TIN TỔNG HỢP       Ngày 10/09/2018


 

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí là Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Văn bản số 2206/TTKQH-TT công bố 7 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Trong đó, Nghị quyết số 567/NQ-UBTVQH14 ngày 04/9/2018 về thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao là Chủ tịch Hội đồng.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí là Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao

4 Ủy viên thuộc Hội đồng tuyển chọn Kiêm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao được quy định tại Nghị quyết số 567/NQ-UBTVQH14 bao gồm: Ông Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Nghị quyết số 952/NQ-UBTVQH13 ngày 28/5/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Các quy định khác

6 nghị quyết còn lại được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành bao gồm:

- Nghị quyết số 557/NQ-UBTVQH14 ngày 10/8/2018 phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Khóa XIV;

- Nghị quyết số 558/NQ-UBTVQH14 ngày 10/8/2018 phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Khóa XIV;

- Nghị quyết số 562a/2018/UBTVQH14 ngày 11/8/2018 về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng của đơn vị thành lập mới thuộc Bộ Quốc phòng;

- Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH14 ngày 13/8/2018 về danh sách Ủy viên Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”;

- Nghị quyết số 564/2018/UBTVQH14 ngày 21/8/2018 quy định về kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Tổng cục Thuế các năm 2018, 2019, 2020 và xử lý kinh phí đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước;

- Nghị quyết số 566/NQ-UBTVQH14 ngày 4/9/2018 về việc cử ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thay ông Nguyễn Văn Thuân, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia.

Xem toàn văn Nghị quyết số 567/NQ-UBTVQH14 tại đây.

Thanh Hằng

(Giới thiệu)

 

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Một số điểm mới về tinh giản biên chế

Khai mạc phiên họp thứ 27 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 11

Hướng dẫn áp dụng quy định về tội đánh bạc và tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

Hướng dẫn trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Chương trình hành động của Chính phủ về cải cách chính sách tiền lương

Bộ Tài chính bỏ đề xuất thêm chức năng điều tra cho cơ quan thuế

Hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Bãi bỏ 7 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bồi thường nhà nước

Khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các Ủy viên Trung ương Đảng