TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 23/08/2017


Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ
tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 
Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, ngày 23/8/2017, Đoàn kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước do đồng chí Đỗ Văn Thuận, Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý công tác văn thư, lưu trữ của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Về phía Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Hành chính, Lưu trữ thuộc Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
 
Đ/c Đỗ Văn Thuận, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phát biểu tại buổi làm việc
Sau khi công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý công tác văn thư, lưu trữ đối với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đồng chí Đỗ Văn Thuận, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước nhấn mạnh, việc kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác tổ chức, biên chế và đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ; tình hình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ trong lĩnh vực công tác này.
 
Đ/c Bùi Xuân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao phát biểu tại buổi làm việc
Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Viện kiểm sát nhân dân tối cao do đồng chí Hà Trường Thanh, Trưởng phòng Hành chính, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tại buổi làm việc đánh giá: Công tác văn thư, lưu trữ luôn được lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Thủ trưởng đơn vị trực thuộc nhận thức thống nhất, đánh giá đúng vai trò của công tác văn thư, lưu trữ; chỉ đạo triển khai kịp thời các văn bản quy định, hướng dẫn của Nhà nước, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ. Viện kiểm sát nhân dân tối cao chú trọng xây dựng và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát các cấp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ trong toàn Ngành. Chất lượng, trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ được cải thiện đáng kể, biên chế cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ được tăng cường, đảm bảo tiêu chuẩn, nghiệp vụ ngạch công chức văn thư, lưu trữ. Viện kiểm sát các cấp quan tâm, phối hợp tốt với cơ quan chức năng thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn nhằm nâng cao trình độ, chất lượng cho đội ngũ cán bộ văn thư, lưu trữ của đơn vị. Cơ sở vật chất và kinh phí đầu tư cho công tác văn thư, lưu trữ được quan tâm, nhất là đầu tư cho việc cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới kho bảo quản tài liệu lưu trữ; mua sắm phương tiện bảo quản tài liệu, phân loại chỉnh lý tài liệu lưu trữ. Công tác văn thư, lưu trữ đã phục vụ kịp thời chỉ đạo, điều hành của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các cấp, góp phần tích cực trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.
 
Đại biểu tham dự buổi làm việc
Theo Kế hoạch, Đoàn kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý công tác văn thư, lưu trữ đối với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8) Viện kiểm sát nhân dân tối cao vào ngày 23/8/2017; kiểm tra tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và kết luận kiểm tra đối với Viện kiểm sát nhân dân tối cao vào ngày 24/8/2017.
Trường Giang
 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Bổ nhiệm lãnh đạo các Viện nghiệp vụ thuộc VKSND cấp cao 3

Tổng Chưởng lý Cơ quan Tổng Chưởng lý nước Cộng hòa Mô-dăm-bích thăm, làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo Đại hội điểm Chi bộ Vụ 2

Bổ nhiệm Viện trưởng và Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An

Bổ nhiệm Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An

Trao quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp Vụ Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Hội nghị công tác Kế hoạch - Tài chính năm 2017

Văn phòng VKSND tối cao sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát tại tỉnh Trà Vinh

Số lần truy nhập 30952211
Số người đang xem: 2056