CÔNG TÁC KIỂM SÁT       Ngày 17/12/2017


 Kinh nghiệm trong công tác kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm

 

Từ thực tiễn công tác, VKSND TP.Vĩnh Yên đã tổng hợp, tìm ra những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến vi phạm pháp luật, tội phạm  để  kiến nghị phòng ngừa.
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã làm tốt công tác kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; việc bắt tạm giữ, tạm giam, việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại Công an thành phố và các xã, phường. Qua đó phát hiện vi phạm thiếu sót để kiến nghị khắc phục, tạo điều kiện giúp cho các đơn vị được kiểm sát  thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
Những kiến nghị yêu cầu khắc phục các vi phạm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, áp dụng pháp luật của VKSND thành phố Vĩnh Yên đều được Cơ quan Tòa án, Cơ quan điều tra, Thi hành án hình sự, Thi hành án dân sự chấp nhận bằng văn bản và triển khai các biện pháp khắc phục. Từ đó chất lượng công tác của các cơ quan tiến hành tố tụng nói riêng và các cơ quan tư pháp nói chung trên địa bàn thành phố được tăng cường, mặt khác nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm, tội phạm trên địa bàn thành phố.
Bên cạnh đó, VKSND thành phố Vĩnh Yên cũng đã tổng hợp thực tiễn công tác, tìm ra những nguyên nhân, điều kiện của tội phạm dẫn đến vi phạm pháp luật để phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong các lĩnh vực, như:
– Ban hành 04 bản kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố về phòng ngừa tình hình vi phạm, tội phạm về Cướp giật tài sản; xâm hại tình dục trẻ em; tình trạng đuối nước vào dịp hè và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố, qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
– Ban hành 01 bản kiến nghị đối với Ban an toàn giao thông thành phố về phòng ngừa tình hình vi phạm, tội phạm về giao thông đường bộ.
Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, VKSND thành phố Vĩnh Yên rút ra một số kinh nghiệm sau:
Một là: Thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ngành cấp trên và cấp ủy địa phương, xây dựng mối quan hệ giữa Viện kiểm sát  và các cấp, các ngành nhất là các cơ quan trong khối nội chính. Quán triệt và vận dụng các quy định của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn công tác kiểm sát và công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật, tội phạm ở địa phương. Thông qua triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.
Hai là: Nâng cao năng lực trách nhiệm và phẩm chất đạo đức cho đội ngũ Cán bộ, Kiểm sát viên. Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng chuyên sâu, rà soát, sắp xếp bố trí cán bộ trong từng khâu công tác, bảo đảm số lượng, hợp lý về cơ cấu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhiệm vụ. Rèn luyện Cán bộ, Kiểm sát viên gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với cuộc vận động xây dựng đội ngũ Cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.
Ba là: Duy trì chế độ giao ban khối nội chính để nắm bắt tình hình việc chấp hành pháp luật. Trên cơ sở đó, xây dựng dự báo tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm, đề xuất với Cấp ủy và Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các Cơ quan tố tụng và các ngành chức năng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, có biện pháp khắc phục, hạn chế nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật.
Để nâng cao chất lượng công tác kiến nghị, VKSND thành phố Vĩnh Yên đề ra các giải pháp tăng cường như sau:
– Chú trọng nâng cao chất lượng của các kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm theo hướng kiến nghị phải xuất phát từ thực tiễn, chỉ rõ được các bất cập, sơ hở, các vấn đề được nêu phải hết sức cụ thể, đồng thời bên cạnh việc phân tích nêu các vi phạm cần chỉ rõ nguyên nhân và giải pháp đề xuất khắc phục xử lý vi phạm.
– Để kiến nghị của Viện kiểm sát thực sự hiệu quả  được tiếp thu, vi phạm pháp luật được sửa chữa kịp thời cần có sự trao đổi, thống nhất nhận thức với Cơ quan hữu quan (mà kiến nghị của Viện kiểm sát tác động đến) làm rõ căn cứ pháp lý, hậu quả tác hại của vi phạm đồng thời kiên quyết thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của Viện kiểm sát theo quy định của pháp luật. Khẳng định ngày một tốt hơn vị trí, vai trò của Viện kiểm sát trong công cuộc cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.
– Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, nhất là ý thức tham gia đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Tiếp tục tăng cường tổ chức các phiên tòa lưu động để tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua các vụ án cụ thể góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho quần chúng nhân dân, ngăn chặn, hạn chế các phần tử xấu, kích động dẫn đến không chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.
Năm 2017, VKSND thành phố Vĩnh Yên đã ban hành 40 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Trong đó có: 10 kiến nghị đối với Cơ quan điều tra; 04 kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; 01 kiến nghị Ban an toàn giao thông thành phố; 04 kiến nghị Tòa án trong lĩnh vực hình sự; 04 kiến nghị trong lĩnh vực dân sự, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại; 14 kiến nghị trong lĩnh vực tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; 02 kiến nghị trong lĩnh vực thi hành án dân sự; 01 kiến nghị trong lĩnh vực xét khiếu tố. Các văn bản Kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên đảm bảo có căn cứ, đúng quy định của pháp luật đã được các cơ quan tư pháp, cơ quan hữu quan chấp nhận tiếp thu khắc phục sửa chữa.
                                                       Hà Thị Loan
VKSND thành phố Vĩnh Yên

 (Theo kiemsat.vn)


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Rút kinh nghiệm vụ án hình sự bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hủy án để xét xử sơ thẩm lại

Thông báo rút kinh nghiệm về việc giải quyết vụ án hình sự

VKSND Tp. Đà Lạt kiến nghị tăng cường phòng, chống ma túy trước Festival hoa

Những lưu ý khi kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hành chính

Hiệu quả từ kiểm sát giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố của VKSND huyện Ninh Giang

Hiệu quả từ việc đổi mới tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm

Kinh nghiệm kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

Kỹ năng kiểm sát hoạt động hỏi cung bị can

BLTTHS năm 2015 khắc phục tình trạng bị hại từ chối giám định

Một số quy định mới của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về việc bảo đảm quyền con người trong giai đoạn khởi tố, điều tra các vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân

Số lần truy nhập 32745963
Số người đang xem: 1167