VIDEO
2:17
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu


Số lần truy nhập 31986871
Số người đang xem: 1047