thong bao
 
 
Trang chủ
 
thong baothong bao
TIN ĐỊA PHƯƠNG       Ngày 02/06/2010
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ:
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XIII NHIỆM KỲ 2010- 2015
 
 
Đồng chí Trương Bá Hùng, Bí thư Đảng uỷ VKSND tỉnh Phú Thọ
nhiệm kỳ 2005- 2010 phát biểu khai mạc Đại hội
 Ngày 01/6/2010, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội lần thứ XIII- nhiệm kỳ 2010- 2015. Đồng chí Tạ Phú Thọ, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Phú Thọ dự và chỉ đạo Đại hội.
Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2005 - 2010, và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 - 2015. Nhiệm kỳ 2005 - 2010, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII nhiệm kỳ 2005 - 2010 còn gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh. Đặc biệt, bằng sự đoàn kết nhất trí, sự nỗ lực phấn đấu của mỗi cán bộ, Đảng viên của các Chi bộ, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã hoàn thành xuất sắc phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII- nhiệm kỳ 2005- 2010. Trong 05 nam qua, Vin kim sát nhân dân tnh Phú Thđã hoàn thành tt nhim v công tác chuyên môn ca Ngành theo Ch th ca Vin trưởng Vin kim sát nhân dân ti cao và nhim v do Tnh u Phú Th giao; 100% các phòng nghip vđạt tiêu chun “Tp th lao động tiên tiến” hàng năm, trong đó có 33% đạt “Tp th lao động xut sc”; cơ quan Vin kim sát nhân dân tnh luôn đạt “Tp th lao động xut sc”; năm 2005, 2007, 2008 được tng C thi đua ca Vin trưởng Vin kim sát nhân dân ti cao; năm 2006 được tng Bng khen ca Vin trưởng Vin kim sát nhân dân ti cao; năm 2009 được tng C thi đua ca Chính ph. Có 100% cán b hoàn thành nhim v, trong đó trên 80% được công nhn danh hiu “Lao động tiên tiến”, 15% được công nhn danh hiu “Chiến sĩ thi đua cơ s”. Đảng viên toàn Đảng bđược hc tp các Ch th, Ngh quyết ca Đảng, cp nht kp thi các văn bn pháp lut ca Nhà nước, tình hình thi s trong nước và quc tế. 06/06 Chi b hàng năm đạt tiêu chun trong sch, vng mnh; Đảng bđạt tiêu chun Cơ sđảng trong sch, vng mnh 05 năm lin, trong đó có 03 năm liên tc 2007, 2008, 2009 đạt tiêu chun Cơ sđảng trong sch, vng mnh tiêu biu. Qua đánh gia cht lượng đảng viên có 98% đạt tiêu chun đảng viên đủ tư cách hoàn thành tt nhim v; hàng năm, sđảng viên đủ tư cách hoàn thành xut sc nhim v chiếm t l cao 15% tng sđảng viên; không có đảng viên vi phm tư cách;hoàn thành tt công tác phát trin đảng: Đã c 13 qun chúng ưu tú tham gia lp tìm hiu vĐảng; Kết np được 7 đảng viên mi (tăng 40% so vi ch tiêu Đại Hi).Hoàn thành 100% các cuc kim tra theo chương trình kim tra, giám sát ca Đảng u và UBKT Đảng u. Hoàn thành 100% các ch tiêu v xây dng cơ quan văn hoá và đạt danh hiu cơ quan văn hoá cp tnh năm 2007, cp Tng Liên đoàn Lao động Vit Nam năm 2008….Công tác xây dng Đảng được tăng cường, tiếp tc nâng cao năng lc lãnh đạo và sc chiến đấu ca t chc cơ sĐảng, nâng cao cht lượng đảng viên. Công tác đào to, bi dưỡng cán b, ngày càng m rng quy mô, cht lượng được nâng lên rõ rt. Cơ s vt cht, trang thiết bđược trang b theo hướng cht lượng, đồng b và tng bước hin đại. Điu kin làm vic, đời sng cán b, đảng viên được nâng lên, môi trường công tác được ci thin. Công tác lãnh đạo các đoàn thđược coi trng, hot động ca các đoàn th có nhiu đổi mi tiến b, đạt được nhiu thành tích cao; cht lượng đoàn viên, hi viên được nâng lên. Dân ch ngày càng được phát huy, to bu không khí lành mnh, đoàn kết thng nht trong toàn Đảng b, động viên kp thi phong trào thi đua ca cán b, đảng viên.
Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 – 2015: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, gi vng thành tích nhiu năm lin là Đảng b trong sch vng mnh tiêu biu. Tp trung nâng cao năng lc lãnh đạo và sc chiến đấu ca chi b, Đảng b, nâng cao cht lượng đảng viên. Nâng cao cht lượng hiu qu cuc vn động xây dng chnh đốn Đảng. Xây dng Chi b, Đảng b trong sch vng mnh v chính tr, tư tưởng và t chc, ngang tm yêu cu nhim v chính tr trong giai đon mi. Lãnh đạo thc hin thng li nhim v chuyên môn, công tác xây dng Đảng, lãnh đạo cơ quan và các đoàn th cơ quan hot động hiu qu, cht lượng.... Phn đấu: 100% các phòng nghip vđạt tiêu chun “Tp th lao động tiên tiến” hàng năm, trong đó có 33% đạt “Tp th lao động xut sc”; Cơ quan Vin kim sát nhân dân tnh đạt “Tp th lao động xut sc”. 100% cán b hoàn thành nhim v trong đó có trên 90% được công nhn danh hiu “Lao động tiên tiến”, 15% được công nhn danh hiu “Chiến sĩ thi đua cơ s”. 100% đảng viên đạt tiêu chun đủ tư cách hoàn thành tt nhim v, trong đó sđảng viên đủ tư cách hoàn thành xut sc nhim v chiếm t l trên 20% tng sđảng viên; không có đảng viên vi phm tư cách; 06/06 Chi bđạt tiêu chun trong sch, vng mnh; Các t chc đoàn thđạt trong sch vng mnh; Đảng bđạt tiêu chun Cơ sđảng trong sch, vng mnh tiêu biu; Làm tt công tác phát trin đảng. Mi năm kết np t 02 đến 03 đảng viên mi.
 
Ban chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2010 - 2015 ra mắt Đại hội
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Tạ Phú Thọ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối CQDC Đảng tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng bộ trên tất cả các lĩnh vực công tác; Thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên, học tập đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện cải cách hành chính, quy chế dân chủ trong cơ quan.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 gồm 09 đồng chí, 03 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh. Ban chấp hành Đảng bộ khoá mới đã tiến hành họp phiên thứ nhất bầu các chức danh Ban thường vụ; Bí thư, phó Bí thư; Uỷ ban kiểm tra; Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra.
Tin và ảnh: Lan Anh
 


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ĐẠI HỘI LẦN THỨ VI NHIỆM KỲ 2010 - 2015

VKSND Tỉnh Đồng Nai: TUYÊN DƯƠNG CÁC ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN LẦN II

“Khắc tinh” của các tội phạm an ninh

Kiến nghị của Viện kiểm sát về khắc phục vi phạm và phòng ngừa tội phạm

VKSND huyện Lai Vung, Đồng Tháp: Kiến nghị phòng ngừa tội phạm

HỘI THẢO KHOA HỌC “CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”

Liên ngành tư pháp tỉnh An Giang Ký Quy chế phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Hội diễn văn nghệ ngành Kiểm sát tỉnh An Giang

VKSND TỈNH YÊN BÁI: ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2010 - 2015

Tin tổng hợp về kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát nhân dân


VIDEO

Đề nghị download media để chạy
Viện trưởng VKSND tối cao khai mạc Hội nghị trực tuyến về góp ý sửa đổi dự thảo Hiến phápLiên kết

Số lần truy nhập 7234985

Trang chủ Liên hệ Góp ý Về đầu trang


Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Trụ sở : số 44 - Lý Thường Kiệt - Hà Nội; Điện thoại : 04.8255058-332; Fax : 04.8255400

Giấy phép số 294/GP-BC ngày 09/07/2007 của Cục Báo chí Bộ Văn hoá thông tin

Người chịu trách nhiệm : Nguyễn Việt Hùng, Chánh Văn phòng VKSNDTC

© Viện kiểm sát nhân dân tối cao thiết kế và giữ bản quyền.

Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Thư điện tử liên hệ: