[x] Đóng lại

TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 09/01/2018


Vụ 7 VKSND tối cao: Tăng cường thông báo

rút kinh nghiệm nghiệp vụ, kiến nghị khắc phục vi phạm

 

          Ngày 08/01/2018, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự (Vụ 7) Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Đ/c Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực V KSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo Báo cáo kết quả côn tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự năm 2017 do đồng chí Phạm Văn An, Phó Vụ trưởng Vụ 7 Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày, năm 2017, đơn vị đã bám sát các nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2016  của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017 và Kế hoạch công tác trọng tâm của VKSND tối cao năm 2017 để xây dựng chương trình công tác của đơn vị; hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự năm 2017 cho các Viện kiểm sát cấp dưới.

Đ/c Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao

trao Cờ thi đua của ngành KSND cho Vụ 7

Năm qua, Vụ 7 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đột phá là: “Rà soát, tập trung nghiên cứu, giải quyết sớm những bản án, quyết định có mức án cao đã có hiệu lực pháp luật nhưng có đơn kêu oan để tham mưu đề xuất giải quyết”. Để làm tốt nhiệm vụ nawyf, ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Vụ đã nghiên cứu cải tiến quy trình thụ lý, chỉ đạo cán bộ quản lý và theo dõi việc giải quyết đơn. Đồng thời với việc cập nhật qua phần mềm quản lý khiếu nại tố cáo, cán bộ phải lập hệ thống sổ sách theo dõi chặt những trường hợp có đơn kêu oan đối với những bản án, quyết định có mức án cao để tham mưu cho lãnh đạo Vụ trong việc giải quyết loại đơn này.

Định kỳ hàng tháng, lãnh đạo Vụ chỉ đạo các phòng nghiệp vụ đối chiếu việc thụ lý, rút hồ sơ nghiên cứu; phối hợp với Vụ 12 rà soát, đối chiếu lập danh sách các trường hợp có đơn kêu oan mức án cao, kéo dài và đánh giá khó khăn, vướng mắc trong giải quyết loại đơn này để đề xuất báo cáo Lãnh đạo Viện đường lối giải quyết.

Đ/c Dương Văn Phùng, Vụ trưởng Vụ 7 phát biểu tại Hội nghị

Về trọng tâm công tác năm 2018, Vụ 7 xác định nhiệm vụ trọng tâm đột phá công tác là: “Nâng cao chất lượng kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và tăng cường thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ, kiến nghị khắc phục vi phạm”. Theo dõi, quản lý chặt chẽ các trường hợp Viện kiểm sát truy tố, Toà án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội ở các thủ tục xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm trong toàn quốc; tăng cường công tác quản lý, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, bản lĩnh nghề nghiệp cho cán bộ, Kiểm sát viên toàn đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá cao kết quả công tác của đơn vị đạt được năm 2017. 

Chỉ đạo về nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu đơn vị tăng cường công tác chỉ đạo, rút kinh nghiệm, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử, nâng cao hơn nữa chất lượng kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; tập trung giải quyết dứt điểm một số vụ án, nhất là những vụ án có đơn kêu oan do các cơ quan Đảng, Nhà nước và Quốc hội chuyển đến; tăng cường kiểm tra bản án và các quyết định đã có hiệu lực pháp luật để phát hiện vi phạm, ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ; tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm tại Viện kiểm sát địa phương; chỉ đạo tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến toàn Ngành, tổng hợp kết quả gửi Viện kiểm sát các cấp nghiên cứu, học tập...

Quốc Hưng


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Đoàn VKSND tối cao nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại Việt Nam

Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh

Vụ 10 Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai công tác năm 2018

Vụ 14 Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai công tác năm 2018

Các ấn phẩm của Báo Bảo vệ pháp luật không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức

Viện cấp cao 1: Thực hiện nhiều biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm

Tạp chí Kiểm sát triển khai công tác năm 2018

Cục 3 Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai công tác năm 2018

Vụ 1 VKSND tối cao: Chú trọng kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Viện kiểm sát nhân dân tối cao chúc mừng Kỷ niệm 72 năm Ngày “Lưu trữ Việt Nam”