghị liên ngành thảo luận, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác nghiệp vụ, quan tâm tháo gỡ những bất cập trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm. Các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp tích cực với các tổ chức, đoàn thể quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan năm 2016 trong đơn vị. Trong quá trình thực hiện, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc được phân công; tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao năng lực, trình độ; chấp hành nghiêm kỷ luật nghiệp vụ, công vụ và nội vụ; tích cực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện tốt, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn trong cơ quan, đơn vị.
 
Đ/c Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao
trình bày báo cáo tại hội nghị
Báo cáo tổng kết phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 do đồng chí Bùi Mạnh Cường, Chủ tịch Công đoàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tại hội nghị đánh giá: Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan tích cực tham gia các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, hoàn thành tốt chức năng, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, cơ quan, đơn vị.  Chủ động phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng; triển khai thực hiện Nghị quyết của Công đoàn cấp trên. Tổng kết công tác Công đoàn năm 2016, Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng “Cờ thi đua xuất sắc”; 04 Công đoàn bộ phận và 06 cá nhân được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen. Có 12 Công đoàn bộ phận và 42 cá nhân được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen; 17 Công đoàn bộ phận và 152 cá nhân được Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động Công đoàn.
 
Đ/c Bùi Mạnh Cường, Chủ tịch Công đoàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
phát biểu tại hội nghị
Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2016 do đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày tại hội nghị đánh giá: Năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan; sự ủng hộ của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, Ban Thanh tra nhân dân đã hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Ngành và Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2016.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch  Công Đoàn Viên chức Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao đạt được trong năm 2016. Hoạt động Công đoàn cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị nói riêng và ngành Kiểm sát nhân dân nói chung. Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đề nghị Ban chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục phát huy kết quả đạt được, duy trì nề nếp, làm tốt vai trò phối hợp với chính quyền tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức hàng năm và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan; làm tốt và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thanh tra nhân dân. Tiếp tục làm tốt vai trò của Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn. Thực hiện tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong quá trình tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Phát huy hơn nữa vai trò của Công đoàn trong nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Thi đua - Khen thưởng, chú trọng việc cùng lãnh đạo đơn vị xây dựng các tiêu chí cho từng phong trào thi đua, tiêu chuẩn chấm điểm thi đua phù hợp với nhiệm vụ, đặc điểm, điều kiện của từng đơn vị. Đồng chí tin tưởng, với tinh thần dân chủ, trí tuệ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào công cuộc cải cách tư pháp và sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.
 
Đ/c Đào Văn Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam
phát biểu tại hội nghị
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Năm 2016, ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao nói riêng có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Đồng chí Viện trưởng chỉ đạo, năm 2017, cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao cùng với toàn Ngành quán triệt thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; các chị thị, nghị quyết của Đảng về tư pháp. Thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định mới của luật; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội giao. Khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao; tổ chức thi tuyển các chức danh tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; đồng thời ra soát, phân loại đánh giá cán bộ để sắp xếp, bố trí hợp lý; nâng cao chất lượng công tác tham mưu phục vụ chuyên môn và hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện và Thủ trưởng các đơn vị. Quan tâm hơn nữa việc chăm lo đời sống, sức khỏe; bảo đảm các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và khả năng, sự sáng tạo của từng đơn vị nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức yên tâm công tác, nâng cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Gắn việc thực hiện Quy chế về dân chủ với thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan. Đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị; đổi mới tư duy, phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành; coi trọng giữ gìn đoàn kết trong nội bộ; gương mẫu, nỗ lực và quyết liệt trong công việc; lấy chất lượng, hiệu quả công tác làm thước đo, đánh giá về người đứng đầu. Nâng cao ý thức tự giác, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan và của Ngành. Đồng chí Viện trưởng tin tưởng với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, đoàn kết và xây dựng, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của toàn Ngành.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2017; bế mạc, thành công tốt đẹp.
 
 
Các đại biểu phát biểu tại hội nghị

Trường Giang - Tiến Anh 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Hội nghị sơ kết, rút kinh nghiêm công tác thi tuyển Kiểm sát viên

Khối thi đua các bộ, ban, ngành nội chính Trung ương triển khai công tác năm 2017

Chúc mừng 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2017)

Hội nghị Cộng tác viên Tạp chí kiểm sát

Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao gặp mặt cán bộ, công chức nghỉ chế độ hưu trí

Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp xã giao Đoàn đại biểu Tổng Chưởng lý Cộng hòa Singapore

Chủ tịch nước làm việc với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan có hoạt động tư pháp và Ban Nội chính Trung ương

Họp Ủy ban Kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao (mở rộng)

Khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành pháp luật cho cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai công tác năm 2017

Số lần truy nhập 31649828
Số người đang xem: 801