TIN HOẠT ĐỘNG VKSND ĐỊA PHƯƠNG       Ngày 04/01/2018


 

Tin hoạt động Viện kiểm sát nhân dân địa phương

 

Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 04/1/2018 gồm những nội dung chính sau: Đảng bộ VKSND tỉnh Sơn La đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; VKSND tỉnh Hải Dương kiện toàn tổ chức, bộ máy; VKSND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018...

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La: Trong những năm qua, Đảng bộ VKSND tỉnh Sơn La luôn đẩy mạnh việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng nhằm thực hiện có hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp.

 

Hội nghị triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW tại Đảng bộ VKSND tỉnh Sơn La

Đảng bộ VKSND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng, các đoàn thể triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với những nội dung thiết thực như: Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt công tác dân vận, tôn trọng và lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc; xây dựng hình ảnh người cán bộ, Kiểm sát viên tận tụy, liêm khiết  "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm".

Hằng năm, Đảng bộ đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức viết bản cam kết thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bám sát với nhiệm vụ được giao, lấy kết quả là một trong các tiêu chí bình xét, đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm; hướng dẫn các chi bộ xây dựng kế hoạch, tổ chức sinh hoạt chuyên đề 2 lần một năm; chú trọng phát hiện, phổ biến những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt…

Năm 2016 - 2017, VKSND tỉnh đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Toàn ngành đã thụ lý giải quyết 2.720/2.753 vụ án hình sự, đạt tỷ lệ 98,8%. Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự ở cả 2 cấp đều không có trường hợp oan sai, bỏ lọt tội phạm. VKSND hai cấp đẩy mạnh công tác kiểm sát bản án, quyết định giải quyết các vụ án hình sự, vụ việc dân sự, án hành chính của cơ quan tố tụng; chú trọng tổng hợp các vi phạm và ban hành kháng nghị, kiến nghị nhằm xử lý nghiêm minh vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp.

Với những kết quả đạt được, VKSND tỉnh nhiều năm liền được VKSND tối cao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Ngành, nhiều tập thể, cá nhân được công nhận, tặng thưởng các danh hiệu cao quý khác. Đảng bộ VKSND tỉnh nhiều năm liền được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh công nhận là “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”.

Việc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và chất lượng công tác của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Ngành, ổn định tình hình chính trị - kinh tế - xã hội của địa phương.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương: Vừa qua, VKSND tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ công bố quyết định kiện toàn tổ chức, bộ máy và điều động, bổ nhiệm chức vụ quản lý cấp phòng. 

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc kiện toàn tổ chức bộ máy VKSND tỉnh, theo đó: Sáp nhập Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh, ma túy và Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án kinh tế, chức vụ thành Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy và kinh tế, chức vụ (Phòng 1); thành lập Thanh tra thuộc VKSND tỉnh Hải Dương; điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Hoa giữ chức vụ Chánh Thanh tra, đồng chí Vũ Xuân Bằng giữ chức vụ Trưởng phòng 1, đồng chí Đoàn Văn Cường giữ chức vụ Trưởng phòng 9, đồng chí Vũ Quang Vinh giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra, đồng chí Nguyễn Văn Minh và đồng chí Vũ Thị Huế giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng 1.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Quang, Viện trưởng Viện VKSND tỉnh chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm đợt này và chỉ đạo các đồng chí sớm ổn định về mặt tổ chức, tổ chức nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của VKSND tỉnh về nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2018.

 

Đồng chí Phạm Văn Quang, Viện trưởng Viện VKSND tỉnh Hải Dương phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Chánh Thanh tra cảm ơn sự quan tâm của tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh Hải Dương và hứa sẽ cố gắng, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trên cương vị mới nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai: Vừa qua, tại trụ sở VKSND tỉnh Gia Lai, liên ngành tư pháp tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác phối hợp liên ngành năm 2018.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Hùng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh thay mặt lãnh đạo liên ngành thông qua Báo cáo tổng kết công tác phối hợp. Báo cáo nêu rõ: Năm 2017, công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp tiếp tục được tăng cường; liên ngành đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong các khâu công tác, kịp thời giải quyết các vụ án, vụ việc khó khăn, phức tạp, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Rah Lan Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao sự phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong năm 2017, đồng thời đề nghị trong thời gian tới các ngành cần thực hiện tốt Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, họat động hiệu lực, hiệu quả”; tăng cường giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp để phù hợp với những quy định mới của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

 

Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai phát biểu kết luận Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo liên ngành, đồng chí Nguyễn Đình Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Rah Lan Chung, đồng thời kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát chuyên đề tại Cơ quan giám định tư pháp trong năm 2018.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An: Ngày 29/12/2017, VKSND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018.

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-VKSTC ngày 08/8/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc ban hành mức chi công tác phí, chi hội nghị áp dụng trong ngành Kiểm sát nhân dân, đồng chí Nguyễn Thị Loan, Phó Chánh Văn phòng trình bày dự thảo những điểm sửa đổi, bổ sung trong Quy chế chi tiêu nội bộ như chi phúc lợi tập thể, chế độ công tác phí, chi hỗ trợ trong công tác đào tạo...

Đại biểu tham dự Hội nghị đã đóng góp ý kiến xoay quanh các vấn đề trên, xây dựng kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện nhằm tiết kiệm kinh phí, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Loan, Phó Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Long An

trình bày dự thảo những điểm sửa đổi, bổ sung trong Quy chế chi tiêu nội bộ

Kết thúc Hội nghị, 100% cán bộ, công chức biểu quyết thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ.


Hồng Quyên
(tổng hợp)

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Tin hoạt động Viện kiểm sát nhân dân địa phương

Tin hoạt động Viện kiểm sát nhân dân địa phương

Tin hoạt động Viện kiểm sát nhân dân địa phương

Trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang

Tin hoạt động Viện kiểm sát nhân dân địa phương

Tin hoạt động Viện kiểm sát nhân dân địa phương

Tin hoạt động Viện kiểm sát nhân dân địa phương

Tin hoạt động Viện kiểm sát nhân dân địa phương

Tin hoạt động Viện kiểm sát nhân dân địa phương

Tin hoạt động Viện kiểm sát nhân dân địa phương

Số lần truy nhập 34361078
Số người đang xem: 3627