TIN HOẠT ĐỘNG VKSND ĐỊA PHƯƠNG       Ngày 27/06/2018


Tin hoạt động VKSND địa phương
Cao Bằng – Hải Dương – Hòa Bình – Thái Bình – Phú Yên – Hậu Giang

Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 27/6/2018 gồm những nội dung chính sau: VKSND các tỉnh Cao Bằng, Hải Dương, Thái Bình, Phú Yên sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2018; VKSND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh giai đoạn 2016 - 2021 và giai đoạn 2021 – 2026.

VKSND tỉnh Cao Bằng: Vừa qua, VKSND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2018.


Đồng chí Lê Minh Long, Viện trưởng
VKSND tỉnh Cao Bằng phát biểu tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2018, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp có trách nhiệm của các cơ quan liên quan, VKSND hai cấp tỉnh Cao Bằng đạt được nhiều kết quả tốt trong các khâu công tác. Nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ đạt và vượt so với yêu cầu của nghị quyết Quốc hội và chỉ tiêu của Ngành. Nổi bật: Tỷ lệ bắt giữ, chuyển khởi tố hình sự đạt 100%; truy tố đúng thời hạn đạt 100%, truy tố đúng tội danh đạt 100%; phối hợp với Tòa án tổ chức 33 phiên tòa rút kinh nghiệm; không để xảy ra trường hợp đình chỉ bị can vì không phạm tội, không có trường hợp Viện kiểm sát truy tố Tòa tuyên không phạm tội.

Qua hoạt động kiểm sát, Viện kiểm sát hai cấp ban hành nhiều kháng nghị, kiến nghị và yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động tư pháp. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp ngày càng gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương; đã tham mưu tích cực, hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, ở một số đơn vị việc triển khai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả chưa cao, chất lượng công tác chưa đồng đều, có đơn vị chưa tiến hành kiểm sát trực tiếp Cơ quan thi hành án hình sự, Cơ quan thi hành án dân sự; việc phát hiện vi phạm để ban hành kháng nghị, kiến nghị còn hạn chế...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Minh Long, VKSND tỉnh biểu dương những thành tích đạt được và đề nghị các đơn vị tiếp tục đề ra những giải pháp có hiệu quả thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch công tác. Tăng cường công tác kiểm sát trực tiếp, kiểm sát chặt chẽ cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng để kịp thời phát hiện vi phạm và kiên quyết kháng nghị, kiến nghị khi phát hiện vi phạm; thủ trưởng các đơn vị, Viện trưởng Viện KSND cấp huyện nâng cao công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; chú trọng công tác đào tạo tại chỗ cho cán bộ, Kiểm sát viên để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác năm 2018.

VKSND tỉnh Hải Dương: Ngày 25/6/2018, VKSND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Hải Dương đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự. Cụ thể: Thực hiện tốt việc quản lý tình hình tội phạm; tăng cường kiểm sát hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra và kiểm sát xét xử của Tòa án; không có tin báo quá hạn giải quyết, không có trường hợp quá hạn tạm giữ, tạm giam; tỷ lệ bắt, tạm giữ chuyển xử lý hình sự đạt 100%. Chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục được nâng lên, đã ban hành hành 27 kháng nghị, 201 kiến nghị, 14 kiến nghị phòng ngừa...


Đồng chí Phạm Văn Quang, Viện trưởng
VKSND tỉnh Hải Dương phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, tại một số đơn vị còn những tồn tại,hạn chế như: Việc nắm, phân loại tố giác, tin báo về tội phạm chưa tốt nên một số tin báo, tố giác tội phạm chậm giải quyết; một số phiên tòa kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên vẫn còn chưa đáp ứng được yêu cầu...

Tại phần tham luận do đồng chí Chu Văn Tập, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì, các ý kiến tập trung đi sâu phân tích, đánh giá nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018. Thay mặt lãnh đạo Viện, đồng chí Chu Văn Tập đã giải đáp, hướng dẫn các vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được các đại biểu nêu ra tại Hội nghị.
        Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị hai cấp, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung trọng tâm nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2018.

VKSND tỉnh Hòa Bình: Vừa qua, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh giai đoạn 2016 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026.


Đồng chí Hồ Đức Anh, Viện trưởng
VKSND tỉnh Hòa Bình phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Đức Anh, Viện trưởng VKSND tỉnh nêu rõ mục đích, yêu cầu của công tác quy hoạch cán bộ nhằm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vững về chính trị, trong sáng về đạo đức, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ và năng lực lãnh đạo, quản lý. Đồng chí cũng quán triệt các tiêu chuẩn, điều kiện theo hướng dẫn, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC ngày 23/4/2018 của VKSND tối cao về công tác quy hoạch cán bộ trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt lý lịch, kết quả đánh giá, nhận xét của các đồng chí trong danh sách được Ban cán sự đảng giới thiệu để lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh.

Sau quá trình làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu quy hoạch chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, giai đoạn 2016 – 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp, bảo đảm đúng quy trình, quy định theo hướng dẫn của VKSND tối cao.

VKSND tỉnh Thái Bình: Vừa qua, VKSND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018.

Báo cáo sơ kết công tác đánh giá, VKSND tỉnh đã tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của lãnh đạo, người đứng đầu các đơn vị; đề cao kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức, do vậy chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương tiếp tục đạt kết quả tích cực.

Tiến độ, chất lượng giải quyết án hình sự được đẩy nhanh và bảo đảm quy định của pháp luật; không có trường hợp nào phải đình chỉ vì không phạm tội hoặc Toà án tuyên không phạm tội; tỉ lệ án trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung được hạn chế; hiệu quả kiểm sát hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực khá đồng đều, toàn diện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành được triển khai kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Đồng chí Nguyễn Xuân Huy, Phó Viện trưởng
VKSND tỉnh Thái Bình phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Huy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh các biện pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Kiểm sát viên, cán bộ, công chức phải tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các quy định của pháp luật, của Ngành trong thi hành công vụ; chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của thủ trưởng đơn vị; bảo đảm chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao.

VKSND tỉnh Phú Yên: Vừa qua, VKSND tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2018, công tác tổ chức cán bộ và tổng kết 10 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm sát của Viện kiểm sát hai cấp trong 6 tháng đầu năm 2018 và đề ra một số nhiệm trọng tâm trong thời gian tới; kết quả 01 năm triển khai thực hiện kế hoạch của Ban cán sự đảng VKSND tỉnh về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức VKSND tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017 - 2021; tổng kết 10 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên.


Đồng chí Lê Trung Hưng, Viện trưởng
VKSND tỉnh Phú Yên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong thời gian tới, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018, đồng chí Lê Trung Hưng, Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh phải đồng hành cùng các đơn vị VKSND cấp huyện trong quản lý, theo dõi các vụ, việc có khó khăn, vướng mắc để kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc tồn đọng; tăng cường công tác phối hợp giải quyết án đối với các cơ quan tố tụng trên cơ sở đoàn kết, thống nhất, đúng nguyên tắc theo tinh thần pháp luật. Tiến hành nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi quy chế phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và giải quyết án hình sự, dân sự, thi hành án hình sự với các cơ quan tư pháp tỉnh Phú Yên.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, VKSND hai cấp tiếp tục thực hiện kế hoạch của Ban cán sự đảng về công tác tổ chức cán bộ, đẩy mạnh công tác điều động, luân chuyển cán bộ, sắp xếp lại bộ máy ở VKSND tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Hoàn thành, báo cáo VKSND tối cao phê duyệt “Đề án sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy làm việc cấp phòng thuộc VKSND tỉnh Phú Yên”. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác nghiệp vụ; đồng thời xác định đây là công tác trọng tâm, thường xuyên, là mũi nhọn tiên phong trong các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

VKSND tỉnh Hậu Giang: Ngày 26/6/2018, VKSND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Viện kiểm sát hai cấp thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”. Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Tòa án đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự; tăng cường công tác kiểm sát, kịp thời phát hiện vi phạm để ban hành kháng nghị, kiến nghị; tỷ lệ bắt giữ chuyển khởi tố hình sự đạt 100%; không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên không phạm tội. Công tác thỉnh thị và trả lời thỉnh thị được thực hiện nghiêm túc. Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh được đưa vào sử dụng, qua đó tạo điều kiện cho các đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Trần Quang Khải, Viện trưởng
VKSND tỉnh Hậu Giang phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quang Khải, Viện trưởng VKSDN tỉnh chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm như sau: Thực hiện tốt khâu đột phá năm 2018, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án hình sự, đảm bảo truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; nâng cao trách nhiệm, kỹ năng của Kiểm sát viên tại phiên toà hình sự. Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam; kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, án hành chính; kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp. Tăng cường phát hiện vi phạm và kịp thời ban hành kháng nghị, kiến nghị, bảo đảm pháp chế trong hoạt động tư pháp. Tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các cuộc hội thảo, hội nghị tập huấn, sơ kết chuyên đề năm 2018 theo Kế hoạch số 16/KH-VKS ngày 02/2/2018 của Viện trưởng VKSND tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất đối với cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp. Tập thể cán bộ công chức VKS hai cấp đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác kiểm sát năm 2018 theo kế hoạch đề ra.

Hồng Quyên
(tổng hợp)


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Tin hoạt động VKSND địa phương Điện Biên – Bắc Ninh – Hà Nội – Quảng Ninh – Bình Phước

Tin hoạt động VKSND địa phương Lạng Sơn – Hải Dương – Quảng Ninh – Gia Lai – Hậu Giang

Tin hoạt động VKSND địa phương Điện Biên – Hòa Bình – Hà Tĩnh – Quảng Bình – Tiền Giang

Tin hoạt động VKSND địa phương Cao Bằng – Bắc Ninh – Hà Nội – Thanh Hóa – Hà Tĩnh

VKSND thành phố Hà Nội sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

Tin hoạt động VKSND địa phương Hà Giang – Cao Bằng – Hải Dương

Tin hoạt động VKSND địa phương Thái Bình – Nghệ An – Tây Ninh – Bạc Liêu

Tin hoạt động VKSND địa phương Bắc Ninh – Hải Dương – Quảng Ninh

Tin hoạt động VKSND địa phương Hà Nội - Phú Thọ - Tây Ninh

Tin hoạt động VKSND địa phương Bắc Ninh – Hà Tĩnh – Quảng Bình – Bình Định – Kiên Giang

Số lần truy nhập 36843890
Số người đang xem: 1175