CÔNG TÁC KIỂM SÁT       Ngày 25/06/2018


Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động

của Văn phòng VKSND tối cao (sửa đổi, bổ sung)

 

Ngày 19/6/2018, Viện trưởng VKSND tối cao đã ký ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng VKSND tối cao, thay thế Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-VKSTC-VP ngày 20/11/2015.

Thực hiện các quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về tổ chức, hoạt động của Văn phòng trong thời gian qua (Quyết định số 01/QĐ-VKSTC ngày 16/3/2017 về việc kiện toàn bộ máy Văn phòng VKSND tối cao; Quyết định số 238/QĐ-VKSTC ngày 28/6/2017 về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý, theo dõi việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và các vụ án hình sự tại VKSND tối cao; Quyết định số 281/QĐ-VKSTC ngày 07/8/2017 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan VKSND tối cao;...). Văn phòng VKSND tối cao đã thành lập và tổ chức hoạt động Phòng Quản lý án hình sự, Phòng Trang tin điện tử VKSND tối cao; giải thể Trạm y tế và Trung tâm tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tại Nghệ An.

Để bảo đảm Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng VKSND tối cao được kịp thời điều chỉnh phù hợp với nhiệm vụ mới được giao, Văn phòng VKSND tối cao đã chủ trì xây dựng và trình Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng VKSND tối cao kèm theo Quyết định số 275/QĐ-VKSTC ngày 19/6/2018 thay thế Quyết định số 17/QĐ-VKSTC-VP ngày 20/11/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao; có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Theo đó, Quy chế mới về tổ chức và hoạt động của Văn phòng VKSND tối cao gồm 5 Chương và 56 Điều (giảm 1 Điều so với Quy chế cũ), cụ thể:

- Chương 1: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 4).

- Chương 2: Tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và của công chức, người lao động (từ Điều 5 đến Điều 23).

- Chương 3: Chế độ công tác (từ Điều 24 đến Điều 46).

- Chương 4: Quan hệ công tác (từ Điều 47 đến Điều 54).

- Chương 5: Điều khoản thi hành (Điều 55 và Điều 56). 

Nội dung của Quy chế mới được xây dựng trên cơ sở kế thừa các nội dung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng VKSND tối cao ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-VKSTC-VP; lược bỏ những quy định không còn phù hợp, đồng thời, bổ sung  nội dung theo các quyết định mới của Viện trưởng VKSND tối cao về tổ chức, hoạt động của Văn phòng VKSND tối cao trong thời gian qua.

Xem toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động Văn phòng VKSND tối cao tại đây.

                                                                                  Thành Trường

 

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Quy trình nghiên cứu hồ sơ các vụ án dân sự rút theo đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm

Ban hành Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản

Những lưu ý khi kiểm sát việc giải quyết các vụ việc liên quan đến thí điểm xử lý nợ xấu

Bàn về người giúp sức theo BLHS năm 2015

Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ việc dân sự

Bình luận tội Tham ô tài sản

Giải pháp thực hiện hiệu quả công tác kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự

Kinh nghiệm về tăng cường trách nhiệm công tố, chống oai, sai và bỏ lọt tội phạm

Các nguyên tắc xử lý của Bộ luật Hình sự năm 2015

Ban hành quy chế phối hợp trong công tác giám định tư pháp

Số lần truy nhập 32415928
Số người đang xem: 1022