TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 27/09/2017


 Hội nghị trực truyến công tác thực hành quyền công tố

và kiểm sát việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam

 
Ngày 26/9/2017, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trong toàn Ngành.
 
Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng,
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đại diện lãnh đạo C44, C45, C46, C47, A92 Bộ Công an. Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên làm công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự và kiểm sát việc tam giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.
 
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị
Báo cáo tóm tắt “Thực trạng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam và giải pháp thực hiện”  do đồng chí Lê Đức Xuân, Vụ trưởng Vụ 1 trình bày tại hội nghị đánh giá: Lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp chú trọng, quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam; quán triệt thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Quốc hội về công tác ngành Kiểm sát, các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác kiểm sát hàng năm của ngành Kiểm sát nhân dân, Chỉ thị số 06/CT-VKSTC,  Chỉ thị số 04/CT-VKSTC. Trong kế hoạch công tác hàng năm, các đơn vị, VKSND địa phương  đã quan tâm giảm tỷ lệ bắt, tạm giữ hình sự sau trả tự do để xử lý hành chính hoặc bắt, tạm giữ, tạm giam nhưng không chứng minh được hành vi phạm tội; mở sổ theo dõi công tác công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam; một số viện kiểm sát địa phương triển khai các biện pháp tích cực như: Kiểm tra phát hiện vi phạm và thông báo rút kinh nghiệm, ban hành văn bản chỉ đạo khắc phục việc lạm dụng bắt, tạm giữ, tạm giam... VKSND các cấp kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam. Các trường hợp bắt, tạm giữ, tạm giam về cơ bản bảo đảm có căn cứ, đúng quy định pháp luật. Công tác phê chuẩn, không phê chuẩn các lệnh bắt, tạm giữ, tạm giam, gia hạn tạm giữ, gia hạn tạm giam có căn cứ, đúng pháp luật giúp cho cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết tốt việc điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Tuy nhiên, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót cần tổ chức rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục trong toàn ngành.
 
Đồng chí Lê Đức Xuân, Vụ trưởng Vụ 1 VKSND tối cao trình bày báo cáo tại hội nghị
Phần tham luận do đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao điều hành, có nhiều ý kiến phát biểu nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam, phân tích nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, thiếu sót, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Viện trưởng Lê Minh Trí nhấn mạnh: Bắt, tạm giữ, tạm giam là những biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự, tuy nhiên khi áp dụng các biện pháp này đã tạm thời cách ly người bị tình nghi phạm tội ra khỏi đời sống đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp và pháp luật; do vậy, trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Viện kiểm sát các cấp phải tuân thủ, thực hiện nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Ngành. Nhằm nâng cao chất lượng công tác trong lĩnh vực này; đồng chí Viện trưởng chỉ đạo cụ thể Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, cấp huyện giao cho một đơn vị có trách nhiệm theo dõi, quản lý chặt chẽ các trường hợp áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam, chấn chỉnh công tác quản lý số liệu, bảo đảm tính chính xác và thống nhất của số liệu. Tăng cường công tác quản lý chỉ đạo điều hành trong việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn; đề cao trách nhiệm của Kiểm sát viên trong việc nghiên cứu hồ sơ đề nghị phê chuẩn lệnh bắt, gia hạn tạm giữ, tạm giam; chú trọng công tác tự đào tạo và đào tạo tại chỗ, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho Kiểm sát viên. Tăng cường phối hợp giữa VKSND cấp trên với VKS cấp dưới, giữa các đơn vị nghiệp vụ để kiểm tra chéo công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam. VKSND phải chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng , định kỳ tổ chức họp liên ngành để rút kinh nghiệm những vi phạm, hạn chế trong việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, thống nhất đề ra các giải pháp nhằm khắc phục vi phạm, tháo gỡ vướng mắc về quan điểm giải quyết. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời biểu dương, phổ biến kinh nghiệm của những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam, đồng thời có hình thức xử lý nghiêm với những tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm.
Một số hình ảnh tại hội nghị:
 
Quốc Hưng - Hồng Quyên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Vụ 2 Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Bổ nhiệm chức danh Điều tra viên cao cấp Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức thành công Đại hội Chi bộ

Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp xã giao Đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Luông Pha Băng - Lào

Khai mạc trọng thể Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp đại diện Đại sứ nhóm nước G4

Công bố kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế tại tỉnh Ninh Thuận

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát dành cho cán bộ, kiểm sát viên nước CHDCND Lào năm 2017

Giao ban công tác Văn phòng tháng 9/2017

Viện kiểm sát nhân dân tối cao chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ

Số lần truy nhập 36201205
Số người đang xem: 2815