[x] Đóng lại

TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 08/02/2018


Thực hiện nghiêm túc các quy định mới của BLHS, BLTTHS năm 2015 trong giải quyết các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ

Vừa qua, tại trụ sở VKSND tối cao, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường chủ trì buổi làm việc với Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3), Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) VKSND tối cao.

 Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo

Toàn thể lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên Vụ 3 và Vụ 5 VKSND tối cao tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các cán bộ, Kiểm sát viên của Vụ 3, Vụ 5 đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc, cũng như đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định mới trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, như: Đóng dấu bút lục vào biên bản, tài liệu điều tra theo đúng quy định tại khoản 5 Điều 88; thẩm quyền điều tra quy định tại điểm c khoản 5 Điều 163; chỉ định người bào chữa quy định tại Điều 76…

 Toàn cảnh buổi làm việc

Tiếp đó, các đồng chí Vụ trưởng Vụ 3, Vụ 5 VKSND tối cao đã giải đáp những vướng mắc của cán bộ, Kiểm sát viên 2 đơn vị đã nêu ra; đồng thời hứa sẽ tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với việc thực hiện các quy định mới của 2 Bộ luật trong giải quyết án kinh tế, tham nhũng, chức vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh: Năm 2018, là năm đầu tiên thực hiện toàn diện Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017), Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và thực hiện nhiều chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức của Vụ 3, Vụ 5 phải chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động với quyết tâm, nỗ lực cao và hoàn thành tốt một số nhiệm vụ: Chủ động kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức cán bộ; rà soát, đánh giá chất lượng từng cán bộ để bố trí nhiệm vụ bảo đảm phù hợp với trình độ, năng lực, trách nhiệm và sở trường; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện hiệu quả chủ trương biệt phái, điều động, luân chuyển cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị mình theo tinh thần Nghị quyết của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nhằm tạo ra bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tích cực đào tạo, đào tạo lại đội ngũ công chức thông qua hoạt động nghiệp vụ, xây dựng chuyên đề, tổ chức hội thảo, rút kinh nghiệm qua từng vụ án, loại án, nhất là những kỹ năng về điều tra, kiểm sát.

Quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, nhất là các quy định liên quan đến cán bộ đảng viên trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; chú trọng thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực ngay chính trong đơn vị, bảo vệ uy tín của đơn vị, cơ quan và của Ngành.

Tổ chức quán triệt và yêu cầu mọi công chức trong đơn vị phải nắm chắc những quy định mới của Bộ luật hình sự để áp dụng, như: Các quy định về phần chung, các tội danh cũ bị loại bỏ, các tội danh mới, các tội danh đã được sửa đổi, bổ sung cấu thành cơ bản, cấu thành tăng nặng,… và nhất là những tội phạm thuộc trách nhiệm đơn vị trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và quản lý, hướng dẫn trong toàn Ngành.

Chủ động đề ra các biện pháp nhằm tăng cường thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền của Hải quan, Kiểm lâm, Cảnh sát biển, Kiểm ngư… Vụ 3 chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành văn bản hướng dẫn về lĩnh vực này trong toàn Ngành.

Tham gia đầy đủ các hoạt động điều tra theo đúng quy định tại các điều: 189, 190, 191, 193, 201, 202, 204 của Bộ luật tố tụng hình sự (như: Đối chất, khám xét, nhận dạng,…). Trường hợp Kiểm sát viên không thể tham gia, phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho Cơ quan điều tra biết. Kiểm sát viên tích cực, chủ động tham gia cùng Điều tra viên hỏi cung bị can theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 183 Bộ luật tố tụng hình sự.

Thực hiện nghiêm việc đóng dấu bút lục vào biên bản, tài liệu điều tra theo đúng quy định tại khoản 5 Điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự. Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Kiểm sát viên phải chủ động, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Điều tra viên để thực hiện nghiêm quy định này, tạo tiền đề tốt cho thực hiện hiệu quả hoạt động kiểm sát…

Hải Dương

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Bàn giao công tác Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018

Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Vụ 4 và Vụ 13 Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Chúc mừng 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)

Gặp mặt cán bộ hưu trí Cơ quan điều tra VKSND tối cao khu vực miền Bắc

Thư chúc mừng năm mới Mậu Tuất 2018 của Viện trưởng VKSND tối cao

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội

Bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Họp Ban Thường vụ Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Vụ 5 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2018

Số lần truy nhập 35401400
Số người đang xem: 4170