TIN TỔNG HỢP       Ngày 03/01/2018


Thông tư hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình,
nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân

Ngày 13/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 38/2017/TT-BTTTT hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân.

Thông tư này hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân quy định tại Điều 39 của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Thông tư gồm 09 điều quy định về: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân trên phương tiện thông tin đại chúng, chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng về an ninh cho toàn dân trên phương tiện thông tin đại chúng, nhiệm vụ của các cơ quan báo chí trong hoạt động phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong hoạt động phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân...

Theo đó, Chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng về an ninh cho toàn dân trên phương tiện thông tin đại chúng được hướng dẫn như sau:
-  Phổ biến, tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đảm bảo giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trên đất liền, trên không, trên biển và trên không gian mạng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phản ánh kịp thời các hoạt động thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, cổ vũ các hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân, động viên cán bộ, chiến sỹ thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
-  Phổ biến, tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ các âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch gây ảnh hưởng tới sự phát triển của đất nước; đồng thời tạo sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo dư luận trong nước và ngoài nước đối với các hoạt động đấu tranh, trấn áp tội phạm.
-  Phổ biến, đăng tải các bài viết, các tài liệu có nội dung tốt nhằm đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ sự trong sáng và tính đúng đắn, khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng về quốc phòng, an ninh.
-  Phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt trong lực lượng vũ trang nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; những gương điển hình tiên tiến, mô hình mới trên mặt trận bảo vệ trật tự an ninh.
-  Phổ biến kiến thức cơ bản về độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; kiến thức cơ bản của pháp luật quốc phòng và an ninh, nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong từng thời kỳ.
-  Phổ biến, tuyên truyền về công tác phối hợp bảo vệ quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa. Vạch rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đăng tải thông tin về việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về quốc phòng, an ninh.
-  Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến hệ thống pháp luật về quốc phòng và an ninh, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 28/01/2018.

Xem toàn văn Thông tư số 38/2017/TT-BTTTT tại đây.


Hồng Quyên
(giới thiệu)


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Phó Thủ tướng: “Trục lợi BHXH, BHYT là tham nhũng”

Ông Sơn Minh Thắng giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

10 sự kiện, vấn đề nổi bật trong nước năm 2017 do VOV bình chọn

Hội thảo Truyền thông chính sách và xử lý khủng hoảng truyền thông

Bộ Chính trị quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ tư

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 6 Luật mới được Quốc hội thông qua

Ngăn chặn kịp thời hành vi buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết

Không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho lao động nữ

Số lần truy nhập 32745422
Số người đang xem: 619