CÔNG TÁC KIỂM SÁT       Ngày 30/01/2018


 

Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quy chế quản lý

hoạt động đối ngoại trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày 25/01/2018, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quyết định số 37/QĐ-VKSTC kèm theo Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2018; thay thế Quy chế quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Viện kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 510/QĐ-VKSTC-HTQT ngày 24/9/2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Quy chế về quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân trong việc đón đoàn vào, tổ chức đoàn ra và tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-VKSTC ngày 01/02/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự, thủ tục, chế độ thông tin, báo cáo của các đơn vị, cá nhân trong quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động đối ngoại của ngành Kiểm sát nhân dân; được áp dụng đối với các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới (bao gồm Viện kiểm sát nhân dân  cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân khi thực hiện hoạt động đối ngoại.

Về nguyên tắc quản lý và thực hiện hoạt động đối ngoại, Quy chế quy định rõ:

- Bảo đảm thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động đối ngoại.

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về hoạt động đối ngoại.

- Phân công nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị, cá nhân trong quản lý và thực hiện hoạt động đối ngoại; bảo đảm công tác phối hợp giữa các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân.

- Bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật và của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Bảo đảm hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm.

Hoạt động đối ngoại của ngành Kiểm sát nhân dân quy định trong Quy chế này gồm các hình thức sau:

1. Ký kết và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; gia nhập, rút khỏi các tổ chức quốc tế.

2. Tổ chức và quản lý các đoàn đại biểu Viện kiểm sát nhân dân đi công tác nước ngoài; đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc với Viện kiểm sát nhân dân và tiếp khách quốc tế tại cơ quan Viện kiểm sát nhân dân.

3. Tổ chức hoặc tham gia tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

4. Vận động, tiếp nhận, quản lý, điều phối và sử dụng nguồn tài trợ của nước ngoài và các tổ chức quốc tế, bao gồm cả nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, nguồn hỗ trợ phi Chính phủ nước ngoài và nguồn tài trợ cho hoạt động hợp tác quốc tế trong phạm vi chương trình, dự án quốc tế.

5. Tiếp nhận các hình thức khen thưởng của nước ngoài và các tổ chức quốc tế trao tặng cho tập thể và cá nhân cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân; tặng các hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân nước ngoài có những đóng góp tích cực, hiệu quả trong quá trình xây dựng, phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân.

6. Các hoạt động đối ngoại khác theo quy định của pháp luật.

Xem toàn văn Quy chế tại đây.

Hải Dương (giới thiệu)

 

 

 

 

 

 

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Ban hành Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp giữa các cơ quan THTT trong thực hiện một số quy định của BLTTHS về trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành KSND

VKSND tối cao thông báo về việc sơ tuyển đối với thí sinh dự kỳ thi tuyển công chức năm 2017

VKSND tối cao hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2018

VKS dẫn chứng 7 đầu tài liệu chứng minh hành vi Cố ý làm trái của bị cáo Đinh La Thăng

VKS đề nghị mức án 14-15 năm tù đối với bị cáo Đinh La Thăng

Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quy định quản lý và sử dụng mạng Internet trong ngành KSND

VKSND tối cao hướng dẫn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2018

VKSND tối cao hướng dẫn công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2018

Truy tố Đinh La Thăng và đồng phạm trong vụ án gây thiệt hại 800 tỷ đồng tại PVN

Số lần truy nhập 36201171
Số người đang xem: 2801