TIN TỔNG HỢP       Ngày 16/11/2018


Tăng cường, mở rộng hình thức họp trực tuyến

tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước

 

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức họp tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước, ngày 09/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 45/QĐ-TTg, quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Quyết định này được áp dụng đối với các cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; tổ tư vấn, phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ thành lập; bộ, cơ quan ngang bộ và các tổ chức hành chính trực thuộc; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; cơ quan, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp và các tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện thành lập.

Theo đó, trong thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp và thực hành tiết kiệm chng lãng phí trong tổ chức họp, Thủ trưởng cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước có trách nhiệm:

- Triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ, trước hết là công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Việc thu thập, trao đổi, phối hợp xử lý thông tin chủ yếu thực hiện trên môi trường mạng. Tăng cường và mở rộng hình thức họp trực tuyến;

- Kiểm tra thường xuyên hoạt động của các cơ quan, đơn vị cấp dưới trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, các văn bản của cấp trên, trực tiếp chỉ đạo, xử lý tại chỗ những công việc phát sinh có liên quan thuộc thẩm quyền;

- Đối với những nội dung phức tạp, cần có sự phối hợp của nhiều cấp, nhiều ngành, hoặc còn có ý kiến khác nhau có thể ủy nhiệm cho thủ trưởng cơ quan tham mưu tổng hợp họp điều phối trao đổi thông tin thống nhất phương án xử lý trước khi xem xét quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

- Tuân thủ các quy định và chịu trách nhiệm khi tổ chức cuộc họp; kết luận rõ ràng, cụ thể về nội dung họp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo được đưa ra tại cuộc họp, kịp thời xử lý những vấn đề mới phát sinh;

- Chỉ đạo chặt chẽ việc sử dụng kinh phí cho các cuộc họp theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp không tổ chức cuộc họp:

- Họp giải quyết các công việc thường xuyên trong tình hình có thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp;

- Họp giải quyết công việc đã được phân quyền, phân cấp, ủy quyền cho thủ trưởng cơ quan hành chính cấp dưới giải quyết;

- Họp giải quyết công việc đã được pháp luật quy định giải quyết bằng các cách thức khác không phải thông qua cuộc họp;

- Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của cấp dưới thay thế cho việc kiểm tra trực tiếp đối với các cơ quan, đơn vị cấp dưới và cơ sở;

- Họp kết hợp với tham quan, giao lưu, nghỉ mát hoặc dùng hình thức họp để tổ chức vui chơi, giải trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2018, thay thế Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Xem toàn văn Quyết định số 45/QĐ-TTg tại đây./.

Trường Giang

(Giới thiệu)

 

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Công khai, minh bạch, dân chủ đối với người lao động

100% đại biểu Quốc hội có mặt đồng ý phê chuẩn Hiệp định CPTPP

VKS công bố cáo trạng truy tố ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa

Ban hành thông tư quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp phòng, chống tham nhũng

Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng các Điều 234, 244 của BLHS

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Quy định về bảo hiểm xã hội đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Tăng mức chi tiếp khách trong nước và khách nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ ngày 01/11/2018

Thủ tướng chỉ đạo nhiệm vụ 2 tháng cuối năm, chuẩn bị cho 2019

Số lần truy nhập 40507961
Số người đang xem: 2985