TIN HOẠT ĐỘNG VKSND ĐỊA PHƯƠNG       Ngày 13/11/2018


 

Tin hoạt động VKSND địa phương

Vĩnh Phúc - Tiền Giang - Kiên Giang

Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 13/11/2018 gồm những nội dung chính sau: VKSND huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh phúc kiến nghị phòng ngừa vi phạm về việc đăng ký kết hôn trái pháp luật; VKSND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận 05-KL/TW; VKSND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền năm 2018.

Vĩnh Phúc

Thông qua công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết vụ án tranh chấp hôn nhân gia đình trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, VKSND huyện Bình Xuyên nhận thấy công tác quản lý, chấp hành pháp luật về hộ tịch, đăng ký kết hôn tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cơ bản thực hiện tốt. Tuy nhiên, còn một số tồn tại dẫn đến việc vợ, chồng và cơ quan Nhà nước có đơn yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật. Điển hình là các vụ án: Anh Lê Văn N và chị Đặng Thị Thanh C bị hủy kết hôn trái pháp luật do chị C chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn nhưng tự khai đã đủ tuổi kết hôn; chị Trần Thị N và anh Dương Văn C khởi kiện yêu cầu TAND huyện Bình Xuyên giải quyết hủy kết hôn trái pháp luật giữa anh chị do khi đến đăng ký kết hôn chị N khai không đúng họ tên đệm và ngày tháng năm sinh thật của mình; Nguyễn Văn Đ và chị Nguyễn Thị H khởi kiện yêu cầu TAND huyện Bình Xuyên giải quyết hủy kết hôn trái pháp luật giữa anh chị vì chị H chưa đủ tuổi kết hôn nhưng tự khai đã đủ tuổi kết hôn; anh Nguyễn Văn H và chị Phùng Thị V khởi kiện yêu cầu TAND huyện Bình Xuyên giải quyết hủy kết hôn trái pháp luật giữa anh chị do khi đăng ký kết hôn, anh H chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn nên tự khai không đúng họ và ngày tháng năm sinh thật của mình, còn chị V thì ghi tên nhầm tên.

Tình trạng kết hôn trái pháp luật được đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kéo dài nhưng vi phạm này chỉ được phát hiện khi vợ, chồng có yêu cầu giải quyết tại Tòa án, dẫn đến phát sinh nhiều thủ tục giải quyết để chấp nhận hay không chấp nhận việc kết hôn của công dân. Công dân cũng như các cơ quan quản lý hộ tịch gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định quan hệ hôn nhân, tình trạng hôn nhân, đăng ký khai sinh, đăng ký hộ khẩu. Để xảy ra sai sót, vi phạm trên, một phần là do công dân khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn đã không khai báo trung thực, nhưng trách nhiệm chính là do cán bộ tư pháp - hộ tịch của UBND cấp xã chưa làm hết trách nhiệm trong việc theo dõi, kiểm tra, xác minh hồ sơ dẫn đến không phát hiện ra sai sót nêu trên.

Trước thực trạng trên, Viện trưởng VKSND huyện Bình Xuyên đã ban hành Kiến nghị số 496/KN-VKS ngày 15/10/2018 đối với Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên, UBND cấp xã thực hiện một số giải pháp chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và phòng ngừa vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn huyện như: Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên chỉ đạo đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có biện pháp chấn chỉnh, tổ chức họp kiểm điểm để rút kinh nghiệm; có biện pháp thường xuyên rà soát để phát hiện những vi phạm của cấp xã và cơ quan chuyên môn cấp huyện để bàn biện pháp khắc phục; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cấp xã, tăng cường công tác chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện cũng như kiểm tra đôn đốc đối với các bộ phận giúp việc của UBND xã trong thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình, Luật hộ tịch và các văn bản pháp luật khác có liên quan, không để xảy ra vụ việc tượng tự tại địa phương; UBND các xã, thị trấn chỉ đạo đối với bộ phận giúp việc là cán bộ tư pháp - hộ tịch khi thực hiện các thủ tục đăng ký hộ tịch, đăng ký kết hôn cần yêu cầu đương sự kê khai trung thực, kiểm tra giấy tờ tùy thân, xác minh, thẩm định độ tuổi để cấp giấy chứng nhận kết hôn đúng theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác tuyền truyền, phổ phiến giáo dục pháp luật, đặc biệt là Luật Hôn nhân và gia đình, Luật hộ tịch và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Tiền Giang

Vừa qua, Chi bộ VKSND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã tổ chức sơ kết kết quả thực hiện Kết luận 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. Trên cơ sở Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thị ủy, Chi bộ VKSND thị xã Cai Lậy đã phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch triển khai đến tất cả cán bộ, công chức, Đảng viên của đơn vị, thực hiện nghiêm túc nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; đặt nhiệm vụ phòng, chống tội phạm là một trong những chương trình lớn xuyên suốt hàng năm của đơn vị.

Toàn cảnh buổi sơ kết

Mặt khác, VKSND thị xã Cai Lậy đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã trong công tác phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn một số loại tội phạm có xu hướng gia tăng; tập trung lực lượng, phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý kịp thời các vụ án trọng điểm được dư luận quan tâm, thực hiện tốt công tác thống kê tội phạm. Đơn vị đã xây dựng, ban hành nhiều quy chế, quy định, văn bản phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm.

VKSND thị xã Cai Lậy đã tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên; đẩy mạnh việc tiếp tục thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện cuộc vận động của VKSND tối cao về xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; thường xuyên đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; phát huy vai trò, trách nhiệm của các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Ngành để thực hiện tốt các công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành.

Trong 02 năm qua, mặc dù tội phạm còn diễn biến phức tạp, song việc thực hiện Kết luận 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư, Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 242/KH-UB ngày 02/11/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang, Công văn 224-CV/TU ngày 09/9/2016 của Ban Thường vụ Thị ủy, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của ngành, VKSND thị xã Cai Lậy đã luôn chủ động, tích cực, có nhiều biện pháp đổi mới trong chỉ đạo điều hành, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tội phạm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Kiên Giang

Trong ngày 9 và 10/11/2018, VKSND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền năm 2018 cho hơn 60 công chức ở hai cấp ngành Kiểm sát sát tỉnh.      

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh Uỷ viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng,

Viện trưởng VKSND tỉnh Kiên Giang phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh Uỷ viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Kiên Giang cho rằng trong thời gian qua, công tác tuyên truyền của ngành KSND tỉnh Kiên Giang đạt được nhiều kết quả quan trọng, giúp cho cán bộ, Đảng viên trong và ngoài Ngành hiểu rõ hơn các mặt công tác của ngành KSND trong tỉnh, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mặt công tác của ngành KSND... Qua đó, cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh thông cảm, chia sẻ với những khó khăn của hai cấp Kiểm sát trong khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ và tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của hai cấp Kiểm sát trong thời gian qua.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền vẫn còn những mặt hạn chế nhất định như đội ngũ công chức làm công tác tuyên truyền chưa qua trường lớp bồi dưỡng về tin, bài và ảnh trên Trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh. 

Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong tình hình mới, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc quán triệt lãnh đạo các đơn vị hai cấp Kiểm sát, các công chức làm công tác tuyên truyền học tập nghiêm túc, thực hiện công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Tại hội nghị tập huấn, các công chức của hai cấp Kiểm sát trong tỉnh Kiên Giang, các đồng chí đang công tác Báo Kiên Giang triển khai các chuyên đề về kỹ năng viết tin, bài báo chí; xử lý thông tin trên mạng internet và viết về gương người tốt, việc tốt…

Quang cảnh Hội nghị Tập huấn công tác tuyên truyền năm 2018

Đồng chí Lê Văn Dương, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ghi nhận tinh thần triển khai các chuyên đề có liên quan đến công tác tuyên truyền và việc tiếp thu của các công chức làm công tác tuyên truyền ở cả hai cấp Kiểm sát trong tỉnh được nghiêm túc, hiệu quả. Đồng chí Lê Văn Dương mong rằng sau Hội nghị này, các đơn vị sẽ làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền tại đơn vị và ngành KSND.

Thanh Hằng

(Tổng hợp)

 

 

 

 

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Tin hoạt động VKSND địa phương Thái Nguyên – Long An

Tin hoạt động VKSND địa phương Bắc Ninh – Thái Nguyên

Tin hoạt động VKSND địa phương Lai Châu – Bình Định – Sóc Trăng

Tin hoạt động VKSND địa phương Thái Nguyên - Phú Thọ - Quảng Trị - Quảng Ngãi

Tin hoạt động VKSND địa phương Điện Biên - Lai Châu - Phú Thọ - Nam Định - Gia Lai

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai

Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên

Tin hoạt động VKSND địa phương Hà Giang – Bắc Giang – Bắc Ninh – Hải Dương – Bình Định

Tin hoạt động VKSND địa phương Hòa Bình – Long An – Bình Định

Trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng và Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh

Số lần truy nhập 40507761
Số người đang xem: 3004