TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 25/11/2017


 Ban Dân vận Trung ương khảo sát kết quả thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao

 
Ngày 24/11/2017, Đoàn công tác Ban dân vận Trung ương do đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng Ban dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tối cao về kết quả thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm,  Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu
tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm việc với Đoàn. Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí thuộc Ban dân vận Trung ương và lãnh đạo một số đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Theo Báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, về kết quả công tác dân vận gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp Trung ương thực hiện đúng lộ trình các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 và Kết luận số 79-KL/TW, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị, đồng thời chỉ đạo toàn Ngành tập trung trí tuệ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hữu quan xây dựng các dự án luật được phân công chủ trì biên soạn.
 Trong hoạt động kiểm sát xét xử hình sự, Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã chủ động phối hợp với Tòa án đưa ra xét xử số lượng lớn các vụ án hình sự, đảm bảo đúng thời hạn và thực hiện kiểm sát chặt chẽ việc xét xử tại phiên tòa. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được các đơn vị trong toàn Ngành thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định, công tác giải quyết đơn yêu cầu bồi thường cho người bị thiệt hại theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được chú trọng thực hiện.  
Về kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chủ động phối hợp với các Cấp ủy đảng chỉ đạo các đơn vị, tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thực hiện đầy đủ, đảm bảo dân chủ từ cơ sở, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Cấp uỷ đảng, các đoàn thể và lãnh đạo đơn vị.
Lãnh đạo các đơn vị trong toàn Ngành đã chỉ đạo gắn việc thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hoá" trong nội bộ" và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ban cán sự đảng, Đảng uỷ, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phối hợp tốt trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện công tác dân vận, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ngành.
 
Đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Đoàn khảo sát phát biểu kết luận
Sau khi nghe báo cáo, các thành viên trong Đoàn khảo sát đã có ý kiến góp ý để Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về "Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp".
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Đoàn khảo sát ghi nhận và biểu dương kết quả Viện kiểm sát nhân dân tối cao đạt được trong triển khai thực hiện công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở.
Để công tác dân vận đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải cách tư pháp; nghiên cứu, đưa tiêu chí về công tác dân vận vào việc đánh giá, xếp loại công chức, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị; đổi mới cách thức lấy ý kiến của nhân dân trong việc góp ý xây dựng các văn bản pháp luật.
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Thay mặt lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Nguyễn Thị Thủy Khiêm tiếp thu kiến nghị của Đoàn khảo sát Ban Dân vận Trung ương và khẳng định sẽ tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả hơn nữa Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”.
Hồng Quyên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Họp liên ngành về việc xây dựng Thông tư liên tịch

Lễ công bố trao quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Kiểm tra toàn diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội báo cáo công tác chuẩn bị cho việc tốt nghiệp của sinh viên khóa I

Công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam

Phiên họp lần thứ Nhất Ban chỉ đạo, Ban cố vấn xây dựng bộ phim về ngành Kiểm sát nhân dân

Công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng và Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên

Lễ trao tặng Huy hiệu đảng và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Kiểm tra toàn diện việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai

Số lần truy nhập 36210129
Số người đang xem: 2837