CÔNG TÁC KIỂM SÁT       Ngày 21/02/2018


 

VKSND tỉnh Quảng Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Năm 2017, với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, công chức, viên chức của toàn ngành kiểm sát Quảng Ninh đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngành, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, VKSND 2 cấp đã tổ chức thực hiện nghiêm Thông tư liên tịch số 06/2013 và các Quy chế trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tiếp công dân, trực nghiệp vụ 24/24 giờ, kiểm sát khám nghiệm 100% các vụ được thông báo. Tích cực phối hợp phân loại, xử lý các tố giác, tin báo tội phạm; kịp thời phê chuẩn các quyết định bắt khẩn cấp, gia hạn tạm giữ, đề ra yêu cầu xác minh, giải quyết... Ngoài ra, còn phối hợp với Ban pháp chế Hội đồng nhân dân giám sát việc tiếp nhận xác minh ban đầu về tin báo, tố giác tội phạm tại Công an một số phường, xã và phối hợp với Thanh tra Nhà nước nghiên cứu kết luận các cuộc thanh tra; bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm kịp thời, đúng pháp luật.

Ngành Kiểm sát Quảng Ninh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao; tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai. Đề cao trách nhiệm của Lãnh đạo và Kiểm sát viên trong thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, việc thu thập chứng cứ và việc ban hành các quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra; kiểm sát chặt chẽ các vụ án, bị can đình chỉ, tạm đình chỉ; án trả hồ sơ để điều tra bổ sung; chủ động lấy lời khai của người bị tạm giữ và hỏi cung bị can khi cần thiết. Tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ giải quyết án; nâng cao chất lượng nghiên cứu, đánh giá chứng cứ của Kiểm sát viên và gắn trách nhiệm của lãnh đạo phụ trách trong việc kiểm tra, đánh giá chứng cứ, duyệt cáo trạng và ký duyệt các quyết định tố tụng... nhằm bảo đảm việc truy tố có căn cứ, đúng pháp luật. Không có bị can đình chỉ do không phạm tội; không có vụ án, bị can nào VKS truy tố, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. 

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao

trao Cờ thi đua của Chính phủ cho VKSND tỉnh Quảng Ninh

Nhằm thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, VKSND 2 cấp đã thực hiện nhiều biện pháp thiết thực, cụ thể; tăng cường phối hợp với Tòa án tổ chức tham dự phiên tòa để rút kinh nghiệm chung; tổ chức rút kinh nghiệm qua truyền hình trực tuyến phiên tòa, đặc biệt là kết nối với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội để giáo viên và sinh viên Nhà trường cùng tham dự rút kinh nghiệm; nâng cao chất lượng kiểm sát bản án, phân công Lãnh đạo kiểm tra lại việc kiểm sát bản án, phát hiện kịp thời vi phạm để kháng nghị phúc thẩm và kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. 

Tổ chức tham dự rút kinh nghiệm 222 phiên tòa (trong đó có 132 phiên tòa phối hợp với Tòa án tham dự, rút kinh nghiệm chung; 7 phiên tòa trực tuyến - 1 phiên tòa kết nối với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, 1 phiên tòa được VKSND tối cao ghi hình phát sóng toàn quốc để rút kinh nghiệm chung). Tổ chức 02 Hội nghị tập huấn kỹ năng khám nghiệm, kiểm sát giải quyết các vụ án về giao thông và rút kinh nghiệm công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự, kiểm sát bản án; tổng hợp, ban hành 22 Thông báo rút kinh nghiệm. 

Trong công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam, VKSND 2 cấp duy trì việc kiểm sát bắt giữ hàng ngày, Lãnh đạo VKS cấp huyện và Trưởng phòng cấp tỉnh trực tiếp phân loại bắt giữ hình sự với lãnh đạo Cơ quan điều tra cấp huyện và Lãnh đạo phòng cấp tỉnh (có ký bằng văn bản); cuối ngày các VKS cấp huyện báo cáo về Phòng 8, Phòng 8 có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tình hình bắt, tạm giữ, tạm giam trong ngày với Viện trưởng và Phó Viện trưởng phụ trách khối. Qua đó, đã kịp thời giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo 100% các trường hợp bắt đúng pháp luật. Tăng cường kiểm sát đột xuất và tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức các cuộc kiểm sát trực tiếp, kiểm sát đột xuất; tiến hành kiểm sát trực tiếp 186 cuộc (vượt chỉ tiêu của Ngành 200%) - có 17 cuộc phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, 2 cuộc phối hợp với Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân; ban hành 23 kháng nghị, 30 kiến nghị với Trại tạm giam, Nhà tạm giữ, Đồn Biên phòng và Tòa án yêu cầu khắc phục vi phạm (vượt chỉ tiêu của Ngành 100%).

Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác kháng nghị án dân sự, hành chính và quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014; Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính năm 2015 về chức năng, nhiệm vụ của ngành; VKSND tỉnh Quảng Ninh xác định công tác đột phá là“Tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo cấp huyện nâng cao số lượng, chất lượng và tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm ngang cấp”. Tăng cường thực hiện quyền yêu cầu, nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên, bảo đảm thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp; kiểm sát chặt chẽ thông báo thụ lý, bản án, quyết định và việc thu thập chứng cứ của Tòa án, kịp thời phát hiện vi phạm để kháng nghị phúc thẩm và kiến nghị yêu cầu khắc phục. 

Năm 2017, VKSND tỉnh Quảng Ninh xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong công tác kiểm sát giải quyết án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động là “Tăng cường nghiên cứu quyết định, bản án của Tòa án để phát hiện vi phạm đảm bảo việc kiến nghị, kháng nghị kịp thời, đúng quy định pháp luật”. Đơn vị đã thực hiện có hiệu quả quyền yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ; tăng cường tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác cưỡng chế, giải phóng mặt bằng để giảm các khiếu kiện hành chính. Kiểm sát chặt chẽ việc thụ lý, thu thập chứng cứ và các quyết định, bản án của Toà án. Tăng cường tổ chức tham dự, rút kinh nghiệm phiên tòa và nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên, đảm bảo việc giải quyết đúng pháp luật.

Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, ngay sau khi có Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, đơn vị đã xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác năm 2017; đồng thời chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thực hiện. Tổ chức 30 hội nghị giao ban trực tuyến đến 14 VKS cấp huyện để quán triệt, chỉ đạo thực hiện thống nhất nhiệm vụ trọng tâm, nhất là việc quán triệt nghiên cứu, học tập những quy định mới của các đạo luật về tư pháp liên quan đến trách nhiệm của Viện kiểm sát; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, Lãnh đạo VKS cấp tỉnh trực tiếp dự Hội nghị triển khai công tác năm của các Phòng và các VKS cấp huyện để kịp thời chỉ đạo việc triển khai công tác. 

Chú trọng xây dựng và hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung hệ thống các Quy chế trong nội bộ Ngành, Quy chế phối hợp với các cơ quan hữu quan để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và bảo đảm phù hợp với quy định mới của pháp luật. 

Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp còn chủ động phối hợp với lãnh đạo các cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án trong thống nhất chỉ đạo giải quyết công tác chuyên môn; chủ trì tổ chức nhiều Hội nghị liên ngành thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Các khâu công tác khác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đều đạt được những kết quả tích cực, góp phần hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm của Ngành, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, xứng đáng là một trong 20 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua được nhận Cờ thi đua của Chính phủ./.

Quốc Hưng (tổng hợp)
 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Kinh nghiệm kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án dân sự

VKSND tỉnh Thanh Hóa – Đơn vị xuất sắc nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Ban hành Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp giữa các cơ quan THTT trong thực hiện một số quy định của BLTTHS về trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại trong ngành Kiểm sát nhân dân

Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành KSND

VKSND tối cao thông báo về việc sơ tuyển đối với thí sinh dự kỳ thi tuyển công chức năm 2017

VKSND tối cao hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2018

VKS dẫn chứng 7 đầu tài liệu chứng minh hành vi Cố ý làm trái của bị cáo Đinh La Thăng

VKS đề nghị mức án 14-15 năm tù đối với bị cáo Đinh La Thăng

Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quy định quản lý và sử dụng mạng Internet trong ngành KSND

Số lần truy nhập 36860074
Số người đang xem: 2040