CÔNG TÁC KIỂM SÁT       Ngày 24/01/2018


 

Viện trưởng VKSND tối cao ban hành
Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành KSND

Ngày 27/12/2017, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 539/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân.

Quy chế này gồm 04 chương, 16 điều quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc, tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân.

Theo đó, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn tham mưu cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về các hoạt động sau:

- Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức phát động các phong trào thi đua của Ngành.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng hàng năm, phong trào thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề đối với Viện kiểm sát nhân dân các cấp, các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Định kỳ đánh giá kết quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng

- Xét duyệt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và hướng dẫn của ngành Kiểm sát nhân dân.

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế, chế độ, chính sách về thi đua, khen thưởng.

- Xem xét hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương của ngành Kiểm sát nhân dân để trình Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định tặng cho cá nhân có đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định.

- Tham gia các hoạt động của Khối thi đua các Bộ, Ngành nội chính Trung ương.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị xử lý sai phạm về thi đua, khen thưởng; hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc về thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Ngành.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao giao.

Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân quy định tổ chức của Hội đồng như sau:

- Chủ tịch Hội đồng là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

- Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phụ trách công tác thi đua, khen thưởng.

- Ủy viên thường trực Hội đồng là Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng.

- Ủy viên gồm: Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Chánh Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội; Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự; Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình; Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp hình sự; Cục trưởng Cục điều tra; Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghẹ thông tin; Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính.

- Thư ký Hội đồng là Trưởng phòng Tham mưu – Tổng hợp thuộc Vụ Thi đua – Khen thưởng.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/12/2017 và thay thế Quy chế Thi đua – Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân ban hành theo Quyết định số 307/QĐ-VKSTC ngày 03/7/2008.

Xem toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân tại đây.


Hồng Quyên
(giới thiệu)


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

VKSND tối cao thông báo về việc sơ tuyển đối với thí sinh dự kỳ thi tuyển công chức năm 2017

VKSND tối cao hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2018

VKS dẫn chứng 7 đầu tài liệu chứng minh hành vi Cố ý làm trái của bị cáo Đinh La Thăng

VKS đề nghị mức án 14-15 năm tù đối với bị cáo Đinh La Thăng

Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quy định quản lý và sử dụng mạng Internet trong ngành KSND

VKSND tối cao hướng dẫn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2018

VKSND tối cao hướng dẫn công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2018

Truy tố Đinh La Thăng và đồng phạm trong vụ án gây thiệt hại 800 tỷ đồng tại PVN

VKSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm

Kinh nghiệm trong công tác kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm

Số lần truy nhập 38900747
Số người đang xem: 2554