TIN TỔNG HỢP       Ngày 17/08/2018


 

Hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi

khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Ngày 06/8/2018, Bô trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 67/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2018.

Thông tư gồm 3 chương, 11 điều, áp dụng với các đối tượng: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng trung ương Đảng, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ quan khác ở trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cơ quan tài chính hoặc cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý báo cáo kê khai tài sản công, cơ quan quản lý công nghệ thông tin hoặc cơ quan có chức năng về quản lý công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan trung ương; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Các điều kiện vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công được quy định tại Điều 6 Thông tư, bao gồm:

- Điều kiện về máy tính và khả năng kết nối Internet: Máy tính phải được cập nhật các bản vá lỗi hệ điều hành về an ninh; được cài đặt chương trình phần mềm diệt virus, được cập nhật thường xuyên các bản nhận dạng mẫu virus mới, sử dụng font chữ Unicode TCVN 6909:2001 gõ dấu tiếng Việt và phải được kết nối Internet hoặc kết nối hệ thống mạng Bộ Tài chính.

- Điều kiện của cán bộ quản trị là người được Bộ Tài chính cấp tài khoản và phần quyền truy cập theo đề nghị bằng văn bản của cơ quan tài chính của các Bộ, cơ quan trung ương; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Điều kiện của cán bộ sử dụng là người được Bộ Tài chính cấp tài khoản truy cập theo đề nghị bằng văn bản của cơ quan tài chính của các Bộ, cơ quan trung ương; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Trường hợp có sự thay đổi về cán bộ quản trị, cán bộ sử dụng cơ sở dữ liệu thì cơ quan tài chính các Bộ, cơ quan trung ương; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thông báo kịp thời bằng văn bản cho Bộ Tài chính biết, có phương án xử lý phù hợp.

- Đối với cán bộ quản trị được cấp chứng thư số, ngoài các điều kiện quy định tại các khoản 1,2,3 Điều này, máy vi tính của cán bộ quản trị phải được cài đặt Phần mềm quản lý thiết bị lưu khóa bí mật (eToken) do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp kèm theo thiết bị. Cán bộ quản trị được cấp eToken có tên đăng nhập và mật khẩu eToken để bảo mật.        

Thông tư quy định cụ thể các nội dung: Quản lý về kỹ thuật; quản lý về nghiệp vụ; quản lý chứng thư số; tiêu chuẩn kỹ thuật, chuẩn thông tin áp dụng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; khai thác, sử dụng thông tin; kinh phí đảm bảo việc xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật dữ liệu trên cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công từ Điều 5 đến Điều 10.

Đính kèm Thông tư số 67/2018/TT-BTC là Phụ lục Danh mục Chuẩn thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Xem toàn văn Thông tư số 67/2018/TT-BTC và Phụ lục tại đây.

Thanh Hằng

(Giới thiệu)

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Bãi bỏ 7 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bồi thường nhà nước

Khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các Ủy viên Trung ương Đảng

Tinh giảm biên chế theo nguyên tắc "Việc Nhà nước đến đâu, bộ máy quản lý đến đó"

Các luật sẽ được trình Quốc hội cuối năm 2018 và năm 2019

Bãi bỏ 5 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng, tài chính, ngân hàng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 26

Thủ tướng đề nghị các xã bố trí ngay người làm công tác bảo vệ trẻ em

Thông báo về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam

Một số nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng