CÔNG TÁC KIỂM SÁT       Ngày 11/07/2018


 

Quy định về quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước

trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của VKSND

Ngày 29/6/2018, VKSND tối cao ban hành Quy định về quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của VKSND (Ban hành kèm theo Quyết định số 304/QĐ-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao).

Quy định gồm 8 Chương, 28 Điều, quy định về trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự; cấp phát kinh phí bồi thường; chi trả tiền bồi thường; trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại và quản lý công tác bồi thường nhà nước thuộc trách nhiệm của VKSND.

Quy định này áp dụng đối với các đối tượng: VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện; Kiểm sát viên, kiểm tra viên, công chức của VKSND các cấp được phân công giải quyết bồi thường; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác giải quyết bồi thường nhà nước thuộc trách nhiệm của VKSND. Quy định này không áp dụng đối với việc giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của VKS quân sự các cấp.

Quy định việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bồi thường

VKSND có trách nhiệm giải quyết bồi thường, phân công người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bồi thường. Trường hợp người yêu cầu bồi thường trực tiếp nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường, người tiếp nhận hồ sơ ghi vào Sổ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bồi thường và cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ cho người yêu cầu bồi thường. Trường hợp hồ sơ yêu cầu bồi thường được gửi qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, người tiếp nhận hồ sơ ghi vào Sổ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bồi thường và thông báo bằng văn bản về việc nhận hồ sơ cho người yêu cầu bồi thường.

Hồ sơ yêu cầu bồi thường bao gồm các tài liệu phải là bản chính hoặc là bản sao có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền:

- Văn bản yêu cầu bồi thường được lập theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quy định này;

- Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường là bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định rõ người bị thiệt hại thuộc một trong các trường hợp được Nhà nước bồi thường quy định tại Điều 35 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

- Tài liệu chứng minh nhân thân của người bị thiệt hại gồm một trong các giấy tờ sau: chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, sổ hộ khẩu thường trú, giấy khai sinh, giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người bị thiệt hại cư trú hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi người bị thiệt hại làm việc;

- Tài liệu chứng minh nhân thân của người yêu cầu bồi thường và chứng minh tư cách là người đại diện hoặc người thừa kế của người bị thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại không trực tiếp yêu cầu bồi thường theo quy định tại điểm c khoản này, các điểm b và c khoản 2 Điều 41 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

- Tài liệu chứng minh các thiệt hại yêu cầu bồi thường;

- Các tài liệu khác liên quan đến yêu cầu bồi thường (nếu có).

Xem toàn văn Quy định tại đây

Thanh Hằng

(Giới thiệu)

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Điểm mới về người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác

Thông tư liên tịch quy định về việc phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

Những vấn đề cơ bản về THQCT, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

Quy trình nghiên cứu hồ sơ các vụ án dân sự rút theo đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng VKSND tối cao (sửa đổi, bổ sung)

Ban hành Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản

Những lưu ý khi kiểm sát việc giải quyết các vụ việc liên quan đến thí điểm xử lý nợ xấu

Bàn về người giúp sức theo BLHS năm 2015

Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ việc dân sự

Bình luận tội Tham ô tài sản

Số lần truy nhập 40508057
Số người đang xem: 3001