TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 03/01/2018Vụ 1 VKSND tối cao: Chú trọng kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

và kiến nghị khởi tố

Ngày 03/1/2018, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1) Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức Vụ 1 Viện kiểm sát nhân dân tối cao cùng tham dự Hội nghị.

 

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Chung, Phó Vụ trưởng Vụ 1 trình bày Báo cáo tóm tắt công tác năm 2017, trong đó nêu rõ tình hình tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm khác do Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an thụ lý điều tra và kết quả công tác năm 2017.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kết luận chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hội nghị triển khai công tác năm 2017, Kế hoạch số 03/KH-VKSTC-VP, Vụ 1 đã chú trọng khâu công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Đơn vị kiểm sát chặt chẽ việc bắt, tạm giữ, tạm giam, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Các trường hợp bắt có căn cứ nên đều được Viện kiểm sát phê chuẩn, không có trường hợp nào quá hạn tạm giữ, tạm giam. Kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đảm bảo việc phê chuẩn, ban hành các quyết định tố tụng có căn cứ, kịp thời, đúng pháp luật. Công tác quản lý tình hình vi phạm, tội phạm được tăng cường, công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với các Viện kiểm sát địa phương bảo đảm chính xác. Tất cả các vụ việc địa phương báo cáo ban đầu, báo cáo thỉnh thị đều được đơn vị nghiên cứu, hướng dẫn chỉ đạo kịp thời. Công tác xây dựng Ngành, cải cách tư pháp, xây dựng thể chế, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền đều được đơn vị thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

Với kết quả trên, năm 2017, tập thể Vụ 1 đã vinh dự được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng thưởng Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân.

 

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

trao tặng Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân cho Vụ 1

Năm 2018, Vụ 1 Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định những nhiệm vụ công tác trọng tâm là: Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quốc hội, các đạo luật mới về tư pháp, Chỉ thị công tác của Ngành và các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch công tác trọng tâm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2018; nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn cả nước, chú trọng công tác dự báo tình hình tội phạm, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật, chống oan sai và bỏ lọt tội phạm; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-VKSTC về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm”, Chỉ thị số 04/CT-VKSTC về “Tăng cường các biện pháp phòng chống oan sai và nâng cao trách nhiệm trong giải quyết bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự”.

Chú trọng việc hướng dẫn kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định những vướng mắc nghiệp vụ của Viện kiểm sát địa phương; chú trọng giải quyết các đơn khiếu nại trong trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền, giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, kéo dài, những khiếu kiện về oan, sai, đảm bảo việc giải quyết đúng thẩm quyền, thời hạn, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và quy chế của Ngành. Năm 2018, Vụ 1 xác định khâu đột phá trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra là: “Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án phức tạp, tồn đọng, kéo dài, án trả hồ sơ điều tra bổ sung, án hủy để điều tra lại”.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của Vụ 1 trong năm 2017. Đồng chí Phó Viện trưởng chỉ đạo: Đơn vị cần có cơ chế huy động trí tuệ tập thể để tập trung giải quyết những vụ án phức tạp, kéo dài; rà soát lại các vụ việc khó, phức tạp và lên kế hoạch phối hợp với Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, các đơn vị được phân công thực hành quyền công tố, Viện kiểm sát cấp cao, đặc biệt cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Kiểm sát viên và các phòng trong đơn vị nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết án; tổ chức nghiên cứu, áp dụng các đạo luật mới về tư pháp có hiệu lực từ ngày 01/1/2018 vào quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Đồng chí Trần Công Phàn tin tưởng đơn vị sẽ tiếp tục phát huy thành tích đạt được trong năm 2017, đồng thời đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

 

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng

cho đồng chí Hoàng Thị Hiền

Nhân dịp này, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn đã trao Quyết định số 89/QĐ-VKSTC ngày 15/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm đồng chí Hoàng Thị Hiền, Kiểm sát viên cao cấp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tham mưu hổng hợp thuộc Vụ 1 Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2018.

Hồng Quyên – Trường Giang
 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Cục 3 Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai công tác năm 2018

Vụ 3, Vụ 8 Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai công tác năm 2018

Vụ 4 và Vụ 6 Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018

Viện kiểm sát quân sự trung ương triển khai công tác năm 2018

Khai mạc Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018

Bế mạc Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018

Bế giảng Khóa I Đại học hệ chính quy ngành Luật Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Khai trương giao diện mới của Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp công dân

Họp Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ngành Kiểm sát nhân dân

Số lần truy nhập 32745342
Số người đang xem: 539