TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 11/07/2017


 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình

làm việc với Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 
Ngày 10/7/2017, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có buổi làm việc với Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tập thể Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và thành viên Tổ giúp việc  Ban chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII tham dự buổi làm việc.
 
Đ/c Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng,
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc
Kế hoạch tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tại buổi làm việc chỉ rõ: Nội dung việc tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Chiến lược cán bộ, chủ yếu từ Kết luận số 37-KL/TW ngày 02/02/2009 của Ban Chấp hành Trung ương 9 khóa X về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ đến năm 2020” và Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý đến năm 2020”; trong đó tập trung phân tích, đánh giá kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc đồng thời đề ra các giải pháp nhằm đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước đến năm 2030.
 
Đ/c Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng,
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh, tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII nhằm đánh giá chung tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong ngành Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tổng kết triển khai về tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII). Việc tổng kết phải phản ánh đúng, toàn diện, khách quan theo nội dung, yêu cầu và kế hoạch tổng kết của Ban chỉ đạo, trên cơ sở đó đề xuất những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổng thể và đột phá nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập sâu rộng và phát triển đất nước đến năm 2030.
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Phát biểu tại buổi làm việc, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí ghi nhận, tiếp thu ý kiến của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao trong  thực hiện việc tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII đúng tiến độ, đạt hiệu quả.
Trường Giang
 

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI THỤY SĨ CỦA ĐOÀN CÔNG TÁC VKSNDTC DO ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HẢI PHONG, PHÓ VIỆN TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC DẪN ĐẦU

Vụ 4, Vụ 12 Viện kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

T.S. Nhà văn Dương Thanh Biểu tặng sách lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Trao quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp phòng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

Cục Kế hoạch - Tài chính Viện kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Vụ 4 Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Họp liên ngành giải quyết án ma túy

Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin

Số lần truy nhập 31657877
Số người đang xem: 1496