TIN HOẠT ĐỘNG VKSND ĐỊA PHƯƠNG       Ngày 28/06/2018


Tin hoạt động VKSND địa phương
Hà Nam – Hải Phòng – Vĩnh Phúc – Nghệ An

Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 28/6/2018 gồm những nội dung chính sau: VKSND các tỉnh Hà Nam, Hải Phòng, Vĩnh Phúc sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2018; Đảng ủy VKSND tỉnh Nghệ An làm việc với các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị.

VKSND tỉnh Hà Nam: Vừa qua, VKSND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Viện kiểm sát 2 cấp tỉnh Hà Nam chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; chủ trì, phối hợp với các đơn vị hữu quan xây dựng 42 vụ án trọng điểm, quyết định áp dụng thủ tục rút gọn 02 vụ; phối hợp với Tòa án tổ chức 16 phiên tòa hình sự, 11 phiên tòa dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp. Qua công tác kiểm sát đã kịp thời phát hiện những thiếu sót, vi phạm của các cơ quan tư pháp, ban hành 11 kháng nghị phúc thẩm, 32 kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra, Tòa án khắc phục vi phạm trong lĩnh vực hình sự, dân sự, 08 kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành có nhiều đổi mới, thường xuyên giáo dục về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, sáng tạo, khoa học, đề cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Bên cạnh đó, VKSND tỉnh Hà Nam chú trọng rà soát sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế phối hợp, quy định của Ngành phù hợp với quy định mới của pháp luật.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến, Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Nam
phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến, Viện trưởng VKSND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 01 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các đạo luật mới về tư pháp có hiệu lực thi hành từ 01/1/2018, cập nhật kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành để kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng pháp luật của các cơ quan tư pháp, đảm bảo pháp luật phải được thực thi nghiêm chỉnh và thống nhất; tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất theo đề nghị của chính quyền và yêu cầu của cấp ủy, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

VKSND thành phố Hải Phòng: Vừa qua, VKSND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2018.

Theo Báo cáo sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2018, ngành Kiểm sát Hải Phòng cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ theo tiến độ đề ra, việc tổ chức thực hiện các nội dung của khâu đột phá “Tăng cường công tác kháng nghị - kiến nghị” đã tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng công tác kháng nghị, kiến nghị. Viện kiểm sát hai cấp đã ban hành 179 kiến nghị, 22 kháng nghị trong các lĩnh vực công tác.


Toàn cảnh Hội nghị

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí Nguyễn Thị Lan, Viện trưởng VKSND thành phố quán triệt, chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:  Lãnh đạo các đơn vị cần có biện pháp cụ thể để khắc phục các tồn tại, hạn chế; tăng cường kiểm tra đối với Kiểm sát viên, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm chỉnh các quy chế nghiệp vụ trong các khâu công tác; nghiêm túc, nỗ lực, duy trì những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác năm 2018 theo kế hoạch đã đề ra.

VKSND tỉnh Vĩnh Phúc: Ngày 27/6/2018, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2018.


Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2018 do đồng chí Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng VKSND tỉnh trình bày đánh giá: Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiều biện pháp công tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng hoàn thành cơ bản nhiệm vụ đã đề ra; không để xảy ra các trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm; việc phê chuẩn, không phê chuẩn và hủy các lệnh, quyết định của Cơ quan điều tra đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật; không có án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng do lỗi chủ quan của Viện kiểm sát; các kháng nghị, kiến nghị đã ban hành được chấp nhận với tỷ lệ cao.

Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án xây dựng 57 vụ án trọng điểm, tổ chức cho cán bộ, Kiểm sát viên tham dự 147 phiên tòa rút kinh nghiệm; tổ chức144 cuộc kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan điều tra cùng cấp, Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự, Cơ quan thi hành án dân sự, Ủy ban nhân dân cấp xã … Qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã kịp thời phát hiện những vi phạm, thiếu sót và ban hành 10 kháng nghị hình sự, 16 kháng nghị hành chính, dân sự. Kết quả công tác của Viện kiểm sát hai cấp đã góp phần kiềm chế tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Tất Hiếu, Phó Viện trưởng phụ trách VKSND tỉnh đánh giá cao kết quả công tác đã đạt được và nhấn mạnh, để hoàn thành kế hoạch công tác năm 2018, Viện kiểm sát hai cấp cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Chủ động đề ra nhiều biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm  năm 2018 của ngành kiểm sát Vĩnh Phúc; kịp thời phát hiện vi phạm để ban hành kháng nghị, kiến nghị, bảo đảm sự tuân thủ pháp luật trong hoạt động tư pháp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, bản lĩnh, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong thực thi công vụ; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, trật tự kỷ cương, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về bảo vệ bí mật công tác, bí mật hồ sơ, tài liệu. Chủ động tham mưu cho Cấp ủy trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

VKSND tỉnh Nghệ An: Ngày 26/6/2018, Đảng ủy VKSND tỉnh Nghệ An có buổi làm việc với các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018.


Toàn cảnh cuộc họp

Tại buổi làm việc, trưởng các tổ chức, đoàn thể đã trình bày báo cáo tóm tắt những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, các đoàn viên, hội viên đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được giao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng các tổ chức, đoàn thể vững mạnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tôn Thiện Phương, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của các tổ chức, đoàn thể, biểu dương Chi đoàn Thanh niên, Công đoàn đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, góp phần quan trọng trong việc xây dựng phong trào chung của đơn vị. Đồng chí yêu cầu các tổ chức, đoàn thể tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế, đề xuất giải pháp để các tổ chức, đoàn thể phát huy được vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện trong thời gian tới.

Trường Giang
(tổng hợp)


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND thành phố Cần Thơ

Tin hoạt động VKSND địa phương Cao Bằng – Hải Dương – Hòa Bình – Thái Bình – Phú Yên – Hậu Giang

Tin hoạt động VKSND địa phương Điện Biên – Bắc Ninh – Hà Nội – Quảng Ninh – Bình Phước

Tin hoạt động VKSND địa phương Lạng Sơn – Hải Dương – Quảng Ninh – Gia Lai – Hậu Giang

Tin hoạt động VKSND địa phương Điện Biên – Hòa Bình – Hà Tĩnh – Quảng Bình – Tiền Giang

Tin hoạt động VKSND địa phương Cao Bằng – Bắc Ninh – Hà Nội – Thanh Hóa – Hà Tĩnh

VKSND thành phố Hà Nội sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

Tin hoạt động VKSND địa phương Hà Giang – Cao Bằng – Hải Dương

Tin hoạt động VKSND địa phương Thái Bình – Nghệ An – Tây Ninh – Bạc Liêu

Tin hoạt động VKSND địa phương Bắc Ninh – Hải Dương – Quảng Ninh

Số lần truy nhập 36844216
Số người đang xem: 1284