TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 20/03/2017


 Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm ngành Kiểm sát nhân dân

triển khai công tác năm 2017

Ngày 20/3/2017, Ban Chỉ đạo các chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (Ban Chỉ đạo 138) ngành Kiểm sát nhân dân tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 ngành Kiểm sát nhân dân dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo và các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Đồng chí Lê Thị Tuyết Hoa, Vụ trưởng Vụ 2; đồng chí Nguyễn Minh Đức, Vụ trưởng Vụ 4; đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Vụ trưởng Vụ 15 Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tham dự hội nghị.
Đ/c Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao
phát biểu chỉ đạo hội nghị
Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2016 do đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 ngành Kiểm sát nhân dân trình bày tại hội nghị đánh giá: Năm 2016, Ban Chỉ đạo tham mưu có hiệu quả giúp lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ, phục vụ các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và mại dâm. Ban hành kế hoạch, xây dựng báo cáo tổng kết, sơ kết 5 năm thực hiện các chương trình theo đúng tiến độ của Ban Chỉ đạo 138/CP chỉ đạo, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011 - 2015. Thành viên Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo sát sao việc giải quyết án hình sự, ma túy, mại dâm và mua bán người tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Viện kiểm sát các cấp tham gia đầy đủ các hoạt động hưởng ứng thực hiện các chương trình ở trung ương và địa phương. Triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để phấn đấu, hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, được giao.
Tại Hội nghị, các đại biểu tham luận, tham gia đóng góp ý kiến về kết quả công tác đạt được, nội dung nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Ban Chỉ đạo 138 ngành Kiểm sát nhân dân.
Đ/c Nguyễn Hải Trâm, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
trình bày báo cáo tại hội nghị
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 ngành Kiểm sát nhân dân đánh giá cao kết quả trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội của Ban chỉ đạo đạt được năm 2016. Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực nhấn mạnh, năm qua, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, số vụ án khởi tố mới tuy giảm nhưng tính chất, mức độ tội phạm ngày càng nghiệm trọng; phạm tội có tổ chức, hoạt động chặt chẽ, gây thiệt hại lớn cho xã hội. Các thế lực thủ địch, tổ chức phản động tiếp tục lôi kéo những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nội bộ Đảng; kích động biểu tình gây mất ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nhất trí với với nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Ban Chỉ đạo đề ra, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực đề nghị Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị và nhiệm vụ cải cách tư pháp đến năm 2020; các Chỉ thị của Đảng về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; xây dựng, thực hiện các đề án về cải cách tư pháp để bảo đảm các điều kiện, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Tập trung thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138/CP; triển khai, thực hiện “Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2015 - 2025 và định hướng đến năm 2030”. Tập trung thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các nghị quyết của Quốc hội; chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa; giảm số đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm tồn đọng. Tích cực tham gia xây dựng các dự án luật sửa đổi, bổ sung và phối hợp hiệu quả trong việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Mở rộng hợp tác quốc tế; đàm phán, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; thực hiện tốt nhiệm vụ đầu mối cấp trung ương trong hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự. Tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.
 

Toàn cảnh hội nghị

 

Trường Giang

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Tọa đàm “Pháp luật về tương trợ tư pháp hình sự của Việt Nam - Nhật Bản”

Kết quả chương trình làm việc tại nước Cộng hòa Mô-dăm-bích của Đoàn công tác VKSNDTC do Đồng chí Trần Công Phàn - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dẫn đầu

Hội nghị Sơ kết 05 năm Quy chế phối hợp giữa Vụ 4 Viện kiểm sát nhân dân tối cao và C47 - Bộ Công an

Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng VKSNDTC và Phó Hiệu trưởng Trường ĐT, BD nghiệp vụ Kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2017)

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ 10

Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2017

Hội nghị sơ kết, rút kinh nghiêm công tác thi tuyển Kiểm sát viên

Khối thi đua các bộ, ban, ngành nội chính Trung ương triển khai công tác năm 2017

Chúc mừng 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2017)

Số lần truy nhập 31627920
Số người đang xem: 2230