TIN HOẠT ĐỘNG VKSND ĐỊA PHƯƠNG       Ngày 30/06/2017


 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình

sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

 
Ngày 27/6/2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Dự và chỉ đạo Hội nghị  có đồng chí Hồ Đức Anh, Bí thư  Ban cán sự Đảng, Bí thư  Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Hoà Bình; tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hòa Bình, Viện trưởng, Phó Viện trưởng các VKSND huyện, thành phố thuộc tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ, Kiểm sát viên Trung cấp thuộc VKSND tỉnh Hòa Bình và toàn thể Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên thuộc VKSND các huyện, thành phố. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.
 
Đồng chí  Hồ Đức Anh, Bí thư  Ban cán sự Đảng,
Bí thư  Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Hoà Bình chủ trì hội nghị
Đồng chí Chánh Văn phòng được ủy quyền của lãnh đạo Viện báo cáo kết quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Phần thảo luận có 13 ý kiến phát biểu, các ý kiến đều nhất trí cao với báo cáo và tập trung đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao và các chỉ tiêu nghiệp vụ Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội.
Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hồ Đức Anh Viện trưởng VKSND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao và Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012, Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015, Nghị quyết số 96/2015/QH13 ngày 26/6/2015, Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về đấu tranh phòng chống tội phạm, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác tư pháp, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các Chỉ thị, Kế hoạch công tác của Viện trưởng VKSND tối cao phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra trong năm 2017, hoàn thành tốt các nội dung công tác đột phá tiếp tục tạo chuyển biến tích cực trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình. Tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với  Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng Ngành; rà soát, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ lãnh đạo, Kiểm sát viên của Viện kiểm sát hai cấp; thực hiện các biện pháp cụ thể để nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực của cán bộ,  Kiểm sát viên; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong Ngành. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”./.
Văn Duy

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Tin hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân địa phương

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng “Lấy lời khai và hỏi cung bị can”

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông Triều kiểm sát hoạt động tư pháp

Gặp mặt cán bộ hưu trí ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Ninh

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái tổ chức Lế báo công dâng Bác

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2017

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn thử nghiệm phần mềm Hệ thống các chỉ tiêu công tác

Tin hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân địa phương

Tin hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân địa phương

Hội nghị tập huấn chuyên sâu về nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

Số lần truy nhập 31634473
Số người đang xem: 1874