CÔNG TÁC KIỂM SÁT       Ngày 20/07/2018


 

Ban hành quy chế phối hợp giữa VKS cấp trên và VKS cấp dưới 

trong giải quyết vụ án hình sự

Ngày 05/7/2018, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quyết định số 314/QĐ-VKSTC, kèm theo Quy chế phối hợp giữa VKSND cấp trên và Viện kiểm sát cấp dưới trong việc giải quyết các vụ án hình sự do VKSND cấp trên thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và truy tố, phân công cho VKSND cấp dưới thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm.

Quy chế được ban hành nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự, đảm bảo việc giải quyết vụ án chính xác, kịp thời, đúng pháp luật. Tăng cường trách nhiệm của Kiểm sát viên, tạo điều kiện cho Kiểm sát viên VKSND cấp dưới được tham gia giải quyết vụ án ngay từ giai đoạn điều tra, bảo đảm nắm chắc hồ sơ vụ án, chứng cứ, tài liệu, đồ vật, nội dung, tiến độ, kết quả điều tra vụ án để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên toà. Đồng thời bảo đảm sự theo dõi, chỉ đạo kịp thời của VKSND cấp trên trong quá trình xét xử sơ thẩm vụ án.

Nguyên tắc phối hợp

- Bảo đảm tuân thủ nguyên tắc tập trung, thống nhất lãnh đạo trong Ngành trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự.

- Bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mỗi đơn vị trong thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo quy định của pháp luật và quy chế nghiệp vụ của ngành Kiểm sát nhân dân.

- Bảo đảm tuân thủ đúng quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật và quy định của ngành Kiểm sát nhân dân.

Trách nhiệm của các đơn vị phối hợp 

- Đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra thuộc VKSND cấp trên chịu trách nhiệm tuyệt đối với toàn bộ quá trình khởi tố, điều tra và quyết định truy tố bị can ra trước Toà án nhân dân có thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án; có trách nhiệm phối hợp với VKSND cấp dưới trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm.

- VKSND cấp dưới có trách nhiệm phối với đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án; chịu trách nhiệm thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm khi được VKSND cấp trên phân công

Xem toàn văn Quy chế tại đây.

Thành Luân (giới thiệu)


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Điểm mới về bị can, bị cáo theo BLTTHS năm 2015

Ban hành Quy chế về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Kiểm sát nhân dân

Một số quy định mới trong Luật Tố cáo năm 2018

Bàn về thẩm quyền hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

Bàn về công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân

Quy định về quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của VKSND

Về xác định tuổi của người bị hại

Điểm mới về người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác

Thông tư liên tịch quy định về việc phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

Những vấn đề cơ bản về THQCT, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

Số lần truy nhập 36201876
Số người đang xem: 3059