TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 04/01/2018


Vụ 14 Viện kiểm sát nhân dân tối cao

triển khai công tác năm 2018

 

 

          Ngày 03/01/218, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14) Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018. Tiến sỹ Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

 

Tiến sỹ Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

 

          Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 của đơn vị. Theo báo cáo, Vụ 14 thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực, giúp lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng 04 văn bản thuộc thẩm quyền của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; hiện đơn vị đang tích cực chủ trì xây dựng 02 dự thảo văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 

 

Đ/c Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 phát biểu tại Hội nghị

 

          Tích cực phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng 01 Quy tắc, 01 Quy định, 04 Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Hoàn thành tốt việc tham mưu giúp lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan xây dựng 04 Luật, 02 Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ Ba. Phối hợp với các bộ, ngành hữu quan xây dựng nhiều dự án luật và các văn bản khác, bao gồm: 13 Dự án luật; 06 Nghị quyết, 15 Nghị định, 07 Thông tư liên tịch, 12 Thông tư; 06 Hiệp định, Công ước, Thỏa thuận quốc tế và 36 dự thảo văn bản khác. Chủ trì, phối hợp tham mưu giúp lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai thi hành các đạo luật mới về tư pháp được Quốc hội khóa XIII, XIV thông qua với khối lượng lớn các quy chế, quy định, biểu mẫu, thông tư cần phải rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định của luật.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

          Trên cơ sở thành tích đạt được, Vụ 14 vinh dự được tặng thưởng “Cờ thi đua Chính phủ”; 01 tập thể được tặng thưởng “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” và 03 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2017”.

 

 

 

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lê Hữu Thể

trao Cờ thi đua và chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, công chức Vụ 14

 

          Phát biểu tại Hội nghị, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Hữu Thể ghi nhận, đánh giá cao thành tích của Vụ 14 đạt được trong năm 2017; đồng thời nhấn mạnh, kết quả công tác của đơn vị đạt được góp phần tác động tích cực, hiệu quả trong việc giúp lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao cụ thể hóa nội dung, tinh thần các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng pháp luật, triển khai thi hành pháp luật và tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Đồng chí Phó Viện trưởng chỉ đạo, toàn thể cán bộ, công chức Vụ 14 cần phát huy kết quả đạt được trong năm 2017, khắc phục khó khăn, tồn tại, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau trong năm 2018:

 

          Tích cực phối hợp, xây dựng, chỉnh lý các dự án luật được Quốc hội xem xét, thông qua vào năm 2018 theo yêu cầu của các Ủy ban của Quốc hội; chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 90/KH-VKSTC của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày 10/8/2017 về việc triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ Ba liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân. Chủ trì tổng hợp, giải đáp vướng mắc của Viện kiểm sát nhân dân các cấp về áp dụng pháp luật, tập trung vào việc áp dụng các đạo luật mới về tư pháp. Tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, đặc biệt là Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ chính trị và văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII.

 

          Hoàn thành việc nghiên cứu 06 đề tài khoa học cấp bộ do đơn vị chủ trì nghiên cứu; đẩy mạnh nghiên cứu về tội phạm, trong đó tập trung nghiên cứu về tình hình các tội phạm đang có diễn biến phức tạp, bức xúc trong xã hội.

 

Trường Giang

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Cục 3 Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai công tác năm 2018

Vụ 1 VKSND tối cao: Chú trọng kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Viện kiểm sát nhân dân tối cao chúc mừng Kỷ niệm 72 năm Ngày “Lưu trữ Việt Nam”

Vụ 3, Vụ 8 Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai công tác năm 2018

Vụ 4 và Vụ 6 Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018

Viện kiểm sát quân sự trung ương triển khai công tác năm 2018

Khai mạc Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018

Bế mạc Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018

Bế giảng Khóa I Đại học hệ chính quy ngành Luật Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Khai trương giao diện mới của Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Số lần truy nhập 32745955
Số người đang xem: 1159