[x] Đóng lại
VIDEO
2:17
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu


Số lần truy nhập 30376207
Số người đang xem: 1429