[x] Đóng lại
TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Số ký hiệu
Loại văn bản
Ngày ban hành từ đến
Tên văn bản
Nội dung
Sắp xếp theo
 


Trang

STTKý hiệuTiêu đềNgàyLoại
1262 /TB-VKSTC-V5THÔNG BÁO "Tình hình thực công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự những tháng đầu năm 2012 và một số vướng mắc trong quá trình thực hiện BLTTDS và Thông tư liên tịch số 04/TTLT"15/10/2012Thông báo
2Số:567/QĐ-VKSTCQUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự08/10/2012Quyết định
3567/QC - VKSTCQUY CHẾ CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ (Ban hành kèm theo Quyết định số 567/QĐ - VKSTC ngày 08 /10/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)08/10/2012Quy chế
409/2012/TTLT/-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTCTHÔNG TƯ LIÊN TỊCH "HƯỚNG DẪN VIỆC GIẢM, MIỄN THỜI HẠN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ VÀ MIỄN CHẤP HÀNH THỜI HẠN CẤM CƯ TRÚ, QUẢN CHẾ CÒN LẠI" 16/08/2012Thông tư liên tịch
508/2012/TTLT/-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTCTHÔNG TƯ LIÊN TỊCH "HƯỚNG DẪN RÚT NGẮN THỜI GIAN THỬ THÁCH CỦA ÁN TREO" 14/08/2012Thông tư liên tịch
6Số: 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQPTHÔNG TƯ LIÊN TỊCH "Hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp"10/05/2012Thông tư liên tịch
7Số: 06/2012/TTLT/BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNTC-TANDTCTHÔNG TƯ LIÊN TỊCH "HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI KHỦNG BỐ VÀ TỘI TÀI TRỢ KHỦNG BỐ"05/05/2012Thông tư liên tịch
802/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQPTHÔNG TƯ LIÊN TỊCH "QUY ĐỊNH VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CƠ QUAN THANH TRA, CƠ QUAN ĐIỀU TRA VÀ VIỆN KIỂM SÁT TRONG VIỆC PHÁT HIỆN, ĐIỀU TRA, XỬ LÝ CÁC VỤ VIỆC CÓ DẤU HIỆU TỘI PHẠM DO CƠ QUAN THANH TRA KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ"22/03/2012Thông tư liên tịch
9Số: 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTCTHÔNG TƯ LIÊN TỊCH "Hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sựvà phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự"26/07/2010Thông tư liên tịch
10Số: 16/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH "QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC "03/03/2010Nghị định
11818QUY CHẾ Về chức trách, nhiệm vụ và lề lối làm việc của Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội 30/07/2007Quy chế
1209/2006/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ CÔNG AN - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 09/2006/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC NGÀY 04 THÁNG 08 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN VIỆC TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ NGƯỜI CÓ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ở NƯỚC NGOÀI 04/08/2006Thông tư liên tịch
1303/2006/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH BỘ CÔNG AN - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 03/2006/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC NGÀY 01 THÁNG 6 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC THÔNG BÁO, GỬI, CUNG CẤP THÔNG TIN, TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI PHẠM TỘI 01/06/2006Thông tư liên tịch
1402/2006/TLLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH BỘ CÔNG AN - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ Y TẾ SỐ 02/2006/TLLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TẠM ĐÌNH CHỈ CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ BỊ BỆNH NẶNG 18/05/2006Thông tư liên tịch
1502/2005/CT-VKSTCChỉ thị về công tác của ngành KSND năm 2005 01/12/2005Chỉ thị
1605/2005/TTLT-VKSTC-BCA-BQPTHÔNG TƯ LIÊN TỊCH VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 05/2005/TTLT-VKSTC-BCA-BQP NGÀY 07 THÁNG 9 NĂM 2005 VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CƠ QUAN ĐIỀU TRA VÀ VIỆN KIỂM SÁT TRONG VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 07/09/2005Thông tư liên tịch
1703/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTCTHÔNG TƯ LIÊN TỊCH VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO-TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 03/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VỀ KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ SỰ THAM GIA CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ 01/09/2005Thông tư liên tịch
1802/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTPTHÔNG TƯ LIÊN TỊCH VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TƯ PHÁP SỐ 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 10/08/2005Thông tư liên tịch
1901/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQPTHÔNG TƯ LIÊN TỊCH VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC THỐNG KÊ HÌNH SỰ, THỐNG KÊ TỘI PHẠM 01/07/2005Thông tư liên tịch
20Đề cương tuyên truyền 45 năm ngành kiểm sát nhân dân 23/06/2005Công văn


Số lần truy nhập 30401608
Số người đang xem: 2794