TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 25/08/2017


Đại hội Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tối cao
lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2017 - 2022
 
Ngày 25/8/2017, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Đại hội lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tham dự đại hội có đồng chí Trần Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Nho Chất, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng. Về phía khách mời có đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn; đại diện Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp,... Có 93 đại biểu là đoàn viên, thanh niên sinh hoạt tại 07 cơ sở đoàn trực thuộc đại diện cho các đoàn viên, thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
 
Đồng chí Trần Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao phát biểu tại đại hội
Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2017 đánh giá: Hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2012 - 2017 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn, thách thức, bắt đầu ổn định và phát triển; tình hình chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được bảo đảm; hoạt động đối ngoài đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tối cao luôn nhận được sự chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Đảng ủy, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao nên có nhiều quyết sách, cơ chế, giải pháp quan trong đối với công tác thanh niên. Hoạt động của các tổ chức Đoàn nói riêng và của Đoàn Thanh niên cơ quan nói riêng ngày càng ổn định, phát triển. Công tác đoàn và phong trào thanh niên luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ mà Đoàn cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã đề ra. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến, góp phần ổn định tổ chức, làm tiền đề cho sự phát triển vững mạnh của Đoàn Thanh niên cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
 
Đ/c Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại đại hội
Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định mục tiêu, phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên là: “Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ động, sáng tạo trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên gắn liền với công tác chuyên môn nghiệp vụ của Ngành, với phương châm, định hướng hành động: Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả” để củng cố tổ chức Đoàn, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; phát huy nội lực, tiềm năng, trách nhiệm của Đoàn Thanh niên cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chức năng, nhiệm vụ của Ngành.
 
Đoàn Chủ tịch chủ trì đại hội
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh, trong 5 năm (2012 - 2017) là những năm mà toàn ngành Kiểm sát thực hiện chiến lược cải cách tư pháp theo tinh thần các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục được đẩy mạnh; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân từng bước được nâng cao. Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong những năm qua, Ban chấp hành Đoàn cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động phong trào thanh niên đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực biểu dương, đánh giá cao kết quả của Ban chấp hành Đoàn cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ qua đạt được trong công tác tuyên giáo, giáo dục chính trị tư tưởng; công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng; công tác xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc; tham gia nhiều hoạt động bổ ích và có ý nghĩa khác như các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo, trồng cây… Nhìn chung, nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Đoàn cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đoàn cơ quan lần thứ 26 đề ra; đã làm được nhiều việc có hiệu quả, thiết thực, mọi hoạt động của Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhằm mục đích nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của đoàn viên, góp phần cùng cơ quan hoàn thành chức năng và nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung vào một số vấn đề như tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với phong trào thi đua xây dựng người cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, người cán bộ, công chức “trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; Ban chấp hành đoàn thanh niên các cấp cần tăng cường tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về công tác đoàn, đổi mới nội dung sinh hoạt để thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Vận động đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiêp vụ, tin học, ngoại ngữ… nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế…


Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên VKSND tối cao nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt đại hội
Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đoàn thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 19 đồng chí; công bố các quyết định khen thưởng của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và của Đoàn khối các cơ quan Trung ương đối với các tập thể và cá nhân Đoàn thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đại hội đã tiến hành bầu 05 đại biểu dự Đại hội Đoàn khối các cơ quan Trung ương.
Một số hình ảnh tại Đại hội:
 

 

Trường Giang

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Viện kiểm sát nhân dân tối cao giao ban công tác Quý IV năm 2017

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Bổ nhiệm lãnh đạo các Viện nghiệp vụ thuộc VKSND cấp cao 3

Tổng Chưởng lý Cơ quan Tổng Chưởng lý nước Cộng hòa Mô-dăm-bích thăm, làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo Đại hội điểm Chi bộ Vụ 2

Bổ nhiệm Viện trưởng và Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An

Bổ nhiệm Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An

Trao quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp Vụ Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Hội nghị công tác Kế hoạch - Tài chính năm 2017

Số lần truy nhập 30952218
Số người đang xem: 2042