TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 29/09/2018


 

Tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp

giữa Vụ 8 VKSND tối cao và Tổng cục VIII Bộ Công an

Ngày 28/9/2018, Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8) VKSND tối cao phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục 10) và Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (Cục 11) Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 98/QC-LN ngày 12/6/2013 giữa Vụ 8 VKSND tối cao và Tổng cục VIII Bộ Công an (nay là Cục 10, Cục 11) Bộ Công an.

Đồng chí Vũ Huy Thuận, Vụ trưởng Vụ 8

VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Vũ Huy Thuận, Vụ trưởng Vụ 8 Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Trung tướng Hồ Thanh Đình, Cục trưởng Cục 10 và Thiếu tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục 11 Bộ Công an. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ 8, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng, Cơ quan điều tra, Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện kiểm sát quân sự trung ương; lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân một số tỉnh, thành phố và toàn thể Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Vụ 8.

Trung tướng Hồ Thanh Đình, Cục trưởng Cục 10

 Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Thiếu tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục 11

Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Về phía Bộ Công an có các đồng chí Phó Cục trưởng Cục 10, Cục 11, Giám thị Trại tạm giam T16, T17, B14, B34;  Giám thị Trại tạm giam số 1, số 2 Công an Thành phố Hà Nội; đại diện Trại tạm giam Công an thành phố Hải Phòng và Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hải Phòng; Giám thị một số Trại giam thuộc Cục 10 Bộ Công an cùng tham dự Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị và nghiên cứu, xây dựng Quy chế phối hợp mới nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả các quy định mới của  Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, đồng thời khắc phục tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy chế phối hợp.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Theo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Vụ 8 Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tổng cục VIII Bộ Công an do đồng chí Bùi Lê Sính, Phó Vụ trưởng Vụ 8 trình bày, quan hệ phối hợp giữa hai đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả, có tác dụng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nói chung và công tác tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của hai đơn vị nói riêng.

Thực hiện các nội dung quy định trong Quy chế phối hợp, thời gian qua, Vụ 8 Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tổng cục VIII Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ trong xây dựng pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hai đơn vị phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, góp ý, xây dựng, tham mưu lãnh đạo 2 Ngành ký ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn để thực hiện tốt công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Thường xuyên trao đổi tình hình để nắm, theo dõi và chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên, Tổng cục VIII và các trại giam đã tạo điều kiện thuận lợi cho Viện kiểm sát thực hiện tốt chức năng kiểm sát, đồng thời giúp cho đơn vị được kiểm sát tiếp thu, thực hiện kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát một cách đầy đủ, đạt chất lượng và hiệu quả.

Công tác trao đổi, hướng dẫn và cung cấp thông tin, số liệu được hai đơn vị chú trọng quan tâm, tích cực phối hợp trong việc rà soát, đối chiếu số liệu về tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; thường xuyên đối chiếu, cung cấp tình hình, số liệu của từng bộ phận nghiệp vụ có liên quan để thống kê kịp thời, đầy đủ, chính xác số liệu tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, phục vụ tốt cho việc xây dựng báo cáo của lãnh đạo Bộ Công an và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại các kỳ họp Quốc hội, báo cáo sơ kết, tổng kết và báo cáo nghiệp vụ khác của hai đơn vị.

Vụ 8 và Tổng cục VIII thường xuyên trao đổi, thống nhất chỉ đạo đối với cấp dưới về công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự.

Lãnh đạo hai đơn vị thường xuyên phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc giúp cấp dưới tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Định kỳ gửi Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác hàng năm và các Kết luận kiểm sát trại giam, trại tạm giam, Cơ quan Thi hành án hình sự về Tổng cục VIII Bộ Công an, góp phần theo dõi, quản lý và xử lý tốt hơn tình hình chấp hành pháp luật trong tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Từ đó chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện các kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát, giúp cho Viện kiểm sát thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trình bày tham luận nhằm phân tích, đánh giá kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp giữa Vụ 8 Viện sát nhân dân tối cao và Tổng cục VIII Bộ Công an, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp trong hoạt động tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Huy Thuận, Vụ trưởng Vụ 8 Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Trung tướng Hồ Thanh Đình, Cục trưởng Cục 10 và Thiếu tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục 11 Bộ Công an cùng đánh giá cao những kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 98/QC-LN giữa Vụ 8 và Tổng cục VIII. Các đồng chí chỉ rõ những khó khăn, bất cập, phân tích cụ thể nguyên nhân và đề ra phương hướng xây dựng Quy chế phối hợp mới phù hợp với các đạo luật mới về tư pháp và chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

                     Lãnh đạo các đơn vị chụp ảnh lưu niệm

  Để công tác phối hợp đạt hiệu quả, chất lượng và bám sát chức năng nhiệm vụ chính trị của mỗi ngành, lãnh đạo các đơn vị thống nhất chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: Nghiên cứu, xây dựng nội dung Quy chế phối hợp mới theo quy định mới của pháp luật và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công an. Tích cực phối hợp trong việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam. Phối hợp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ, quản chế cấm cư trú tại địa phương theo Nghị quyết số 111/2015 của Quốc hội. Định kỳ 6 tháng tổ chức rà soát, đối chiếu số liệu và đánh giá tình hình chấp hành pháp luật trong tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân các cấp với cơ quan Thi hành án hình sự và các cơ sở giam giữ trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và kiểm sát việc thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi Ngành.

Phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án hình sự của cơ quan Quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo để nâng cao nhận thức cho phạm nhân, thân nhân gia đình phạm nhân và quần chúng nhân dân. Thực hiện nghiêm túc việc thông báo tình hình, kết quả công tác kiểm sát của Viện kiểm sát các địa phương khi tiến hành kiểm sát trại giam thuộc Bộ Công an. Thông báo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù, kết quả kiểm sát tuân theo pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án hình sự.

Hồng Quyên


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tổng kết việc thi hành Luật phòng, chống ma tuý

Trao Quyết định giao phụ trách Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Trao Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ 5 và Vụ 15 VKSND tối cao

Hội nghị toàn quốc Chánh Thanh tra VKSND năm 2018

VKSND tối cao tố chức Hội thảo về Luật tương trợ tư pháp năm 2007

Giao ban công tác Văn phòng tháng 9/2018

VKSND tối cao tổ chức Hội thảo góp ý đề cương Sổ tay Kiểm sát viên trong lĩnh vực hình sự và dân sự

VKSND tối cao: Tập huấn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

Tập huấn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ

Kết quả chương trình làm việc tại Cộng hòa Nam Phi của Đoàn đại biểu cấp cao VKSND tối cao

Số lần truy nhập 38639565
Số người đang xem: 567